Na vytápěné budovy se skeletovým typem konstrukcí se obvykle pokládají sendvičové panely. Toto řešení je ale vhodné i v případě objektů, ve kterých se z technologického hlediska musejí udržovat nízké teploty.

Sendvičové panely působí příjemným estetickým dojmem, a proto mohou u staveb se skeletovou konstrukcí bez problémů zastoupit roli nástěnných obkladů. Výrobky toho typu zároveň zajišťují správnou energetickou účinnost venkovních konstrukcí. Široký rozsah tlouštěk sendvičových panelů a typů izolačních jader umožňuje maximálně se přizpůsobit různým materiálovým parametrům a také konstrukčně technologickým předpokladům.

Jaká povrchová úprava stěn se nejčastěji používají u skeletových staveb?

Skeletové stavby se používají především pro průmyslovou výstavbu. Tento typ konstrukce je velmi často využíván u objektů s obchodním, skladovým nebo výrobním charakterem. Použití ocelové nosné konstrukce v budovách je nejčastěji spojeno s použitím panelových nástěnných obkladů a střešní krytiny. U nevytápěných konstrukcí jsou stěny a střecha obvykle pokryty trapézovým plechem. Co se týká vytápěných budov nebo naopak budov, kde by se měla udržovat nízká teplota se z technologického hlediska jeví sendvičové panely jako ideální.

Stěnové panely se ve stavebnictví používají jako opláštění konstrukcí nebo jako ochrana před tepelnými ztrátami. V závislosti na architektonických předpokladech a požadavcích na energetickou náročnost budovy mohou mít sendvičové panely různé typy izolačního jádra, které se liší se tloušťkou, povrchovou úpravou a způsobem uchycení.

Co by měly sendvičové panely v praxi umět?

Sendvičové panely by se měly dát maximálně přizpůsobit požadavkům kladeným na daný produkt. Jedná se například o vzhled, způsob upevnění a hodnotu součinitele tepelné vodivosti příčky. Kde tyto panely můžete najít? Samozřejmě v nabídce Balex Metal.

Balex Metal nabízí sendvičové panely, které se liší typem použitého jádra, což ovlivňuje jak tepelné parametry, tak i tloušťku obkladu či krytiny.

Stojí za zmínku, že Balex Metal má v nabídce sendvičový panel, který lze úspěšně použít i v sektoru výstavby rodinných domů. Samozřejmě mluvíme o břidlicovém sendvičovém panelu. Použití tohoto typu výrobku u obytné budovy výrazně zlepšuje celý investiční proces a umožňuje vytvořit kompozici, ve které mají stěny budovy a střecha stejný vzhled. Při výběru břidlicového sendvičového panelu pro stavbu domu se nemusíte obávat o těsnost klíčového spojení střechy i stěn v budově bez okapů.

Zdroj: Externí článek

logo MessengerPoslat Messengerem