Dřevostavby jsou nejenom v Česku stále oblíbenějším typem bydlení. Jedním z důvodů je útulné prostředí, které vzniká díky použití přírodních materiálů, pozitivem je také rychlost jejich výstavby. Nezanedbatelné jsou ale i další benefity. Přírodní a recyklovatelné materiály, které tvoří dřevostavbu, jsou šetrné nejen k jejich obyvatelům, ale i k životnímu prostředí. Navíc při maximálně efektivním využití kvalitních materiálů lze v dřevostavbě dosáhnout významných energetických úspor.

Pokud plánujete bydlení v dřevostavbě, máme pro vás několik tipů, díky kterým získáte funkční a útulné bydlení pro další desetiletí.

Pozor na novinky v legislativě

Na začátku letošního roku se zásadně změnily požadavky pro výstavbu nových budov. Legislativní úpravy mají za cíl snížení spotřeby energií a s tím související co největší šetrnost stavby k životnímu prostředí. Nové požadavky se vztahují na rodinné i bytové domy a nevyhýbají se ani dřevostavbám. Nejlepším způsobem, jak naplánovat úsporný dům, je zaměřit se na co nejkvalitnější izolaci. Vhodně zvolená minerální izolace vyrobená z obnovitelných zdrojů výrazně přispěje k eliminaci negativního vlivu stavby na životní prostředí na desítky let.

Spolupracujte s odborníky už při nákupu pozemku a přípravě návrhu domu

Stavebník musí společně s architektem, projektantem a energetickým specialistou zvážit veškeré aspekty nového nařízení a optimalizovat několik proměnných. Jenom tak bude dům maximálně energeticky úsporný. „Velký vliv má typ pozemku. Ideální je, když umožňuje orientaci prosklených ploch na jih, jihozápad nebo na jihovýchod. Současně s tím by tyto plochy neměly být v otopném období stíněny zástavbou, zelení či terénem“, vysvětluje architektka Tereza Vojancová ze společnosti URSA, předního dodavatele minerálních izolací.

Nešetřete na kvalitní izolaci z přírodních materiálů

Stavbě ze dřeva by měly dominovat přírodní materiály. „Důmyslně promyšlená a kvalitně izolovaná konstrukce s použitím minerální izolace URSA zajistí obyvatelům domu pohodlí, útulné prostředí a v neposlední řadě také úspory v účtech za energie. Navíc je minerální izolace URSA materiál nehořlavý, s třídou reakce na oheň A1, čímž přispívá k požární bezpečnosti celé konstrukce,“ říká Vojancová. Výsledná dřevostavba s užitými minerálními izolacemi URSA tak bude zdravým, příjemným, bezpečným a funkčním prostorem pro bydlení.  

Zabraňte vzniku tepelných mostů 

V případech špatně provedené izolace může v konstrukcích docházet ke vzniku tepelných mostů. Tepelný most je místo, kde dochází k vyššímu tepelnému toku vlivem snížení tloušťky izolační vrstvy či její absenci. Tímto místem snáz prochází tepelná energie a dochází k energetickým ztrátám, což má negativní vliv na energetickou bilanci domu. „Místo tepelného mostu má v interiéru zpravidla nižší povrchovou teplotu. Pokud klesne povrchová vnitřní teplota pod hodnotu rosného bodu, dochází ke kondenzacím, vzniku plísní a v extrémním případě až degradaci celé konstrukce,“ popisuje Tereza Vojancová.  

Difuzně otevřená a difuzně uzavřená konstrukce

Již při plánování dřevostavby je potřeba zvážit, který typ konstrukce budeme realizovat, zda difuzně otevřenou, anebo difuzně uzavřenou.

Difuzně otevřená konstrukce umožňuje určitému množství vodní páry procházet konstrukcí, díky tomu více odolává drobným nepřesnostem ve stavbě a lépe regeneruje. Difuzní odpor jednotlivých vrstev stěny musí klesat směrem z interiéru do exteriéru. Množství prostupujících vodních par reguluje parobrzda URSA SECO SD 2. Výhodou této parobrzdy je možnost zpětného propouštění vodních par do interiéru během letního období.

Difuzně uzavřená konstrukce oproti tomu zamezuje prostupu vodní páry do konstrukce. Směrem do interiéru je třeba použít parozábranu, např. parotěsnou fólii URSA SECO SD 100, která zabraňuje nežádoucímu pronikání vlhkosti do vnitřních částí konstrukce. Precizní provedení veškerých napojení a přelepení prostupů zajistí 100% těsnost parozábrany. 

„Je na rozhodnutí každého, kterou z uvedených konstrukcí do dřevostavby využije. Osobně ale při výstavbě dřevostavby doporučuji pracovat s difuzně otevřenou konstrukcí. Ta sice na počátku výstavby vyžaduje o něco málo vyšší náklady, je ale bezpečnější, protože má větší potenciál vysychat, čímž se konstrukce v dřevostavbách lépe regeneruje,“ uzavírá Vojancová. 

Kvalitní materiály URSA na zateplení dřevostavby

Výběrem vhodného materiálu na zateplení dřevostavby vzniká příjemné a zdravé prostředí pro bydlení. Nejvhodnějším materiálem pro zateplení je minerální izolace, a to především pro svou tepelně-izolační, akustickou a požární odolnost. Ideální do obvodových stěn dřevostaveb jsou minerální izolace, které mají součinitel tepelné vodivosti lambda λD ≤ 0,037 W/m.K. Což jsou URSA PUREONE SF 31, URSA PUREONE SF 34, URSA SF 32 PLUS, URSA SF 35 a URSA SF 35 PLUS. Do příček jsou pak vhodné URSA PUREONE TWP 37, URSA PUREONE TWF 37 či URSA TWP 1.  

Ani při volbě minerální izolace není třeba rezignovat na šetrnost k životnímu prostředí. Minerální izolace společnosti URSA jsou vyrobené z více než 90 % z obnovitelných zdrojů. Jejich podstatu tvoří ze 70 % skleněné střepy, které pochází z recyklovaného skla a přes 20 % pak tvoří písek. Materiály URSA GLASSWOOL i URSA PUREONE během svojí životnosti ušetří několiksetkrát více energie, než je třeba na jejich výrobu. URSA PUREONE, stejně jako izolace URSA GLASSWOOL, dosahují nejlepších akustických, tepelněizolačních a protipožárních výsledků. Navíc je minerální izolace URSA PUREONE hypoalergenní a bez obsahu zbytkových formaldehydů. Hodí se tak i do prostředí s vyššími hygienickými nároky, například do dětských pokojů.

URSA GLASSWOOLURSA PUREONE

Více informací naleznete na www.ursa.cz.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem