Dobře zvolený typ i systém tepelného čerpadla může zásadně ovlivnit budoucí rodinný rozpočet. Jednou z cest výrobce tepelné technologie De Dietrich je nabídka tepelných čerpadel typu země – voda.   

Na začátku však stojí za to, zmínit základní rozdíl mezi osvědčenými tepelnými čerpadly typu vzduch – voda, a právě zmíněným typem země – voda. Jak už sám název obou typů tepelných čerpadel prozrazuje, základní odlišnosti je ve způsobu čerpání tzv. obnovitelné energie. V případě typu země – voda, pro jehož volbu hovoří stálost teploty v zemi, je využívána tepelná energie přímo ze země a následně, díky technologii tepelného čerpadla, předávána do topné vody. To se může dít dvěma způsoby.

První možnou cestou je zemní kolektor o určité (projektem navržené) ploše umístěný v zemi v hloubce okolo 1,2 – 1,5 metru. Předpokladem pro tuto variantu je však dostatečný prostor v okolí rodinného domu (většinou zahrada) a hlavně ochota investora k poměrně zásadním stavebním pracím na pozemku.

Alternativou je poté možnost odborné realizace jednoho či více hloubkových geotermálních vrtů do hloubky v rozmezí nejčastěji 50–150 metrů, ze kterých se teplo následně čerpá. Avšak přípravné činnosti v podobě projekčních prací a schvalování v rámci jednotlivých úřadů (v případě vrtů hlubších 30 m je nutný projekt, hydrogeologický posudek, projekt vrtných prací zpracován báňským projektantem vč. souhlasu vodoprávního úřadu) jsou finančně i časově náročnější.

Dalším krokem je zvážení celkové investice do tepelného čerpadla. Vyšší pořizovací náklady na tepelné čerpadlo typu země – voda oproti typu vzduch – voda však následně ekonomicky vyvažuje výrazně vyšší účinností prvního z nich s hodnotou topného faktoru COP až 5,6. Navíc odpadají i další problémy s případným akustickým hlukem celé sestavy, neboť typ země – voda nemá venkovní jednotku s ventilátorem. Při celkovém posouzení všech faktorů jsou právě tepelná čerpadla země – voda určena především pro movitější zákazníky, kteří vnímají systém vytápění rodinného domu především jako dlouhodobou investici zhodnocující jeho celkovou cenu na trhu s nemovitostmi.

Pro majitele rodinných domů či středně velkých objektů nabízí společnost De Dietrich ucelenou řadu reverzibilních tepelných čerpadel země – voda s označením GSHP, a to ve výkonových variantách od 5 kW do 27 kW. Volba správné verze výkonu opět vychází z výpočtu tepelné ztráty domu. Jedna odlišnost oproti tepelným čerpadlům vzduch – voda tu však existuje. Konstrukce typu země – voda totiž umožnuje i tzv. monovalentní provoz, tedy fungování tepelného čerpadla bez nutnosti využití dalšího zdroje energie (např. záložní elektrický kotel). Většinou se však v praxi investoři kloní k bivalentnímu provozu právě v kombinaci se záložním integrovaným elektrokotlem.

Stejně jako například u typové řady De Dietrich Modulens, i v tomto případě nabízí De Dietrich u modelů GSHP typu země – voda v podstatě stavebnicový systém, kdy se jednotlivé designově propracované komponenty mohou snadno kombinovat a tepelné čerpadlo tak doplnit např. akumulační nádobou nebo zásobníkem TV o stejném designu. V případě zásobníku teplé vody lze využít i tzv. solární verzi, která díky integraci veškerých nutných komponentů umožňuje jednoduchým způsobem připojení solárních termických kolektorů.

Celková estetika jednotlivých částí tepelného čerpadla De Dietrich GSHP tak umožňuje instalaci i i v obytných prostorech a nemusí být nutně schována v zapadlém sklepě.

Zájemcům o ovládání na dálku pro maximální komfort i úspory je toto umožněno přes moderní regulátor DIEMATIC iSystem, a navíc je možná integrace tepelného čerpadla do systému chytré domácnosti Loxone. Opomenout bychom však neměli každoroční preventivní odbornou servisní prohlídku tepelného čerpadla.

www.dedietrich-vytapeni.cz

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem