Kousek od Prahy, v oblíbené rezidenční oblasti, se rodí nový rodinný dům, který je v mnoha ohledech průkopníkem. Náš redakční tým je při tom a bedlivě sleduje všechny stavební fáze. Přinášíme popis stavby domu budoucnosti e4 krok za krokem. Další technicky náročnou etapou při stavbě e4 domu je stropní konstrukce.

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Výlučnost konceptu Wienerberger e4 domu, jak se tato stavba označuje, se zakládá nejen na vynikajících ověřených technických parametrech, které vyhovují náročným normám pro domy s téměř nulovou spotřebou energie platným od roku 2020, ale především na flexibilitě umožňující soužití několika generací v nejrůznějších fázích vývoje a potřeb rodiny. Výsledkem je dům budoucnosti, který si udrží svou morální i ekonomickou hodnotu po několik generací. Pro svoji potřebu si jej právě teď staví pětičlenná rodina Vlčkových.

Vizualizace domu. Kousek od Prahy, v oblíbené rezidenční oblasti, se rodí nový rodinný dům, který je v mnoha ohledech průkopníkem. Náš redakční tým je při tom a bedlivě sleduje všechny stavební fáze. Přinášíme popis stavby domu budoucnosti e4 krok za krokem. (Zdroj: Wienerberger)

Fáze 8: Stropní konstrukce

Stropní konstrukce Porotherm se skládá s keramických příhradových nosíků POT a cihelných vložek MIAKO. Po rozložení nosníků dle kladečského plánu se do prostoru mezi nosníky nakladou vložky MIAKO. Osová vzdálenost nosníků vedle sebe je 50 nebo 62,5 cm. Nosíky jsou uloženy na obvodové stěny do maltového lože nebo těžkého asfaltového pásu v minimálním uložení 12,5 cm. Dalším krokem je vyvázání výztuže dle statického výkresu, položení kari sítí a následné zabetonování betonem C 25/30. Po zatuhnutí betonu je stropní konstrukce zmonolitněna.

Kousek od Prahy, v oblíbené rezidenční oblasti, se rodí nový rodinný dům, který je v mnoha ohledech průkopníkem. Náš redakční tým je při tom a bedlivě sleduje všechny stavební fáze. Přinášíme popis stavby domu budoucnosti e4 krok za krokem. (Zdroj: Wienerberger)

Obavu může v této etapě budování vyvolat otázka, zda bude stropní konstrukce dostatečně zvukově izolovat? Ujišťujeme, že ano. Koncept je totiž postaven na doporučeném sortimentu pro „klidný domov“. Další otázkou vzhledem k technologickým postupům může být, zda nevylučují použité materiály při stavbě škodlivé látky? Keramické přírodní materiály – cihla a pálená taška – nevylučují škodlivé materiály. I speciální soklové cihly, které jsou ošetřeny hydrofobizací, jsou hygienicky nezávadné. Výplně cihel Porotherm T profi pro obvodové zdivo jsou tvořeny zdravotně nezávadnou minerální vatou. Totéž platí i pro cihelné vložky MIAKO a příhradové nosníky POT.

Text: Stojan Černodrinski s využitím podkladů firmy Wienerberger 

logo MessengerPoslat Messengerem