Vybíráte-li pozemek na dům, musíte věnovat pozornost i jeho okolí. Pokud ho podceníte, může se to časem vymstít. Přesto se dá pomocí dobře zvolené strategie hodně vyřešit. Pokusíme se vás upozornit na některé rušivé vlivy a na možnosti, jak je eliminovat.

V prvním případě půjde o blízkost rušné komunikace, ve druhém případě náš vzorový pozemek sousedí s prašným polem a pro třetí příklad jsme vybrali zahradu, která je ve stínu vysokého bytového domu (a tím také v dohledu obyvatel tohoto domu).

1) Hlavní vjezd na pozemek 2) Zpevněná plocha sloužící jako parkoviště 3) Zvuková bariéra z kamenných gabionů 4) Nádoby na domovní odpad 5) Hustá výsadba vyšších stromů a keřů na zemním valu opírajícím se o gabiony 6) Lavička a ohniště k posezení na stinném místě s výhledem na dům 7) Pěšina směřující ke vstupu do domu a ke garáži umožňuje přejezd motocyklů do garáže 8) Hlavní vstup do domu 9) Garáž a dílna slouží pro restaurování starých motocyklů, proto jsou auta na parkovišti 10) Dřevěná terasa před jídelnou a obývákem 11) Přírodní okrasné a koupací jezírko 12) Živý plot tvořící pohledovou clonu od sousedů 13) Pestrá výsadba květin a keřů podél živého plotu 14) Most přes potok 15) Potok 16) Prameniště potoka 17) Biologický odpad – kompost 18) Ovocné stromy 19) Sušák na prádlo na zpevněné ploše 20) Rekreační trávník 21) Zeleninový a bylinkový záhonek 22) Zahradní domek na nářadí 23) Hostovský pokoj s terasou.Pozemek přiléhající k rušné komunikaci

Pozemek v blízkosti rušné komunikace je častou daní za bydlení ve městě, které jinak skýtá mnoho nesporných výhod. Největším negativem takové situace je zejména velký hluk a neviditelné zplodiny. Dům je situován v zadní části pozemku, aby byl co nejdále od komunikace. Nejúčinnější obranou před nadměrným hlukem je pevná bariéra co nejblíže zdroji hluku. Proto byla zvolena stěna z kamenných gabionů vysoká cca 2–3 metry, která lemuje nejen okraj pozemku v místě styku se silnicí, ale i dlážděnou plochu určenou pro parkování. O tuto stěnu se opírá zemní val, který dále zvyšuje hmotnost a nepropustnost pro otřesy a zvukové vlny jdoucí ze silnice.

Svah a koruna valu je hustě osázena stálezelenými stromy a hustými keři, které znásobí ochranu před hlukem, ale i před emisemi ze silnice. Nejvíce využívanou částí pozemku bude přirozeně místo, které je nejvíce vzdáleno od zmiňované komunikace a které těsně přimyká k domu. Dřevěná terasa je propojena s domem francouzskými okny. K prohloubení pocitu pohody a relaxace přispěje zejména přírodní jezírko, které slouží i ke koupání. Výrazným estetickým prvkem je zde potok, který vytéká z prameniště v zadní části zahrady a který výrazně zlepšuje mikroklima u terasy.

