Kousek od Prahy, v oblíbené rezidenční oblasti, se rodí nový rodinný dům, který je v mnoha ohledech průkopníkem. Náš redakční tým je při tom a bedlivě sleduje všechny stavební fáze. Přinášíme popis stavby domu budoucnosti e4 krok za krokem.

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Fáze 18: Konstrukce schodiště

Schodiště bývá ozdobou interiéru, jeho realizace je ale náročná, vyžaduje znalosti i fortel.

Schodiště bývá ozdobou interiéru, jeho realizace je ale náročná, vyžaduje znalosti i fortel. (Zdroj: Wienerberger)Schodiště v domě bude designově odpovídat moderní konstrukci domu. Železobetonové schodnice s budoucím skleněným zábradlím budou vhodným estetickým doplňkem. Konstrukce schodiště je prováděna vytvořením dřevěného bednění, do kterého se podle statického výpočtu zhotovuje výztuž a celé je to zaléváno betonem dané třídy. Bednění je konstrukce, která představuje formu pro pokládku malty vyrobené z prken, překližky a trámů tak, aby při vyplňování výsledného objemu a kalení betonu bylo dosaženo schodů. Výztuž je nutná pro posílení struktury schodiště. Mřížka je tvořena žebrovou tyčí svařováním, která je instalována ve výšce 2–3 cm od povrchu bednění podél rozpětí, pro kterou se používají plastové vložky nebo ohýbají okraje tyčí a tvoří stojan požadované výšky. Betonování schodiště probíhá v jednom kroku. Plnění začíná zdola nahoru a postupně vyplňuje bednění s roztokem. Pro dosažení větší viskózní konzistence a pro posílení struktury se do řešení přidává drcený kámen.

Schodiště je od počátku projekčně i stavebně náročná činnost. Její výsledek je nejenom o bezpečnosti, ale i o výrazném estetickém ovlivnění celého interiéru domu. Je tedy zcela legitimní, pokud se u vás na této etapě realizace objeví pochybnosti, zda je váš dům opravdu bezchybně naprojektován? Pokud jde o estetickou stránku schodiště, podobně jako u ostatních částí domu platí, že vzhled a architektonické řešení domu e4 je utvářeno dle vašich vlastních představ. Individuální architektonické řešení vzhledu e4 domu, tj. dle požadavků jeho budoucích obyvatel, je velkou výhodou všech e4 domů. Právě pro jejich realizaci máte možnost využít certifikovaného e4 projektanta.

Text: Stojan Černodrinski s využitím podkladů firmy Wienerberger 

logo MessengerPoslat Messengerem