Anebo naopak: radiátory a tepelná čerpadla, a to podle toho, zda plánujete novostavbu, či rekonstrukci. Od věci není ani pohled na finanční stránku a uživatelský komfort.

Není nikterak objevný fakt, že energetická krize značně dopadla především na početnou skupinu českých domácností vytápěných plynem, peletami či elektrokotlem. Řada z nich nedávno značně investovala a přešla na úsporné plynové vytápění z ekonomických i ekologických důvodů (které však najednou přestaly platit). Nyní se majitelé nových plynových kotlů (pořízených za nemalé dotace) cítí zklamáni radikální změnou perspektivy. Větší štěstí měli ti, kdo sáhli po fotovoltaice jako doplňkovém zdroji. Dnes jim může alespoň po valnou část roku pokrýt spotřebu tepelného čerpadla. Pokud si pořídili tepelné čerpadlo, které dokáže i v létě chladit, tak vyhráli ještě jednou.

Ostatní budou dříve či později opět postaveni před otázku, čím topit. At už se rozhodnou jakkoliv, při změně zdroje energie ve většině domů zůstanou trubkové rozvody a tělesa radiátorů. Otázkou, kterou se budeme níže zabývat, je právě jejich kompatibilita s různými typy radiátorů a tepelných rozvodů.

Deskové těleso RADIK V-POWER zajistí efektivní vytápění v nízkoteplotních topných systémech. Jeho jedinečnost spočívá v integraci ventilátorů zvyšujících tepelný výkon radiátoru až o 60 % a autonomního regulátoru přímo do otopného tělesa (KORADO)

Kdy lze kotel nahradit tepelným čerpadlem
Náhrada je bohužel možná a smysluplná jen v některých případech. Pokud je domácnost vytápěna podlahovým topením, do nějž se voda ohřívá na 40 °C, nebude náhrada problém.

Pokud je domácnost vytápěna radiátory a teplota topné vody činí 70 °C, pak je nutné volit opravdu pečlivě typ čerpadla, protože většina běžně prodávaných modelů na tuto teplotu vodu v soustavě ohřát nedokáže. Například tepelné čerpadlo PRO R od Acond dokáže ohřát vodu v soustavě až na 70 °C i při venkovní teplotě −15 °C, bez bivalence. Čerpadlo Panasonic Aquarea T-CAP Generace J zas udrží díky technologii duálního tepelného výměníku jednotky topný výkon i při venkovních teplotách až do −20 °C. Tam, kde kotel musí vytápět vodu v soustavě na 90 °C, bude ale nezbytné hledat jiné řešení než tepelné čerpadlo.

Radiátory a tepelná čerpadla obecně
Radiátory, resp. otopná tělesa lze (fyzicky) připojit k jakékoliv soustavě s tepelným čerpadlem. Pro dosažení nízké spotřeby elektřiny by měly být navrženy na maximální teplotu topné vody 55 °C nebo ještě lépe na 50 °C. Využít se dají prakticky všechny typy otopných těles, včetně starých litinových s velkým objemem vody, které fungují s tepelným čerpadlem velmi dobře. Problematické může být naopak připojení na novější otopné soustavy, které byly původně navrženy například pro plynové kotle na teplotu vody 75 °C. Tepelná čerpadla jsou schopná dosahovat i takto vysokých teplot, ale za cenu výrazně zvýšené spotřeby elektřiny, a proto se doporučuje radiátory zvětšit a provozovat pak tepelné čerpadlo s topnou vodou maximálně do 55 °C. Pokud budou radiátory vybaveny termostatickými hlavicemi nebo nějakým systémem inteligentního řízení, musí být v topné soustavě instalována akumulační nádrž pro vyrovnání průtoků topné vody a omezení častého zapínání tepelného čerpadla.

TČ Panasonic Aquarea All In One se skládá z venkovní a vnitřní jednotky. Vnitřní jednotka je tvořena hydroboxem a bojlerem o objemu 200 l. Je prostorově velmi úsporné a je vhodné pro projekty, kde není mnoho místa (PANASONIC)

Důležitý je i průměr potrubí
Velkou výhodou při výměně plynového kotle za tepelné čerpadlo je fakt, že čerpadlo lze instalovat na stávající otopný systém. Je ovšem nezbytné dát si pozor na jednu zásadní věc – průměr potrubí. „Průměr potrubí je pro funkčnost tepelného čerpadla zásadní a může se od potrubí využívaného plynovým kotlem lišit. Při nedodržení průměru potrubí může dojít ke snížení účinnosti a životnosti tepelného čerpadla. S přesnými parametry potrubí vám samozřejmě poradí kvalitní a certifikovaná instalační firma,“ vysvětluje Radek Vanduch, hlavní technik společnosti Panasonic Heating & Cooling Solutions.

U novostaveb se většinou setkáváme s potrubím většího průměru a velkými radiátory, zatímco rozvodové trubky starších domů mívají menší průměr. Otopná soustava tak může lehce podléhat zanesení nečistotami a zarůstání. To neznamená nic dobrého, ať už je napojeno na soustavu s tepelným čerpadlem, nebo ne. Zdroj energie může vytápět na plné obrátky, ale kvůli sníženému průtoku topné vody v zarostlém potrubí se účinnost vytápění snižuje (radiátory jsou studené).

Teplota topné vody
Při zjišťování, na jakou nejvyšší teplotu tepelné čerpadlo vodu ohřeje, je důležité ověřit si další technické informace:

1. Výrobce musí garantovat, že stanovené teploty topné vody dosáhne čerpadlo jen pomocí kompresu, bez příhřevu vestavěnou tepelnou spirálou (v takovém případě by majitel topil elektřinou a za vyšší cenu).

2. Je třeba si ověřit, do jaké minimální venkovní teploty je čerpadlo požadovaného výkonu schopné. Tuto informaci udává tzv. bivalentní bod – tzn. venkovní teplota, při které čerpadlo musí už použít záložní (bivalentní) zdroj energie, tedy elektrickou spirálu, aby doplnil chybějící teplo k dosažení potřebného výkonu.

TČ Aquarea EcoFleX spojuje výhody kanálové jednotky a technologie nanoeTM(horni index!!) X a poskytuje teplou vodu ohřátou pomocí rekuperace tepla, prostorové vytápění a chlazení a čistší vzduch (PANASONIC)

Klimatizace čerpadlo nenahradí
V současné době je po tepelných čerpadlech velká poptávka, kterou využívají i nepoctiví prodejci. „Mnoho výrobců například používá jako základ tepelného čerpadla venkovní jednotku z klimatizace. Ta totiž pracuje na stejném principu, jedná se vlastně o tepelné čerpadlo typu vzduch/vzduch. Zároveň je ale velmi levná, což výrobcům umožňuje snížit prodejní cenu takovýchto čerpadel. Problémem ale je to, že v klimatizaci se používá jiné chladivo a jiné komponenty, takže takto vyrobené čerpadlo zpravidla nedosahuje patřičné kvality,“ vysvětluje Jakub Tykal ze společnosti Acond. Při nízkých teplotách pak tzv. „převlečená“ klimatizace rapidně ztrácí účinnost, což má za následek také vyšší účet za elektřinu.

Radiátorová evoluce
Mnohé z výše naznačených problémů mohou vyřešit radiátory projektované primárně pro spojení s tepelnými čerpadly. Další zajímavostí je speciální set, který díky jedinečné konstrukci umožní dodatečnou instalaci i na starší otopná tělesa. Při nízkých provozních nákladech lze použitím tohoto setu zvýšit tepelný výkon až o 60 %. Na jejich pořízení je možné využít i dotaci Nová zelená úsporám.