Pozemek sousedící se zemědělsky obdělávanou půdou

1) Hlavní vjezd na pozemek 2) Zpevněná plocha pro parkování 3) Domovní odpad 4) Zpevněná plocha pro otáčení aut před domem 5) Zpevněná plocha propojující jednotlivé terasy kolem domu 6) Plot s podezdívkou oddělující pozemek od polní cesty 7) Bariéra ze vzrostlých stromů a keřů zajišťující větrnou clonu od pole 8) Polní zpevněná cesta – prašná 9) Pole 10) Stříhaný živý plot 11) Dřevěná terasa s altánem 12) Přírodní koupací jezírko 13) Rekreační trávník 14) Hlavní vchod do domu 15) Pestrá výsadba květin podél živého plotu tvořící estetický akcent při pohledu od domu 16) Sušák na prádlo 17) Ovocné stromy 18) Biologický odpad 19) Drobné ovoce – kanadské borůvky 20) Garáž s dílnou 21) Stinné místo pod stromem s lavičkou 22) Hostovský pokoj s terasou.Jedním z častých problémů nových pozemků je jejich těsné sousedství s polem. Dnešní zemědělství se neobejde bez chemie a těžké mechanizace. Scelené lány neposkytují v krajině dostatečnou ochranu před nepříjemným větrem. Často se stává, že nás na takovém místě trápí neutuchající vítr, prach, případně zanášené chemikálie. Abychom tyto nepříjemné vlivy co nejvíce eliminovali, navrhl jsem hustou zelenou bariéru vysazenou v širokém pásu podél strany sousedící s polem. Tento pás zeleně sice částečně vítr propouští, ale zároveň jej fi ltruje, zeslabuje a tím zabraňuje tvoření vírů za touto bariérou. Je orientován diagonálně od okraje pozemku podél zpevněné příjezdové komunikace s parkovištěm a chrání tak zahradu ze směru, který je nejvíce ohrožován nepříjemným větrem.

Pestrá výsadba tu tvoří zelenou oázu pro dřevěné odpočívadlo umístěné naproti domu. Posezení na tomto místě umožní pozorovat pestrý život v přilehlém koupacím jezírku a zároveň skýtá příjemný pohled na celý dům a zbytek zahrady. Blízkost pole nepřináší hluk ani ztrátu soukromí a velká vodní hladina zvlhčuje ovzduší a zachytává unášený prach. Lze tak plně využít celou zahradu k nerušenému odpočinku. Vysoké živé ploty na hranicích a vyšší dřeviny dotvářejí ochrannou funkci pozemku.

Více článků z rubriky ZAHRADA na www.dumabyt.cz.

Pozemek ve stínu činžáku

1) Hlavní vjezd na pozemek 2) Vchod do sklípku pod valem 3) Domovní odpad 4) Kryté posezení s grilem 5) Zemní val s hustou vegetací 6) Vysoký nájemní dům 7) Bazén s odsouvacím zastřešením 8) Dlážděné plochy 9) Zpevněný příjezd ke garáži 10) Stříhaný živý plot 11) Hlavní vstup do domu 12) Garáž a dílna 13) Biologický odpad 14) Pestrá výsadba – růže, trvalky a okrasné dřeviny 15) Vysoké jehličiny 16) Rekreační trávník 17) Přístřešek nad parkovištěm s ozeleněnou plochou střechou 18) Sušák na prádlo 19) Opěrná zeď 20) Hostovský pokoj s terasou.Bydlení v městské obytné čtvrti bývá častým snem, ale má to svá rizika. Může se stát, že okolní výstavba poněkud přeroste a z naší zahrady se stane nechtěná výkladní skříň pro obyvatele blízkého bytového domu. Základem navrhovaného řešení je vytvoření několika pohledových clon. Ta nejdůležitější je přímo podél hranice pozemku sousedící s místní komunikací. Vzhledem k výšce bytového domu je nutné tuto bariéru vytvořit co nejvyšší a zároveň tak, aby nevytvářela dojem mohutné hradby. Namísto plotu je navržena kamenná nebo betonová zeď, která vytvoří oporu pro zemní val navršený do výše cca 2,5 metru.

Kombinace žluté keřové růže 'Lichtkönigin Lucia' a tmavě modré ostrožky tvoří dokonalou dvojici komplementárních barev.Uvnitř valu je možno vybudovat sklep pro uskladnění ovoce a brambor, nebo dokonce vinný sklípek. Na tento val navazuje zastřešené parkování a posezení, jehož stěny navazují na opěrnou zeď u cesty. Střecha je rovněž ozeleněna a přechází do vegetace na valu. Samotný val bude osázen vyššími stromy, které odolávají dobře suchu (borovice) a jsou i v zimě zelené. Tímto řešením vytvoříte na zahradě prostor dobře skrytý před zraky obyvatel sousedního domu. Je to také místo vhodné pro umístění bazénu, neboť umožní nerušený odpočinek a pohodlné zázemí pro vodní radovánky. Rovněž terasy u domu jsou pohledově chráněny vyššími stromy.

text, foto a kresba: Jiří Prouza

logo MessengerPoslat Messengerem