Omítka byla vyvinuta speciálně pro tepelněizolační tvárnice Ytong a stavebníci si na ní cení zejména zlepšení tepelněizolačních vlastností obvodových stěn. Omítka také pozitivně ovlivňuje odstranění vlhkosti ze stavby a zrychluje finální úpravy stěn.

Práce s omítkou není nijak náročná a zvládne ji každý šikovný kutil

Samozřejmě za předpokladu, že dodrží předepsaný technologický postup. Ohled je potřeba brát také na počasí – s omítkou nepracujte při teplotách vzduchu a zdiva nižších než +5 °C. Podklad musí být čistý, suchý, pevný, bez prachu a oleje nebo mastnoty. Poté se můžete pustit do práce, zdivo navíc před nanášením omítky nemusíte penetrovat. Do čisté nádoby s odpovídajícím množstvím vody (7,5–8 l v vody pro 1 pytel 20 kg) se za stálého míchaní přidává suchá směs.

Pro míchání je vhodná samospádová míchačka nebo elektrické pomaluběžné míchadlo. Míchat je potřeba do té doby, než bude mít omítka optimální konzistenci. Takto zpracovanou směs nechte odstát min. 5 minut a znovu důkladně promíchejte.

Omítku můžete nanášet ručně i strojově

Omítku naneste na stěnu ručně zubovou stěrkou se zubem o rozměrech 10× 10 mm nebo strojově, tloušťka omítky by měla být cca 5–6 mm. Následně ji pročešte zubovou stěrkou se zubem výšky 10 × 10 mm.  Při nanášení a pročesávání se snažte dodržet sklon stěrky 45°. Při tomto sklonu zubová stěrka dávkuje a rozprostírá omítku na plochu v potřebné tloušťce a množství.

Do srovnané vrstvy vtlačte výztužnou mřížkovou tkaninu Ytong

Překrytí styků musí být nejméně 10 cm. Takto připravenou plochu pak překryjte a vyrovnejte další vrstvou omítky. Výztužná tkanina musí být uložena v ½ až 1/3 tloušťky omítky od vnějšího povrchu. Dejte pozor, aby po konečném vyrovnání omítky nebyla výztužná tkanina obnažena a aby celková tloušťka omítky byla minimálně 5 mm. Po zaschnutí (cca 5–7 dnů) je možné na takto upravený podklad nanášet finální vrstvu. Tou mohou být běžné minerální, silikátové nebo silikonové strukturální omítky.

Výztužná mřížková tkanina Ytong

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem