Množství realizací, zkušenosti uživatelů, ale i stále větší legislativní tlak na využívání OZE v posledních letech naznačují, že ideální formou nejen vytápění, ale i chlazení domu, jsou nízkoteplotní velkoplošné systémy. Z hlediska uživatelského komfortu je nejefektivnější kombinací podlahové vytápění a stropní chlazení. Jako zdroj se pak nabízí tepelné čerpadlo s integrovaným chladicím modulem.

Plošné vytápění je ekonomické

Podlahové vytápění je na českém trhu etablované už poměrně dlouhou dobu. Za tento čas bezpochyby prokázalo, že sálavý způsob přenosu tepla je nejen příjemný, ale také účinný. V rychlosti si připomeňme některé z hlavních benefitů – díky velikosti otopné plochy je možné ohřívat vodu na řádově mnohem méně °C, než je tomu u klasických radiátorů (zhruba okolo 25 °C). Navíc teplo „od nohou“ umožňuje vytápět obecně na zhruba o 1 – 2 °C nižší teplotu. Oba tyto faktory jsou příznivé nejen z hlediska ekonomiky a ekologie, ale otevírají možnosti pro efektivnější využití obnovitelných zdrojů energie.

Zdroj: REHAU

Díky plošnému sálavému způsobu přenosu tepla nevznikají v interiéru zóny s rozdílnou teplotou vzduchu a nevíří se prach. Protože hustota vzduchu s teplotou klesá, ohřátý vzduch stoupá nahoru a ochlazený padá zase zpátky dolů, dochází tak k samovolnému pozvolnému prohřívání místnosti.

Bezkondenzační chlazení eliminuje zdravotní rizika

Princip podlahového vytápění ale funguje i reverzně – tedy v letním období ve chvíli, kdy potřebujeme teplotu v interiéru naopak snižovat. Vzhledem k již zmiňovaným pravidlům samovolného proudění teplého a studeného vzduchu, a samozřejmě i z hlediska uživatelského komfortu, je nejideálnější, je-li plošný chladicí systém umístěn na stropě. S úspěchem se ale v zahraničí běžně realizuje i kombinace vytápění/chlazení v podlaze.

Zdroj: REHAU

Výhody nízkoteplotního systému chlazení spočívají především ve způsobu odebírání tepla bez kondenzace vzdušné vlhkosti, protože teplota otopného média se neustále pohybuje nad rosným bodem. Tím pádem se vzduch zbytečně neodvlhčuje, což přispívá k pocitové efektivitě systému, a není také nutné řešit odvod kondenzátu z chladicí plochy a izolaci a ochranu před korozí u rozvodů vody.

Zdroj: REHAU

Vzhledem k menší účinnosti je třeba systém využívat na dlouhodobé bázi, ovšem ekonomika je velmi výhodná – zejména, využíváme-li před spuštěním aktivního chlazení ještě to pasivní, které se obejde zcela bez práce kompresoru uvnitř tepelného čerpadla. Sálavé chlazení ze své podstaty eliminuje veškerá zdravotní rizika klimatizace.

Nízkoteplotní systémy jsou na vzestupu

Plošné nízkoteplotní systémy vytápění/chlazení se vzhledem k neustálému snižování energetických ztrát domů a také zlepšující se pasivní ochraně domu před sluncem, dostávají do naprostého popředí zájmů. A to jak u standardní výstavby, tak u montovaných technologií. Množství variantních řešení nabízí například německá firma REHAU, orientovaná na kvalitu, spolehlivost a dlouhodobou funkčnost svých systémů.

Zdroj: REHAU

Více na kvalitnipodlahovka.cz, nebo na www.rehau.cz

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem