BLOG DAVIDA MENCLA - Více než 70 % v minulých letech instalovaných krbů zůstává po většinu dní vyhaslých. Lidé investovali peníze do komínu a krbu, aby pak tuto investici nevyužívali. V krbech se netopí proto, že krby nefungují dobře. A nefungují dobře, protože se vybírají bez potřebných znalostí.

David Mencl, ředitel Ekonomických stavebDomy prošly za posledních patnáct let obrovským vývojem. Mnozí nepoučení stavitelé a stavebníci činí velkou chybu, když do nových domů montují staré krby. Výsledkem jsou pak krby náročné na údržbu a nekonformní prostředí při topení.

Pokud pořizujete krb do moderního domu, potřebujete krb s malým okamžitým sálavým výkonem. Tedy bude to krb se spíše malým topeništěm. S dobře tepelně izolovaným sklem. Krb bude málo tepla hned sálat, ale bude teplo ukládat do nějakého výměníku. Například šamotový výměník je skvělý. Pak zatopením v krbu nepřetápíte místnost. Jen o několik stupňů zvýšíte teplotu. Tím termostat na několik hodin vypne hlavní zdroj tepla. Teplo se ukládá do materiálu, který teplo snadno přijme a později zase pustí, až teplota v místnosti začne klesat.

Příklad ze života

Představím na svém příkladu. Někdy v sedm večer připravím hezký večer pro jednu z mých žen. Otevřu víno, pustím hezkou muziku a rozdělám oheň v krbu. Termostat zaznamená zvýšení teploty a vypne vytápění. S mojí ženou sedíme zhruba dvě a půl hodiny u krbu, pijeme víno, povídáme a spálíme dvě dávky dřeva. Teplota v domě se o několik stupňů zvýší, ale dům se nepřetopí. Většina tepla je uložena ve výměníku.

Ráno začne dům vychládat na svoji běžnou teplotu. Celé dopoledne se však ještě hlavní zdroj tepla nespustí. Celé dopoledne, když rukou sáhnu na šamotový výměník, tak tento je teplý a sálá teplo do domu. Velmi podobný efekt, jako měla kdysi kachlová kamna. Jen s o mnohem delší tepelnou setrvačností. Až někdy kolem čtvrté hodiny odpoledne začne dům znovu topit svým hlavním zdrojem. Abych v sedm večer zase přišel a rozdělal oheň v krbu. Tentokrát třeba s čajem a knížkou, abych nevypadal jako alkoholik. :-)

Tedy prvé pravidlo správného krbu: zvolte krb s malým sálavým výkonem a s velkou schopností akumulace.

Další pravidla správného výběru a užívání krbu najdete na davidmencl.cz

Text: David Mencl, ředitel Ekonomických staveb

logo MessengerPoslat Messengerem