Ve čtyřdílném seriálu věnovaném přednostem centrálního vysavače začínáme zdánlivě od konce, na téma rekonstrukce a modernizace. Ale ukáže se, že nikoli. 

(KOMERČNÍ PREZENTACE)

Klíčové vlastnosti centrálních vysávacích systémů musíme totiž připomenout tak jako tak. Současná špičková zařízení tohoto druhu už přestala být pouhým pomocníkem v úklidu, tato kvalita je dávno považována za samozřejmost. Centrální vysavač je dnes navíc účinným pomocníkem v úsilí vedeném za zdravé obytné prostředí, bez nadsázky bourá obvykle žádané hygienické limity. Užívání dobrého centrálního vysavače v domě či bytě totiž přispívá rovněž ke zlepšení kvality vzduchu, který obyvatelé domu dýchají, zlepšuje se zdravotní stav případných astmaticky či alergicky postižených osob. Tato svého druhu přidaná hodnota centrálního vysavače je už prokázána lékařskými pozorováními, i obhájena vědeckými studiemi.

Měřítko kvality

Centrální vysavače Electrolux zaujmou na první pohled svým designem a mají minimální spotřebu, velkokapacitní kanystry i bohatou výbavu doplňků (Zdroj: BEAM)Řekněme hned, že pokud má rekonstrukce domu či bytu zvýšit jejich užitnou hodnotu a modernizovat je, pak jen máloco přispěje k dosažení takového cíle natolik jednoznačně, jako právě centrální vysávací systém!

Zájemce o centrální vysavač instalovaný v rámci rekonstrukce, by měl vědět, že zcela zásadním měřítkem kvality tohoto zařízení je vedle parametrů sacího agregátu především úroveň filtrace. To možná někoho překvapí. Vždyť přece použitý vzduch je v případě každého centrálního vysávání tak jako tak odváděn mimo objekt… Proč tedy brát ohledy na případnou špetku zůstatkových nečistot, řekne si možná laik. Ale bude mít pravdu jen do jisté míry.

Téměř sto procent všech vysátých prachových částic ulpívá ve filtru centrálního systému a absolutně nedovolí zpětné proniknutí nečistot do místnosti. Ovšem další kvalita se uplatní teprve při procesu manuální likvidace odpadu. A v té hraje rozhodující roli třeba takový detail, že goretexový filtr se chová jako samočistící a svou povahou a vlastnostmi zkrátka nedovolí rozptyl nečistot při nutné manipulaci s nimi.

Je v tuto chvíli namístě dodat, že filtry tohoto druhu, vedle plejády dalších výjimečností, včetně vzpomínaného klinickým výzkumem ověřeného příspěvku centrálního vysavače kvalitě dýchaného vzduchu, užívá výhradně světová jednička v této kategorii – Electrolux. Tento globálně působící gigant pod svými křídly zaštiťuje i největší a nejvýznamnější dodavatele centrálních vysavačů značek BEAM a SMART, které se řadí do prestižního seskupení Member of Electrolux Group.

Bez kompromisů!

Praktická stránka instalace centrálního vysavače v rámci rekonstrukce domu či bytu má svoje nezbytné zásady. Stavebník by si měl především uvědomit, že si pořizuje zařízení pevně zabudované do konstrukce domu, které bude sloužit po dlouhé desítky roků. Z tohoto důvodu musí prvořadě pečlivě porovnávat parametry všech komponentů. A nepřipustit kompromisy!

Sací potrubí bývá vedeno převážně v podlahách, zásuvky schovány pod omítkou (Zdroj: BEAM)

Potrubní i kabelové rozvody se realizují převážně do podlah a do stěn, ale v případě rekonstrukce stojí za úvahu, zda například nepoužít starý nefunkční komínový průduch. Potrubní díly jsou obecně instalovány tak, aby docházelo k co nejmenšímu odporu proudění vzduchu. Pokud je to možné, dodržuje se gravitační spád. Trubky jsou dvoupalcového průměru a zásuvky se rozmisťují tak, aby se pomocí devítimetrové hadice dosáhlo do každého koutu bytu. Zásadně používejme speciální tvrzené trubky se silnější stěnou od značkových výrobců. Nedoporučují se zejména levná tenkostěnná potrubí východoevropského původu. Ušetří se tak sice nepatrné částky, ale ty nemůžou kompenzovat pozdější problémy. Dlouhou životnost zaručí výhradně značkové systémy.

Za zásuvkou se osazuje vždy ostré bezpečnostní koleno. To zamezí případnému vniknutí delšího předmětu do potrubí. K jeho montáži se používají speciální nástroje, například prstencová vrtačka. V případě, že bude při jiné stavební činnosti potrubí nešťastně poškozeno, lze ho bez problémů opravit.

Potrubní rozvod k hadicovým vstupům vedený v podhledech a po povrchu v ozdobných dřevěných lištách (Zdroj: BEAM)

Bohatě návratná investice

Sací jednotku centrálního vysavače je nejvhodnější umístit do nejnižší části objektu, výfukové potrubí musí směřovat mimo budovu. Celý systém je uzavřený a samozřejmě hygienicky nezávadný. Potrubní rozvod lze zrevidovat kamerou a těsnost se kontroluje tlakovou zkouškou. Ke spínání centrálního vysavače slouží desetivoltový kabelový rozvod.

Popsaný mechanizmus instalace by měl sloužit k získání základního přehledu o fungování celého zařízení, nemá být návodem pro svépomoc. Jednoznačně se vyplatí angažovat odborného dodavatele, zase se jednoznačně nabízí odkaz Electrolux a BEAM. Proces zakoupení a instalace centrálního vysavače lze úspěšně absolvovat s celkovými výdaji už od zhruba 30 tisíc korun. Což v rozpočtu generální rekonstrukce jakéhokoli obydlí zřejmě nebude částka úplně podstatná, zato však bohatě návratná.  

Více informací na Beam.cz a Smartvac.cz

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem