Čistá voda v bazénu je snem každého plavce, jenže bakterie konají své dílo a výsledkem může být brčálově zelená voda, lákavá maximálně pro vašeho psa. Tomu můžete zabránit bazénovou chemií, ovšem málokomu se chce plavat ve vodě, která voní jako továrna  na dezinfekční prostředky. Přitom vhodnou kombinací filtrace a šetrnějších metod se dá voda udržet čistá a bez zápachu.

Voda v bazénu bývá znečištěna jednak mikroorganismy ze vzduchu, jednak mikroorganismy, které se dostávají do vody prostřednictvím plavců. Ty se pak ve vhodném prostředí množí a vznikají různé kultury a řasy. S narůstající teplotou vody v letních dnech se situace ještě zhoršuje a voda dostává nazelenalou barvu. A aby toho nebylo málo, dalším neméně vydatným zdrojem znečištění jsou prach, listy a bláto, které do bazénu zanese vítr a déšť. Výsledkem je zakalená voda a hnilobné procesy v bazénu.

Kontakty na firmy a skrytý text se zobrazí až po registraci a přihlášení.

Chlor a bezchlor

Je prokázáno, že každý člověk vnáší do bazénu několik set tisíc mikroorganismů, z nichž je sice většina zcela neškodnou součástí ochranné vrstvy na kůži člověka, řada z nich ale může být původcem rozličných chorob. Dalším možným zdrojem mikroorganismů v bazénové vodě může být voda zdrojová. Proto se do vody přidávají dezinfekční prostředky. V rodinných bazénech se většinou používají okysličovadla, zejména chlorové preparáty.

Zdravé prostředí v bazénu závisí na kvalitě použitých chemických prostředků a dalších opatřeních.Většina chlorových přípravků pro bazény využívá organický chlor, nejčastěji na bázi kyseliny izokyanurové. Ten se do bazénu dodává v podobě rozpustného granulátu, nebo tablet, které se vkládají do plovoucích košíků přímo do bazénu, případně do skimmeru nebo rozpouštěcí komory v úpravně vody. Ale protože chlorové tablety jsou poměrně drahé, používá se někdy roztok chlornanu sodného či Sava. To však vyžaduje odbornější manipulaci než použití tablet.

Preparáty na bázi „aktivního kyslíku"

Proto je pro dávkování roztoků vhodné využít dávkovací čerpadlo, které zajistí vhodnou dávku chemie bez nebezpečí, že to přeženete a proměníte bazén v „louhárnu". Navíc mnoho lidí, dětí i dospělých, na chlor reaguje alergiemi, svěděním kůže, pálením očí, zarudnutím kožních poranění, poškozením vlasů. Nevýhodou je také přímý vliv chlorování na zvyšování hodnoty pH vody v bazénu, která se pak musí neustále upravovat na hodnotu 7,2. Proto se chlorové preparáty nahrazují bezchlorovými, nejčastěji na bázi „aktivního kyslíku". I v těchto případech se používají stejná dávkovací čerpadla, takže můžete přejít na šetrnější metodu bez nutnosti výměny pomocného zařízení.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Rozsviťte UV lampu

Jednou z nechemických metod, které zlepšují stav vody v bazénu, je použití UV-C zářičů.
Na jakém principu pracují? Voda je čerpadlem vháněna do jednotky UV-C zářiče, kde na ni působí lampa, která vydává ultrafialové záření o vlnové délce 253,7 nm. To účinně zabíjí bakterie, viry a ostatní jednoduché mikroorganismy, které jsou hlavním zdrojem znečištění vody, a zabraňuje jejich množení. Pokud má navíc jednotka nerezový tubus, zvyšuje se její účinnost až o 35 % v závislosti na délce tubusu, protože voda je něm vystavena větší dávce záření.

UV lampa se vždy zapojuje za pískovou filtraci a protéká jí již čistá přefiltrovaná voda (MOUNTFIELD).Vnitřek nerezového tubusu je elektrolyticky ošetřen, což zabraňuje nečistotě ulpívat na povrchu. UV-C záření navíc spouští fotooxidační reakce, které ničí chloraminy (chloraminy způsobují nepříjemný zápach v bazénovém prostoru a dráždí sliznice) bez nutnosti aplikace dalších chemikálií. Nedostatkem této metody je skutečnost, že voda je vydezinfikována pouze v místě, kde přichází do kontaktu s zářením, ale nezabrání další mikrobiologické kontaminaci a následnému množení mikroorganismů v bazénu.

To znamená, že jakmile voda opustí UV lampu, okamžitě se v ní po smíchání v bazénu mohou začít množit řasy, viry a bakterie. UV lampy tedy samy o sobě nestačí, je třeba je doplnit další bazénovou chemií na dezinfekci vody. Nespornou výhodou ovšem zůstává snížená spotřeba této chemie a také odbourávání nežádoucího vázaného chloru v bazénové vodě.

Solonizace čili autochlorace

Další komfortní metodou úpravy vody v bazénu jsou solonizační jednotky. Ty pracují na principu elektrolýzy, kdy se do bazénové vody rozpustí 0,35% koncentrace soli, což je poloviční slanost lidské slzy. Tento roztok mořské soli nezpůsobuje žádné nepříznivé či alergické reakce, a naopak působí příznivě na pokožku, stejně jako mořská voda. Při elektrolýze prochází elektrický proud mezi elektrodami instalovanými ve filtračním okruhu a z nich se do vody uvolňuje volný chlor, který okamžitě dezinfikuje vodu. Volný chlor nezpůsobuje ve vodě při optimální koncentraci zápach jako chlorové tablety a nemění její chuť. Systém je maximálně šetrný vůči lidskému organismu a má příznivé účinky na lidskou pokožku. To samozřejmě platí, pokud v bazénu udržujete ideální hodnotu kyselosti vody, tj. pH 7,2.

Komponenty bazénu z plastu nebo oceli

Nevýhodou může být koroze nerezových částí bazénu (nerezový žebřík, tepelný výměník, elektrický ohřev atd.) Veškeré komponenty bazénu, které přicházejí do styku se slanou vodou, musejí být zhotoveny buď z plastu, nebo z titanové oceli. Provoz celého systému je pak naprosto bezpečný a používá se i v komerčních zařízeních.

Písková filtrace Azuro pro bazény do objemu 25 m3 (MOUNTFIELD).Instalace zařízení je možná i do stávajících bazénů, a to do technologické šachty. Napojovací potrubí musí mít průměr 50 nebo 63  mm. Podmínkou je minimální průtok vody v objemu 6 m3/h. Po počáteční investici (23 až 25 tisíc Kč) vás dezinfekce vody nestojí téměř nic. Jediným nákladem na úpravu vody je bazénová sůl, která na 30 m3 vody vyjde na jednu sezónu na 1 250 Kč bez DPH, pokud na začátku sezóny měníte vodu kompletně. Výhodou je, že sůl kamenná má neomezenou skladovatelnost a bazén je dezinfikován, i když jste dlouhodobě mimo dům.

Dezinfekce ionty mědi a stříbra

Do rodiny bezchlorových, přesněji řečeno nízkochlorových metod úpravy vody pro domácí bazény patří také systém emitace iontů. Pomocí elektronického systému se zde produkují kovové ionty, které dokážou ve vodě zničit přítomné řasy, bakterie a viry. Tento systém ušetří cca 75-85 % potřebných chemikálií k ošetřování bazénové vody. Do bazénu budete přidávat 1  g chloru na m3 každých 15 dní. Při elektrolytickém rozpouštění elektrod obsahujících měď a stříbro se do vody uvolňují ionty těchto kovů. Měď má výborný algicidní účinek - usmrcuje řasy. Stříbro má perfektní baktericidní účinek - usmrcuje bakterie. Metoda uvolňování (emitace) iontů je vhodná spíše v rodinných bazénech. Bohužel, ani jeden z těchto kovů nedokáže usmrtit viry a nemá vůbec žádný oxidační účinek. Proto je dezinfekční funkce této technologie bez použití doplňkové chemie nedostatečná.

Novinka ve filtraci

Zelbrite je název filtračního media, které předčí svým výkonem všechny dosud po­užívané filtrační hmoty, jako jsou DE (Diatomaceous Earth), kombinované filtry po­užívající aktivní uhlí a vysokovrstvé pískové filtry. Nevyžaduje žádné technicky náročné filtry nebo speciální zařízení. Jednoduše nahradíte stejný objem písku ve vašem filtru náplní Zelbrite. Použitím tohoto filtračního média se účinek sanitačních látek ve vodě významně zvýší, čímž na druhé straně dojde ke snížení množství potřebného chloru až o 35 %. Zelbrite efektivně eliminuje zápach v bazénech a podráždění očí a kůže tím, že účinně odstraňuje z vody amonium a jiná organická znečištění, která jsou příčinou vzniku chloraminu, navíc odstraňuje i nejjemnější částice znečištění až do 3 mikronů. Výsledkem je křišťálově čistá voda bez mlhovinového zákalu při rozsvícení podvodních světel.

Písková filtrace Azuro pro bazény do objemu 85 m3 (MOUNTFIELD).Tento přípravek vám uspoří náklady na údržbu bazénové vody až o 50 %, nemusíte tak často prát filtr a sníží se vám také náklady na ohřev vody u vyhřívaných bazénů. Zelbrite je šetrný k životnímu prostředí, protože spoří elektrickou energii a redukuje množství znečištěné vody vypouštěné do odpadní sítě. Žádné jiné filtrační medium dostupné na bazénovém trhu nedokáže provést tři stupně filtrace v jednom procesu: mechanickou filtraci, povrchovou absorbci a chemické pohlcení (makrofiltrace + mikrofiltrace + iontová výměna). Jedno 15kg balení vám nahradí cca 20 kg filtračního písku a stojí cca 630 Kč.

Kombinace různých alternativních metod

Jak z výše uvedeného vyplývá, chemii v bazénu se zatím úplně nevyhneme. Existuje však celá škála možností, jak kombinací různých alternativních metod snížit podíl „hrubé" chemie v bazénu na minimum. Pohoda v bazénu a hlavně zdravější prostředí pro vodní relaxaci za těch pár tisícovek jistě stojí, uvážíme-li, že v celkovém rozpočtu za bazén se jedná o nepatrnou částku. Navíc v některých případech nás zdravější voda bude stát v celkové bilanci méně.

text: Adam Krejčík, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem