Při tvorbě nové koupelny se nabízí jak minimalistické pojetí, tak výrazná barevnost s dekoracemi. Nicméně letošním trendem je celkové zklidnění, zjednodušení a důraz na harmonii a prolnutí prostoru.