Kousek od Prahy, v oblíbené rezidenční oblasti, se rodí nový rodinný dům, který je v mnoha ohledech průkopníkem. Náš redakční tým je při tom a bedlivě sleduje všechny stavební fáze. Přinášíme popis stavby domu budoucnosti e4 krok za krokem. 

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Fáze 42: Stropní konstrukce vikýřů

Vikýře jsou střešní stavební konstrukce, které v první řadě umožňují prosvětlení a zvětšení půdního prostoru.

Stropní konstrukce vikýřů se v námi sledovaném vzorovém e4 domě provádí podobně jako celý sádrokartonový rastr s tím, že izolace Isover se vkládá mezi kleštiny. Rastr je zavěšen pod izolací a kleštinami, aby při vysychání dřeva nedocházelo k trhlinám ve stropě. (Zdroj: Wienerberger)Další předností vikýřů je odvětrání půdy, vhodně navržený vikýř pozitivně pozvedá vzhled budovy jako celku. Stropní konstrukce vikýřů se v námi sledovaném vzorovém e4 domě provádí podobně jako celý sádrokartonový rastr s tím, že izolace Isover se vkládá mezi kleštiny. Rastr je zavěšen pod izolací a kleštinami, aby při vysychání dřeva nedocházelo k trhlinám ve stropě.

Výhodou minerální izolace jsou její zvukopohltivé vlastnosti, díky kterým se po jejím aplikování zvyšuje i vzduchová neprůzvučnost celé konstrukce v dB. Zlepšení konstrukce záleží vždy na jejím druhu a provedení, ale většinou se pohybuje v rozpětí 5–15 dB. Dodejme, že nejefektivnější akustická izolace je ta, která neobsahuje tuhé prvky (akustické mosty). U klasického zateplení byste se vždy potýkali s tuhostí vlastního krovu, v tomto případě kleštin.

Aby byla hluková ochrana kompletní, jsou do konceptu zařazena i okna s prvky akustiky. Zvolené materiály zajistí i klidné a zdravé vnitřní klima se stálou tepelnou pohodou. Klimatické teplotní výkyvy neohrozí vnitřní tepelnou pohodu vašeho bydlení v e4 domu.

Text: Stojan Černodrinski s využitím podkladů firmy Wienerberger

logo MessengerPoslat Messengerem