Tepelná čerpadla vyžadují v lepším případě revizi nebo v horším výměnu stávajících radiátorů za nízkoteplotní tělesa. Řešení přináší typ radiátoru, který umí pracovat s nízkými teplotami a zároveň je dostatečně výkonný. „Při zakoupení tepelného čerpadla se může stát,že stávající radiátory neposkytnou očekávaný efekt tepelné pohody, respektive nepředají dostatek tepla,“ říká Luboš Rydlo, produktový specialista ze společnosti KORADO, a dodává, že firemní technologové v laboratořích zkoušeli různé varianty, jak výkon radiátoru zvýšit. „Nakonec jsme přistoupili k umístění ventilátorů v horní části radiátoru, kde je také celá řídicí jednotka,“ doplňuje Rydlo.

Nový model radiátoru řady RADIK V-POWER má uvnitř zabudovaný autonomní regulátor a je možné ho napojit na stávající otopnou soustavu. Ovládání je velmi jednoduché, pomocí jednoho tlačítka lze zvolit až pět stupňů intenzity a zároveň ovládat zapnutí a vypnutí ventilátorů. Předností radiátoru je možnost zvýšení tepelného výkonu o 60 %, aniž k tomu potřebuje neúměrné množství energie. Ve srovnání s podlahovým vytápěním nebo s běžným radiátorem ventilátory výrazně zkracují fázi nahřívání a rychleji zajistí tepelný komfort a pohodu. Každý ventilátor má spotřebu 1 W a je téměř nehlučný, hodí se tedy do jakékoliv místnosti.

Pokud potřebujete zvýšit výkon radiátorů a nechcete se pouštět do složité výměny celého systému vytápění, stačí si pořídit speciální sadu, neboli RADIK V-POWER SET (KORADO)

Přídavný set pro starší typy
Další vychytávkou z téže dílny je přídavný set na stávající radiátor, který ušetří čas, peníze i nutnost a důsledky stavebních úprav. Přídavný modul s ventilátory RADIK V-POWER SET má jedinečnou konstrukci umožňující dodatečnou instalaci na radiátory KORADO. „Set obsahuje ventilační jednotku, snímače teploty, napájecí konektor s adaptérem, čelní desku a příslušenství pro montáž na stávající otopné těleso. Lze také objednat boční kryty a prodlužovací kabela samozřejmostí je výběr z více než 200 barevných odstínů,“ dodává Rydlo. Není tedy nutné měnit celý radiátor, v případě potřeby zvýšení výkonu stačí set jednoduše instalovat na stávající radiátor KORADO typ 22.

Chlazení radiátorem
Radiátory umějí místnost i dochladit. Stisknutím ovládacího tlačítka se radiátor jednoduše přepne do režimu chlazení. V horkých letních měsících tak dokáže díky ventilátorům vhánět do místnosti chladný vzduch. „V režimu dochlazování umí radiátor pracovat s chladnější vodou, kterou některé druhy tepelných čerpadel dokážou dodávat do otopné soustavy pro dochlazování budovy,“ říká Rydlo. Vše je navíc řízeno automaticky, díky snímačům teploty systém reaguje na změny požadované teploty a svoje parametry přenastaví.

Sada RADIK V-POWER SET je kompatibilní se stávajícími radiátory KORADO, typem 22 a datem výroby 1995 (KORADO)

POZOR NA STARÉ RADIÁTORY
Základní poučka zní: „Tepelné čerpadlo pracuje nejlépe s nižší teplotou vody v otopné soustavě.“ Pokud máte tzv. vysokoteplotní otopnou soustavu (s teplotou topné vody cca 70° a více), efektivita tepelného čerpadla bude mnohem nižší než u moderních nízkoteplotních otopných soustav. Tepelné čerpadlo funguje nejekonomičtěji při teplotě topné vody cca 30 °C. Taková kritéria typicky splňuje například podlahové topení nebo nízkoteplotní radiátory. Za jejich pořízení si připlatíte, výdaje se vám však díky ekonomickému provozu tepelného čerpadla vrátí.

 

TEXT: Stojan Černodrinski / FOTO: Archiv firerm

logo MessengerPoslat Messengerem