Dřevostavby jsou nejenom v Česku stále oblíbenějším typem bydlení. Jedním z důvodů je útulné prostředí, které vzniká díky použití přírodního dřeva, pozitivem je také rychlost jejich výstavby.  Nezanedbatelné jsou ale i další benefity. Přírodní a recyklovatelné materiály, které tvoří dřevostavbu, jsou šetrné nejen k jejich obyvatelům, ale i k životnímu prostředí. Navíc při maximálně efektivním využití kvalitních materiálů lze v dřevostavbě dosáhnout významných energetických úspor.

„Jednou z klíčových vlastností, kterou hodnotíme při výběru materiálu book pro stavbu domu, je příjemné klima v interiéru a budoucí účty za topení, respektive klimatizaci. To je zajištěno respektováním několika faktorů, z nichž důležitou roli hraje kvalitní izolace,“ vysvětluje Tereza Vojancová, architektka ze společnosti URSA. Proto je nejprve důležité uvědomit si funkčnost zateplení, rozhodnout se, kterou konstrukci zvolit a dle toho vybrat správný materiál.

Myslete na funkčnost zateplení

Stavbě ze dřeva by měly dominovat přírodní materiály. „Důmyslně promyšlená a kvalitně izolovaná konstrukce s použitím minerální izolace URSA zajistí obyvatelům domu pohodlí, útulné prostředí a v neposlední řadě také úspory v účtech za energie. Navíc je minerální izolace URSA materiál nehořlavý, s třídou reakce na oheň A1, čímž přispívá k požární bezpečnosti celé konstrukce,“ říká Vojancová. Výsledná dřevostavba s užitými minerálními izolacemi URSA tak bude zdravým, příjemným, bezpečným a funkčním prostorem pro bydlení.  

Zabraňte vzniku tepelných mostů 

V případech špatně provedené izolace může v dřevostavbách docházet ke vzniku tepelných mostů. Tepelný most je místo, kde dochází k vyššímu tepelnému toku vlivem snížení tloušťky izolační vrstvy či její absenci. Tímto místem snáz prochází tepelná energie a dochází k energetickým ztrátám, což má negativní vliv na energetickou bilanci domu. „Místo tepelného mostu v interiéru má zpravidla nižší povrchovou teplotu. Pokud klesne povrchová vnitřní teplota pod hodnotu rosného bodu, dochází ke kondenzacím, vzniku plísní a v extrémním případě až degradaci celé konstrukce,“ popisuje Tereza Vojancová.  

Vyberte vhodný typ konstrukce

Již při plánování dřevostavby je potřeba zvážit, který typ konstrukce budeme realizovat – difuzně otevřenou, anebo difuzně uzavřenou.

Difuzně otevřená konstrukce umožňuje určitému množství vodní páry procházet konstrukcí, díky tomu více odolává drobným nepřesnostem ve stavbě a lépe regeneruje. Difuzní odpor jednotlivých vrstev stěny musí klesat směrem z interiéru do exteriéru. Množství prostupujících vodních par reguluje parobrzda URSA SECO SD 2. Výhodou této parobrzdy je možnost zpětného propouštění vodních par do interiéru během letního období.

Difuzně uzavřená konstrukce oproti tomu zamezuje prostupu vodní páry do konstrukce. Směrem do interiéru je třeba použít parozábranu, např. parotěsnou fólii URSA SECO SD 100, která zabraňuje nežádoucímu pronikání vlhkosti do vnitřních částí konstrukce. Precizní provedení veškerých napojení a přelepení prostupů zajistí 100% těsnost parozábrany. 

„Je na rozhodnutí každého, kterou z uvedených konstrukcí do dřevostavby využije. Osobně ale při výstavbě dřevostavby doporučuji pracovat s difuzně otevřenou konstrukcí. Ta sice na počátku výstavby vyžaduje o něco málo vyšší náklady, je ale bezpečnější, protože má větší potenciál vysychat, čímž se konstrukce v dřevostavbách lépe regeneruje,“ uzavírá Vojancová. 

Jaké zvolit materiály?

Výběrem vhodného materiálu na zateplení dřevostavby vzniká příjemné a zdravé prostředí pro bydlení. Nejvhodnějším materiálem pro zateplení je minerální izolace, a to především pro svou tepelně-izolační, akustickou a požární odolnost. Ideální do obvodových stěn dřevostaveb jsou minerální izolace, které mají součinitel tepelné vodivosti lambda λD ≤ 0,037 W/m.K. Což jsou URSA PUREONE SF 31, URSA PUREONE SF 34, URSA SF 32 PLUS, URSA SF 35 a URSA SF 35 PLUS. Do příček jsou pak vhodné URSA PUREONE TWP 37, URSA PUREONE TWF 37 či URSA TWP 1.  

Ani při volbě minerální izolace není třeba rezignovat na šetrnost k životnímu prostředí. Minerální izolace společnosti URSA jsou vyrobené z více než 90 % z obnovitelných zdrojů. Jejich podstatu tvoří ze 70 % skleněné střepy, které pochází z recyklovaného skla, více než 20 % pak tvoří písek. Materiály URSA GLASSWOOL i URSA PUREONE během svojí životnosti ušetří několiksetkrát více energie, než je třeba na jejich výrobu. URSA PUREONE, stejně jako izolace URSA GLASSWOOL, dosahují nejlepších akustických, tepelněizolačních a protipožárních výsledků. Navíc je minerální izolace URSA PUREONE hypoalergenní a bez obsahu zbytkových formaldehydů. Hodí se tak i do prostředí s vyššími hygienickými nároky, například do dětských pokojů.

Minerální izolace URSA GLASSWOOL (zdroj: URSA)Minerální izolace URSA PUREONE (zdroj: URSA)

Více informací naleznete na www.ursa.cz.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem