Dosluhující otopný systém v domě nahraďte modernějším, vytápění bude jednodušší a levnější. Pro jistotu se také poohlédněte po záložním zdroji tepla.

Při rekonstrukci topného systému je řešením také dodatečný komín vedený po fasádě (SCHIEDEL) .Do otopného systému zahrnujeme kotel, potrubí a radiátory, ale při rekonstrukci je třeba řešit vytápění jako celek. V některých případech sice jen stačí vyměnit zdroj tepla a používat stávající potrubí a radiátory, ale často je na výměnu „zralá“ celá topná soustava. Jde o to, kolik konkrétně bude která varianta stát a co tím získáme. Starší litinové radiátory zabírají hodně místa a také hůře přenášejí teplo, protože jsou obvykle po letitém užívání zaneseny usazeným kotelním kamenem.

Hlavní problém nesouladu mezi starými radiátory, rozvodným potrubím a novým kotlem je ale odlišná koncepce provozu. Dnešní teplovodní soustavy jsou totiž maloobjemové – to znamená, že pracují s mnohem menším množstvím vody (50 litrů) než starší velkoobjemové soustavy využívající až 200 litrů vody. Důležité také je, aby plynový kotel uměl modulovat výkon a předávat soustavě jenom takové množství tepla, kolik je právě zapotřebí. Voda díky tomu nechladne, protože systém je stále a plynule zahříván. Díky tomu uspoříme poměrně velké množství plynu, přitom pocit tepelné pohody tím nijak netrpí. Každopádně je důležité, aby otopnou soustavu projektoval zkušený topenář, který zohlední například i plánované dodatečné zateplení fasády a podle toho dimenzuje výkon systému.

Nová akumulační kamna

Oproti nepopulárním klasickým přímotopům se dnes používají dynamická akumulační kamna. Jejich vnější plášť je tepelně izolovaný a mají vestavěný ventilátor. Po nabití se z kamen uvolňuje teplo sáláním a – je-li třeba rychlé zvýšení teploty vytápěného prostoru – prouděním teplého vzduchu za pomoci ventilátoru. Výhodou dynamických kamen je regulované vybíjení pomocí vestavěného ventilátoru, ovládání vybíjení prostorovým termostatem, nebo elektronická regulace nabíjení.

Topení plynem

Aby plynový spotřebič efektivně pracoval, musí být správně nainstalován, nastaven a seřízen (JUNKERS).V mnoha rodinných domech ještě pracují staré plynové stacionární kotle, zkonstruované v dobách levného plynu. Často se instalovaly jako náhrada za kotle na uhlí. Jde o systém bez čerpadla, s trubkami většího průřezu a otevřenou expanzní nádrží, kdy k pohybu vody dochází pouhým rozdílem teplot. Nevýhodou stacionárních kotlů je však velká spotřeba plynu, proto se od spotřebičů tohoto typu upouští.

Na špici vývoje plynových topidel se drží kotle kondenzační (dají se pořídit i v nástěnné variantě, což je při rekonstrukcích výhodou). Obecně mají díky dvoustupňovému spalování v porovnání s klasickými plynovými kotli až o 15 % vyšší účinnost (spaliny neunikají komínem ven, ale jsou zpětně využívány pro ohřev otopné vody). V praxi tak ušetříte až 25 % provozních nákladů. Díky tomu se vyšší investice do kondenzačního kotle vrátí během čtyř až pěti let, při rostoucích cenách plynu i dříve.

Více článků z rubriky INTERIÉR na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Elektrické teplo

Ve starších nezateplených domech má elektřina opodstatnění pouze jako doplňkové vytápění. Jako hlavní zdroj tepla se však vyplatí pouze v dobře zateplených domech. Elektrická topidla si můžeme rozdělit do dvou základních skupin – na přímotopné, a to lokální nebo centrální, a na akumulační.

Elektrické podlahové topení ECOFILM je díky své zanedbatelné tloušťce ideální pro rekonstrukce i dodatečné instalace (FENIX).

Přímotopy

Zdroj tepla se v případě přímotopů nachází přímo ve vytápěném prostoru. Nejrozšířenějšími zdroji jsou elektrické konvektory nebo dnes už méně používané „olejové radiátory“. Pro rychlé ohřátí prostoru se pak využívají teplovzdušné ventilátory s příkonem až 2 400 W. Výhodou je snadná teplotní regulace a poměrně nízká pořizovací cena. Nevýhodou je nízký komfort vytápění v důsledku vyšších výstupních teplot.

Infrazářiče jsou vhodné pouze pro krátkodobé přitápění v menších prostorách. Ohřívají přímo povrch těla, a proto se s nimi setkáváme v koupelnách. V bytech, kde je etážové topení, a v rodinných domech s ústředním topením se dnes často používá přímotopné centrální vytápění. Jde o náhradu kotle na pevná paliva elektrickými topnými tělesy.

Příklad z praxe

Jednopodlažní dřevostavba s obytným podkrovím stojí ve Velkém Týnci u Olomouce na ploše 121 m2. Tepelné ztráty objektu byly vypočteny na 7 kW, dům je osazen elektrickými topnými prvky z výrobního programu společnosti FENIX Jeseník a krbovými kamny. Topné kabely ECOFLOOR, instalované do anhydritové vrstvy, vyhřívají celé přízemí s výjimkou technické místnosti, která je vytápěna sálavým konvektorem ECOFLEX. Sálavé konvektory jsou instalovány i v obytném podkroví. I když první mírná zima elektrické podlahové vytápění moc neprověřila (většinou stačilo topit v krbových kamnech), přesto lze říci, že se už nyní elektrické velkoplošné vytápění vyplatilo – pořizovací náklady (materiál + práce) byly cca 55 000 Kč a roční účet za veškerou elektrickou energii činil cca 18 000 Kč, jelikož díky tomuto způsobu vytápění mohou využívat všechny elektrické spotřebiče včetně čerpadla, televize a dalších distribuční sazbu D45 s 20 hodinami nízkého tarifu.

Myslete na zálohu

Sestava olejového kondenzačního kotle Vitoladens 300 a zásobníkového nerezového ohřívače vody Vitocell 300-H (VIESSMANN).Při koupi spotřebičů pro vytápění se řiďte výhradně doporučením zkušeného projektanta. Důležitá je vysoká účinnost kotle a výkon přiměřený vytápěnému prostoru. Vzhledem k nejisté ceně paliv na trhu je dobré instalovat v domě alespoň dva různé zdroje energie s možností využívat je podle situace.

Nabízí se zde různé kombinace tepelných spotřebičů (plyn a elektřina, kotel na pevná paliva a plyn nebo elektřina a pevná paliva nebo alternativní způsoby vytápění, např. tepelná čerpadla různých systémů nebo solárně termické panely). Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům je možné využít státní dotaci, např. podporu MŽP Nová Zelená úsporám.

Význam regulace

Rekonstrukce poskytuje příležitost, jak si zajistit hospodárné, efektivní a optimální vytápění domu. Systém ovšem musí umožnit regulovat jak samotný zdroj energie, tak také teploty výstupní, a to v závislosti na momentální venkovní teplotě. Ani to by ale nestačilo: regulační zařízení musí umožnit též ovládat teplotu v jednotlivých místnostech. Teprve potom můžeme mluvit o opravdu účinné regulaci.

Elektrické velkoplošné vytápění

Automatická kamna KLOVER DEA ECO na pelety s automatickým zapalováním, programovacími hodinami a diagnostikou (DUFA KOTLE).V domech zrekonstruovaných na nízkoenergetický provoz může nízkoteplotní velkoplošné podlahové a stropní vytápění, kombinované se sálavými panely, majiteli přinést nízké náklady jak na pořízení, tak i na provoz – a to i při současných vysokých cenách elektřiny. Dalšími výhodami jsou maximální tepelný komfort, nulové náklady na údržbu, bezobslužný provoz a čistý vzduch bez víření prachu. Elektrické vytápění je nejdokonaleji regulovatelný topný systém s nejmenší měrnou spotřebou energie, uživatelé jsou vzhledem k dokonalé regulaci schopni plně přizpůsobit topný režim měnícím se rodinným i ekonomickým podmínkám. Pořízení elektrických topných systémů je přitom levnější než u jiných systémů.

text: Adam Krejčík, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem