Kousek od Prahy, v oblíbené rezidenční oblasti, se rodí nový rodinný dům, který je v mnoha ohledech průkopníkem. Náš redakční tým je při tom a bedlivě sleduje všechny stavební fáze. Přinášíme popis stavby domu budoucnosti e4 krok za krokem.

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Výlučnost konceptu Wienerberger e4 domu, jak se tato stavba označuje, se zakládá nejen na vynikajících ověřených technických parametrech, které vyhovují náročným normám pro domy s téměř nulovou spotřebou energie platným od roku 2020, ale především na flexibilitě umožňující soužití několika generací v nejrůznějších fázích vývoje a potřeb rodiny. Výsledkem je dům budoucnosti, který si udrží svou morální i ekonomickou hodnotu po několik generací. Pro svoji potřebu si jej právě teď staví pětičlenná rodina Vlčkových.

Řezaná cihla. Kousek od Prahy, v oblíbené rezidenční oblasti, se rodí nový rodinný dům, který je v mnoha ohledech průkopníkem. Náš redakční tým je při tom a bedlivě sleduje všechny stavební fáze. Přinášíme popis stavby domu budoucnosti e4 krok za krokem. (Foto: Veronika Mannová)

Fáze 4: Vnitřní příčky

Pro vnitřní zdění se používají cihly akustické, jejichž účelem je co nejvíce zabránit šíření zvuku uvnitř domu, ale i zvuku přenášeného z exteriéru. Technicky probíhá zdění stejně jako u obvodového zdiva a podobně i zde je kladen důraz na vysokou hmotnost. Jakékoli výplně nebo dořezy se následně vyplňují těžkými maltami s vysokou objemovou hmotností. Obvod se řeší tak, že když je dořez velikostí od 5 mm do 30 mm, použije se montážní pěna, která se po zatvrdnutí proškrábne a doplní tepelněizolační maltou. Na rozdíl od zdiva, kde se na jakékoli výplně používají těžké malty, se obvody naopak řeší lehkými tepelněizolačními maltami.

Text: Stojan Černodrinski s využitím podkladů firmy Wienerberger 

logo MessengerPoslat Messengerem