V současnosti se v mnoha odvětvích skloňuje ve všech pádech výraz hybridní technologie. Asi nejvýraznějším příkladem je automobilový průmysl. Tam si dnes už ani neumíme představit nový model vozu, který by v nějaké své verzi nekombinoval dva zdroje pohonu. Podobně tomu je i ve světě tepelné technologie. Zvyšující se obliba hybridních tepelných čerpadel De Dietrich je toho jasným důkazem.

Ať se už jedná o jakékoliv průmyslové odvětí, většinou se za slovem hybrid skrývá kombinace minimálně dvou energetických zdrojů. V oblasti zajištění tepelného komfortu, tedy vytápění a přípravy TV, se nejčastěji jedná o propojení tepelného čerpadla (vzduch/voda nebo země/voda) a kondenzačního (nebo méně často atmosférického) kotle, jehož energetickým zdrojem je zemní plyn. Právě kombinace ve využívání dvou různých tepelných zdrojů je největší výhodou tohoto řešení. Přitom důvodem regulovat přívod tepla z toho či onoho zdroje může být např. aktuální cenotvorba energií nebo místní meteorologické podmínky z pohledu venkovní teploty.

V každém případě v hybridním uspořádání je vždy primárním zdrojem tepelné čerpadlo, jejž upřednostňuje vyšší efektivita z pohledu topného faktoru. Pokud se však např. vlivem nízké venkovní teploty již nevyplatí provoz tepelného čerpadla a sepnutí jeho integrovaného elektrokotle by bylo ekonomicky nevýhodné, vstupuje do hry již zmíněný plynový kotel. Pokud máme možnost využívat u tepelného čerpadla s chytrou regulaci, je možné všechny vstupní parametry, jako je cena energií, denní doba nebo požadovaná teplota, jednoduše nastavit. Hybridní systém následně po přepočtu sám přepíná jednotlivé zdroje s cílem dosažení maximální efektivity vytápění a přípravy TV.

K tomuto řešení je možné sáhnout příkladně u domů ve stáří cca 10 let, kde je delší dobu využíván plynový kotel, ale jejich majitelé hledají další snížení celkových provozních nákladů na vytápění. Doplnění dalšího zdroje v podobě tepelného čerpadla je poté ideální volbou, neboť tím dochází i k prodloužení životnosti zmíněného plynového kotle.

Alezio S Hybrid (zdroj: De Dietrich)

Z pohledu zařízení nabízí hybridní řešení De Dietrich dodatečnou instalaci venkovní jednotky a vnitřního modulu tepelného čerpadla, který je podobných rozměrů jako plynový kondenzační kotel. Hydraulické propojení těchto dvou částí topného systému lze ve většině případů jednoduše realizovat přes T­‑kus a zpětnou klapku. Vnitřní modul tepelného čerpadla je pak brán jako hlavní zdroj pro vytápění a přípravu TV, původní plynový kotel může být využíván jako bivalentní zdroj v případě, že provoz tepelného čerpadla již není s ohledem na venkovní podmínky možný (např. nízká venkovní teplota) jako poslední záložní zdroj zpravidla bývá elektrokotel, který je součástí vnitřního modulu tepelného čerpadla.

Do hybridního systému lze kombinovat různé typy tepelných čerpadel s různými plynovými kotli. Z pohledu vynikajícího poměru ceny a výkonu však nabízí výrobce tepelných čerpadel De Dietrich zlatou střední cestu, a to systémovým řešením. V kategorii split kombinuje v hybridní nabídce osvědčené tepelné čerpadlo Alezio S, resp. Alezio S V200 (se 180 l zásobníkem TV) s plynovým kondenzačním kotlem De Dietrich Naneo S, jehož charakteristikou je kompaktnost, nízká hmotnost a velmi tichý provoz. V úvahu však připadá i hybridní sestava monoblok, kombinující tepelné čerpadlo Alezio M, resp. Alezio M V200 opět s plynovým kondenzačním kotlem De Dietrich Naneo S.

www.dedietrich­‑vytapeni.cz

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem