Výstava prací studentů Ateliéru keramiky a porcelánu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Galerii Kuzebauch v Praze je přehlídkou projektů z posledních dvou let. Výstava se koná od 27. června a potrvá do 13. září 2015.

"Proměna keramické hmoty, která autorským zásahem nabývá nové podstaty a nových významů, je hlavním východiskem prezentovaných prací," řekl k výstavě Maxim Velčovský, vedoucí ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM.

Linda Vondrová - SituaceLinda Vondrová - Situace

Autorka pracuje se schopností lidské mysli vytvářet asociace a na jejich základě hledat pojitosti mezi různými aspekty lidského bytí a chování

June Jeanine Kristiansen - Z celku na kusy a z kusů do celku

June Jeanine Kristiansen - Z celku na kusy a z kusů do celkuPlastiky vznikají postupem, kdy autor roztrhá keramickou hlínu, navrství kusy na sebe a do výsledného tvaru výtvor potvrdí obrovským množstvím glazury. Všechny organické tvary vytvořené z hlíny vznikají pomalým a stále se opakujícím postupem. Přerod navršených kusů ve finální umělecké dílo za pomoci práškové glazury je závislý na chemické reakci, jež proběhne v keramické peci během vypalování. Vztah mezi keramickou hmotou a glazurou je vzájemný, bez glazury se keramika rozpadne a glazura bude bez keramiky beztvará. Jinými slovy – keramika je páteří a glazura ji potahuje jako kůže.

Adéla Chorá - KvětináčeAdéla Chorá - Květináče

Autorka vytvořila květináče (nejen) pro obyvatele měst, kteří mají na pěstování bylinek k dispozici jen malé místo, jako je balkon. Inspirována kořenáči, ve kterých se do jedné velké nádoby vysází více bylinek, vytvořila jednotlivé články, které se dají skládat na sebe do libovolné výše. Každá „kapsa“ na rostlinky je polohovatelná podle slunečního svitu.

Martina Kocmanová - An Eagle In Your MindMartina Kocmanová - An Eagle In Your Mind

Křehkost bytí v podobě dravé zebřičky, která má vyvolávat strach.

Tomáš Bárta - Pulsing Landscape

Tomáš Bárta - Pulsing LandscapeObjekt je inspirován zčásti geologickými modely z hodin zeměpisu, ale především grafickými diagramy zaznamenávajícími činnost prvních radio pulzarů potvrzujících existenci neutronových hvězd.

Kristýna Plesková - Spóry

Kristýna Plesková - SpóryAutorka experimentuje s břidlicí, která se běžně využívá ve stavebnictví. Objevuje její možnosti a staví ji v kombinaci s porcelánem do nových souvislostí. „Zabývala jsem se momentem růstu a nekontrolovatelným bujením. Nechala jsem v peci porůstat porcelánové nádoby roztavenou břidlicí. Vznikly vázy, které v peci rostou, přetékají a mění svoji strukturu,“ říká Plesková.

Vendula Radostová - Entropie výrobků manufaktury Royal Dux

Vendula Radostová - Entropie výrobků manufaktury Royal DuxAutorka pracuje s rozkladem, rozpadem, pomíjivostí, náhodou, destrukcí. Hledá nové
formy a staré nechává zanikat. Nevypálené porcelánové sošky firmy Royal Dux
vložila do akvária s vodou, kde se začaly rozpadat. Zánik, důkaz o proměně, zaznamenala na video.

Jana Štefková - Urny, Kynutý porcelán

Jana Štefková - UrnyAutorka se zabývá důstojným uchováním památky zvířecích miláčků. Popel není obsahem nádoby, ale v podobě popelové glazury, která zušlechťuje povrch nádoby, se stává její součástí. Zpopelněné tělo zvířete se stává neoddělitelnou součástí vlastního relikviáře.

Adam Železný - Výbuch

Adam Železný - VýbuchVýbuch je soubor keramických nádob, které tvaruji rázovou vlnou, vyvolanou detonací. Používám sofistikovaný systém elektricky iniciovaných výbušek, kterými na základě měření a testů nádoby tvaruji,“ říká autor. Výsledkem jeho práce je soubor mis stojících na pomezí volného a užitého umění. „Na celé věci je důležitý akt vzniku nádob, který netrvá o nic déle než samotná detonace. Rázová vlna tvarující nádobu se šíří nadzvukovou rychlostí a částečně vryje svou stopu do keramické hmoty, ve které zanechá otisk. Je to jakási punková obdoba průmyslové výroby porcelánu, izostatického lisování, které je taktéž založeno na použití tlaku, ovšem s mnohonásobně menšími náklady a také o dost odlišnějším výsledkem, klasifikovatelným jako volná keramika.

Lucie Krylová - Silikonový PorcelánLucie Krylová - Silikonový Porcelán

Autorka pracovala s nápadem vytvořit šlehačkový porcelán. K zahuštění směsi sypkého porcelánu použila silikon, který umí dobře přilnout k dalším materiálům.

text: Tomáš Horáček, foto: UMPRUMwww.galeriekuzebauch.com

logo MessengerPoslat Messengerem