Nejlepší čas ke koupi bazénu je v prvních měsících roku. Kromě toho, že bazén koupíte výhodněji, budete mít navíc i dostatek času na jeho instalaci a zprovoznění. Start sezony a příchod prvních teplých dní, které jsou už vhodné ke koupání, tak určitě nezmeškáte.

1. Dvakrát měř, jednou řež

„Při pořizování a stavbě bazénu platí toto rčení dvojnásob. Nový bazén si člověk pořizuje jednou, maximálně dvakrát za život, proto je třeba výběru vhodného typu a také umístění na zahradě věnovat velkou péčí. Zájemce o bazén by měl oslovit renomovanou firmu, která nabízí velké množství konstrukčně různorodých bazénů, zajistí vám komplexní služby, provede vás celou cestou – od samotného výběru až po instalaci a zprovoznění bazénu a bude schopná se v budoucnu o váš bazén postarat a nabídnout další služby, jako například odborné zazimování a odzimování vašeho bazénu,“ vysvětluje Bohdan Bláha, vedoucí odboru kopaných bazénů společnosti Mountfield. Rady, které při tom získáte, mohou být k nezaplacení. Nejde jen o výběr bazénu vhodného konkrétně pro váš pozemek (v závislosti na velikosti zahrady, na geologickém podloží, členitosti nebo svahování pozemku, výskytu spodní vody apod.), ale také o rady týkající se např. dopravy, manipulace, uložení bazénu, nebo sladění bazénu s celkovou podobou zahrady a domu.

2. Výběr místa, vyměření a výkop

Sklokompozitní bazén Coral, model FénixSklokompozitní bazén Coral, model Fénix

„Bazén si zaslouží dostatek soukromí i slunečního svitu. Obecně platí, že ideální místo pro umístění bazénu je plocha u jižní strany domu, kterou nestíní stromy a zároveň je krytá před zraky sousedů. V okolí by měla být jen taková zeleň, která produkuje co nejméně listí, jehličí a pylu. Ten, kdo o bazénu uvažuje, by se měl také hned na začátku zamyslet nad tím, zda bude chtít posuvné zastřešení, které prodlužuje koupací sezonu od brzkého jara až do podzimu, omezuje spad nečistot do vody, čímž usnadňuje péči o bazén a vodu, a v neposlední řadě pomáhá udržovat teplou vodu déle, a tak o poznání snižuje celkové náklady na provoz bazénu,“ říká Bohdan Bláha z Mountfieldu. S ohledem na pobyt u bazénu bychom měli počítat se zpevněnou odpočinkovou plochou po jeho obvodu, kde by mohla být například lehátka, stolek s občerstvením a podobně. Pokud máte venkovní terasu, může být zajímavé po konzultaci s bazénovým odborníkem, ji s bazénem elegantně propojit. Vznikne tak ucelená a velmi atraktivní odpočinková zóna. Nelze opomenout ani napojení bazénu na nezbytné technologie, zejména na strojovnu filtrace. Její optimální umístění a dispoziční řešení je klíčové pro budoucí komfort obsluhy a celkovou životnost technologického vybavení.

 

3. Uložení nebo montáž tělesa bazénu

Keramický bazén Compact, model RubínKeramický bazén Compact, model Rubín

Existují dva základní typy bazénů. Jedním typem jsou bazény, které jsou vyrobeny jako jeden kus na formě a k zákazníkovi dovezeny v podobě monolitní „vany“ (sklokompozitní a keramické bazény). Struktura stěn těchto bazénů tak není oslabena žádnými spoji ani sváry a zajišťuje tedy velmi dlouhou životnost. Dalším typem jsou bazény, které se montují přímo na místě z rozměrově variabilních panelů. To umožňuje realizovat bazén doslova na míru – vybrat rozměry přesně pro konkrétní zahradu nebo zvolit víceúrovňové dno. Díky tomu je tento typ bazénů tou nejvhodnější volbou i pro montáž v interiéru a na hůře přístupných místech. Další dílčí rozdíly spočívají také v nárocích na stavební přípravu. Například u keramických bazénů postačí „vystlání“ výkopu geotextilií a připravené „lože“ z tzv. kačírku. Sklokompozitní bazény se ukládají na betonovou desku a na její povrch se před uložením bazénu pokládá tvrzený polystyren. Stavebnicové bazény smontuje na místě do požadovaného tvaru odborná firma, a to na betonové podloží.

 

4. Obsyp, obetonování

Důležité je oddrenážování okolí bazénu. Bazén nelze obsypávat přímo výkopkem (hlínou, jílem, ornicí), výjimkou jsou stavebnicové bazény, které lze v případě písčito-kamenitého výkopku obsypat tímto vytěženým materiálem. U keramických a sklokompozitních bazénů se monolitické bazénové těleso v průběhu napouštění postupně obsypává zavlhlou betonovou směsí. U stavebnicových bazénů se po zafixování stěnových dílců do betonu bazén obsypává štěrkem nebo izolačním obsypovým materiálem.

 

5. Napuštění bazénu, napojení technologií, tlaková zkouška

Průřez filtrací

Průřez filtrací

Pro umístění pískové filtrace a dalších technologií nejsou vhodné plastové či jiné jímky. Nelze u nich předejít kondenzaci par, rizikům oxidace/koroze spojů, zaplavení jímky či jiného poškození instalovaných zařízení. Ideální je najít přístupné a suché místo, např. garáž, zahradní domek nebo kůlnu. Bazény se napouští většinou postupně, během obetonování nebo obsypu bazénu a po osazení technologií a montáži filtračního okruhu. Po dokončení této montáže požadujte od dodávající firmy provedení tlakové zkoušky potrubí a provozní zkoušky bazénu na těsnost (pozor na bazény, kde tyto zkoušky nelze provést – v případě reklamace nebude výrobci možné prokázat vadu).

 

6. Terasa kolem bazénu

Bazénová terasa kolem keramického bazénu od Mountfieldu - dřevoplastový materiál (WPC) PERWOOD

Bazénová terasa kolem keramického bazénu od Mountfieldu - dřevoplastový materiál (WPC) PERWOOD

K vytvoření elegantního a prakticky řešeného okolí bazénu lze použít různé povrchy. Podmínkou je, aby povrch nebyl ani za mokra kluzký. Můžete zvolit betonovou či mrazuvzdornou keramickou dlažbu, přírodní kámen, terasu z dřevěných nebo tzv. dřevoplastových prken či kamínkový koberec. Budete-li rovnou se stavbou bazénu realizovat i posuvné zastřešení bazénu, které vám prodlouží koupací sezonu až na sedm měsíců, je třeba podél bazénu v podélné ose nachystat pevný a rovný podklad.

 

7. VIP servis i pro všechny další roky

Při výběru firmy se ptejte nejen, jak se vám bude firma věnovat během stavby, ale i po stavbě, neboť není nic horšího než v tropickém létě dlouhou dobu čekat na příjezd bazénového technika, který pak často řeší jen drobnost. Vyberte si proto takovou firmu, která vám zajistí komplexní služby a bude schopna v budoucnu se o váš bazén kvalitně postarat.

 

Více informací naleznete na www.mountfield.cz.

logo MessengerPoslat Messengerem