Kousek od Prahy, v oblíbené rezidenční oblasti, se rodí nový rodinný dům, který je v mnoha ohledech průkopníkem. Náš redakční tým je při tom a bedlivě sleduje všechny stavební fáze. Přinášíme popis stavby domu budoucnosti e4 krok za krokem. Následující fáze probíhala v listopadu 2019.

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Fáze 32: Instalace elektro, zásuvek, kabeláže

Od těchto instalací odvisí bezpečnost i komfort stejnou měrou.

Do připravených vyfrézovaných drážek se prováděla instalace krabiček na zásuvky a vypínače, kabeláž a propojení eketrosnímačů v okenních výplních otvorů dodaných firmou ABB. (Zdroj: Wienerberger)Do připravených vyfrézovaných drážek se prováděla instalace krabiček na zásuvky a vypínače, kabeláž a propojení eketrosnímačů v okenních výplních otvorů dodaných firmou ABB.

Vnitřní elektrické rozvody musí být přesně vymezeny a rozděleny. Minimálně na světelné, zásuvkové a pro pevně připojené spotřebiče. Doporučené hodnoty jističů se odvíjí od domovního připojení a rozvaděče. Důležitou součástí elektroinstalací jsou prvky ochrany proti zkratům a účinkům přetížení. Vedení (jeho průřez) je dimenzováno pouze na určitý jmenovitý proud, vycházející zpravidla ze jmenovitých proudů připojených elektrozařízení. V domovních elektroinstalacích jsou nejčastěji obvody s domovními zásuvkami jednofázovými 16 A, 230 V, někdy i třífázovými 156 A, 400 V a světelné obvody dimenzované na proud nejvýše 10 A při napětí 230 V.

Instalace v tomto případě jsou také základem k budoucímu fungování inteligentního domu. Instalace proto vysoce náročné na dodržení projektové dokumentace i odborně školenou řemeslnou práci.

Od těchto instalací také závisí, zda bude dům splňovat legislativní podmínky i po roce 2020. Koncept je postaven tak, aby splnil legislativní podmínky, které ukládá podle směrnice EU o energetické náročnosti budov. 

 

Text: Stojan Černodrinski s využitím podkladů firmy Wienerberger 

logo MessengerPoslat Messengerem