Jsou cenově méně nákladné než tradiční krovy a dodávají stavbě moderní vzhled. Navrhování a realizace jejich správné skladby nám pomohl osvětlit Ing. Karel Bulín ze společnosti Dörken.

Renomovaní výrobci střešních krytin udávají pro každý produkt tzv. bezpečný sklon střechy (BSS), tedy minimální sklon, kde všeobecně platí standardizované zásady pro provedení pojistné hydroizolační vrstvy. Čím více sklon střechy klesá pod úroveň bezp. sklonu střechy, tím jsou požadavky na pojistnou hydroizolační vrstvu náročnější. Návrh a provedení pojistně hydroizolační vrstvy proto legislativa rozděluje do 6 tříd těsnosti, přičemž třída těsnosti 1 je třídou nejpřísnější a tím zároveň nejtěsnější.

Ve střešním plášti spolu všechny vrstvy navzájem souvisejí a fungují jako spojené nádoby. Kromě spolehlivého odvodu vody je třeba pro funkční střechu prostřednictvím pojistné hydroizolace zajistit také trvale účinný odpar vlhkosti, která může být do střechy během její realizace zabudována. Nežádoucí výskyt vlhkosti nebo kondenzace vodní páry vlivem nevzduchotěsně provedené parozábrany by mohly způsobit degradaci materiálů ve střešním plášti. Střechy s nízkými sklony jsou více vystaveny riziku pronikání vody i vlhkosti než běžné šikmé střechy, proto jsme se zeptali odborníka:

 Jaké specifické nároky kladou střechy s nízkými sklony oproti vyšším sklonům?

U střechy s nízkým sklonem, tzn. 10–12° pod bezpečných sklonem zvoleného typu skládané betonové či pálené krytiny, je třeba vždy počítat s vyššími náklady na realizaci. To spočívá v adekvátním typu pojistné hydroizolace, která svým technickým pojetím převyšuje běžný standard. Musí být extrémně mechanicky odolná a umožnit homogenní spoj jednotlivých pásů s účinným systémem pro řešení detailů, např. v místech napojení na konstrukční prostupy. Dalším nutným požadavkem je pevný podklad v podobě dřevěného bednění. Bez něho se nejpřísnější třídy těsnosti 1 ani 2 nedají provést. K tomuto účelu nejsou vhodné OSB desky, neboť jejich složení na rozdíl od dřeva nemusí zajistit potřebnou propustnost pro vodní páru, a ta by mohla pod deskami kondenzovat.

Proč je důležité sledovat difuzní vlastnosti materiálů? Co se rozumí pojmem difuzně otevřená střecha?

Dnes je většina používaných střešních konstrukcí ověřena dlouholetou praxí, a to jak po stránce ověřených stavebních materiálů, tak návrhových a zpracovatelských postupů. Standardní střešní souvrství sestává ze vzduchopropustného tepelného izolantu v kombinaci se zabudovanými dřevěnými konstrukčními prvky krovu. Tyto materiály spolehlivě fungují jen v suchém prostředí a to se jim pomocí pojistných hydroizolací a vzduchotěsně provedených parozábran snažíme zajistit. Pojistná hydroizolace umístěná pod krytinou se však neobejde bez četných perforací, které se snažíme eliminovat na minimum pomocí lepicích a těsnicích doplňků. Vždy však záleží na přístupu zhotovitele a pečlivém provedení každého detailu. Případná vlhkost, která do střešního souvrství pronikne, zde ovšem nezůstává uzavřena, ale může se přes paropropustnou pojistnou hydroizolaci odpařit do vnějšího prostředí. Pokud zvolíme spolehlivé materiály a pečlivým zpracováním zajistíme jejich vzájemnou harmonii, pak zateplená šikmá střecha slouží plnohodnotně svému účelu. V zateplené difuzně otevřené šikmé střeše jsou vrstvy poskládány z vnitřní strany od nejvyššího difuzního odporu k nejnižšímu, aby případná vlhkost mohla spolehlivě odcházet do vnějšího prostředí. Tato zásada platí jak pro zděné domy, tak pro dřevostavby.

Kde se u pojistné hydroizolace dělá v návrzích a při montáži nejvíce chyb?

Chyba nastává již při volbě pojistné hydroizolace. Přestože veškeré na našem trhu dostupné pojistné hydroizolace splní požadavky výrobkových norem, paradoxně nezaručují při zabudování do střechy uživatelům dlouhodobou spolehlivost. Ztráta jejich vodotěsnosti pak vede k velmi nepříjemným a těžko odstranitelným vadám. Ale ani u prokazatelně spolehlivé pojistné hydroizolace není ještě vyhráno. Rozhodující je provedení v návaznosti na přístup konkrétního zhotovitele.

Co v tomto směru nabízí systém DELTA ALPINA a další vaše produkty?

DELTA ALPINA je to nejlepší, co lze do šikmé střechy na ochranu před vlhkostí zabudovat. Umožňuje realizovat u pojistné hydroizolace nejpřísnější třídu těsnosti 1. Řada investorů se pro ALPINU rozhoduje i v případě, kdy třída těsnosti 1 není požadována. Chtějí zkrátka jen to nejlepší. Produkty značky Dörken jsou založeny především na technice, a to jak výrobkové, tak zpracovatelské. S ohledem na mé 26leté působení v této rodinné firmě k tomu dodám jen krátké shrnutí firemní filozofie: cílem značky je chránit hodnoty a poskytnout zákazníkovi maximální jistotu a spolehlivost. Spokojený zákazník je pro nás tou nejdůležitější investicí do budoucna a dlouhodobě funkční střechy jsou tou nejcennější reklamou.

logo MessengerPoslat Messengerem