Roční spotřeba zemního plynu ve světě představuje asi 2 200 miliard m3. Při současné úrovni těžby vydrží zásoby minimálně 70 let. Hodláte-li zůstat plynu věrni nebo uvažujete-li o jeho využití, nemáte se čeho bát.

Podíl zemního plynu na tuzemské spotřebě energií stále narůstá. Momentálně se toto médium podílí na spotřebě primárních energetických zdrojů přibližně 17 %, v budoucnu by to mělo být až 22 %. Plyn dnes využívají asi tři pětiny domácností, přístup k němu má asi 93 % obyvatel v téměř dvou třetinách obcí. Tisíce domácností jsou na plynu stoprocentně závislé.

Síla topné energie

V Česku je v současné době v provozu přibližně 900 000 průtokových ohřívačů vody, stejný počet plynových kotlů a asi 400 000 až 500 000 lokálních plynových topidel. V domě, kde je teplo zapotřebí především k vytápění a k ohřevu vody, se vývoj technologií soustředí na zařízení s co nejmenší spotřebou paliva. Měrnou potřebu tepla k vytápění stanoví výpočet podle příslušných norem ČSN EN ISO 13790 po jednotlivých měsících v celém roce.

Výsledek výpočtu se vyjadřuje v kWh/m2a. K energetickým potřebám domu samozřejmě patří i požadavek na teplo, nezbytné k ohřevu vody. Počítá se s netto hodnotou, rovnající se zhruba 550 kWh na osobu a rok. Účinnost přeměny energie na potřebné teplo představuje u běžného plynového kotle 0,84, u nízkoteplotního kotle pak 0,90 a u kondenzačního kotle 0,95 %.

Proč právě plyn

Vytápění a ohřev vody plynem je ve srovnání s tuhými palivy velmi komfortní. Pravda, toto pohodlí je částečně vykoupeno energetickou závislostí (Česko je závislé z více než 50 %), a tedy určitou mírou nejistoty. Relativní je pak otázka drahoty a láce plynového topení. Efektivní topné systémy na zemní plyn vyžadují poměrně vysokou počáteční investici, jsou ale vysoce spolehlivé, komfortní, čisté a bezobslužné. Stejné je to s provozními náklady. Uhlí nebo dřevo jsou levnější, elektřina může být v závislosti na dispozici, zateplení objektu apod. srovnatelná či dražší.

Plynové spotřebiče

Kotel Vitodens 333-F s plynovým hořákem MatriX a topnou plochou Inox-Radial z ušlechtilé oceli skýtá vysoký komfort tepla a pitné vody.Na trhu je reprezentují značky Dakon, Junkers, Baxi, Viadrus, Protherm, Vaillant, Viessmann nebo Buderus. Prakticky všichni výrobci nabízejí plynové průtokové ohřívače, zajišťující teplou vodu rychle, spolehlivě a hospodárně. Pracují na energeticky úsporném průtokovém principu (až 18 l/min. 35 °C teplé vody a výkonem až 30 kW). Ohřívače mají plynulou regulaci výkonu a jsou schopny udržet stále stejnou požadovanou teplotu vody nezávisle na průtoku. Není třeba obávat se ani prudkých změn teploty při používání pákových baterií. Moderní „průtokáče" disponují zapalováním HydroPower a multifunkčním digitálním displejem.

Kupříkladu typ miniMAXX (Junkers) se zapalováním HydroPower vůbec nepotřebuje trvale hořící plamínek.

Výkonné, efektivní a ekologické řešení

Cenově dostupným a poměrně flexibilním řešením jsou plynové závěsné kotle. Spojením s vhodnou regulací a dnes už i se solárními panely lze získávat relativně levné teplo i teplou vodu. Výkonné, efektivní a ekologické řešení představují plynové kondenzační kotle, které mají v porovnání s klasickými plynovými kotli až o 15 % vyšší účinnost.

Stacionární kondenzační kotel ecoCompact (Vaillant) se zásobníkem s vrstveným ukládáním užitkové vody. Výkon kotle je 21, resp. 27 kW.Díky nízkoteplotnímu provozu lze ušetřit i na provozních nákladech, neboť u těchto kotlů část tepla (spaliny a horké vodní páry) neuniká bez užitku do atmosféry, ale využívá se pro ohřev otopné vody. Moderní kondenzační kotle (např. CerapurSmart, CerapurComfort a CerapurAcu) jsou vybaveny řídicí elektronikou Bosch Heatronic třetí generace, umožňující jednoduché nastavení i ovládání.

Plameny „živého" ohně

K nesporným výhodám zemního plynu patří dobrá účinnost spalování, snadná regulace výkonu a minimální produkce emisí. Jde o poměrně perspektivní fosilní palivo s nejmenšími emisemi CO² na kWh tepla. Prakticky všechny spotřebiče na zemní plyn (po technické úpravě s výměnou trysek a hořáku) se dají používat i na zkapalněný propan nebo směs propan-butan, ovšem jejich nevýhodou je poněkud vyšší cena a navíc nutnost umístění tlakové zásobní nádrže. Mimo zmíněné zdroje tepla a ohřevu vody trh nabízí i lokální plynová topidla (např. Karma) předávající teplo do vzduchu konvencí. Fungují s odvodem spalin skrz stěnu nebo do komína.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Závěsný kondenzační kotel Junkers CerapurAcu s nerezovým zásobníkem o objemu 42 l, výkon pro vytápění 22 kW, pro ohřev vody 28 kW.V rodinných domech lze instalovat a využívat rovněž plynové krby (obdobně jako u elektrického vytápění vydávající teplo převážně sáláním - radiací). Podle teploty sálajícího povrchu se dají rozdělit na světlé a tmavé. Světlé mají povrchovou teplotu nad 600 °C (zpravidla kolem 900 °C) a vydávají tedy kromě infračerveného záření i světelné záření. Jejich výhodou je velký výkon při malé ploše vyzařující teplo. Nevýhodou je, že se na nich pálí prach a představují požární riziko. Část spalin odchází do vytápěného prostoru. Tmavé zářiče mají nižší teplotu (asi 550 °C) a spíše se používají ve větších prostorách.

text: Petr Saulich, foto: archiv firem a redakce

logo MessengerPoslat Messengerem