Ze zkušenosti všichni víme, že čím hladší je povrch umyvadla, tím více se leskne a tím snazší je také jeho údržba.