Plánujete rekonstrukci nebo modernizaci domu a potřebujete uvolnit místo v koupelně pro novou pračku či sušičku? Nemáte jinou možnost než přemístit svůj zásobníkový ohřívač vody do nevytápěné místnosti, například na půdu? Pak byste se měli zamyslet nad tím, jaká rizika jsou s tím spojená. Pokud se teplota v tomto prostoru pohybuje na hranici rosného bodu, případně pod ním, může dojít ke kondenzaci vzdušné vlhkosti na elektrických částech zařízení a k následnému zkratu. DZ Dražice, největší český výrobce ohřívačů vody, radí, jak se v podobném případě zachovat, aby byl provoz vašeho ohřívače vody i nadále bezpečný a úsporný.

Ohřívač vody OKCE 200 (DZD)Před umístěním zásobníkového ohřívače vody do nevytápěné místnosti byste si měli nejdříve přečíst pokyny od výrobce uvedené v návodu k použití. Zde naleznete také doporučenou teplotu pro jeho instalaci. Příliš nízké teploty (způsobené výpadkem zdroje tepla nebo právě instalací v chladné místnosti) ohrožují váš domácí rozpočet, protože vedou ke zbytečným tepelným ztrátám. Ještě větším rizikem pak je poškození bojleru mrazem, případně kondenzace vody na jeho elektrických částech. Za této situace již existuje reálné nebezpečí elektrického zkratu a následného požáru.  

„Při přesunu ohřívače vody do nevytápěného nebo provětrávaného prostoru buďte opravdu opatrní. Při testech 200litrového závěsného ohřívače vody jsme zjistili, že při něm může dojít kvůli statickým ztrátám tepla k navýšení nákladů na energie (podle tarifu) nejméně o několik stokorun ročně, počítáme-li s průměrnou venkovní teplotou kolem 4 °C.  Nejedná se sice o velkou částku, ale podmínky, jež vedou k energetickým ztrátám, s sebou nesou i další rizika, kterých byste se měli pokusit vyvarovat. V prvé řadě je nutné vyřešit ochranu potrubí proti zamrznutí. Doporučujeme proto pořídit si topný kabel s termostatem, který pracuje (a tudíž spotřebovává energii) pouze v nočních hodinách při nízkých teplotách, kdy voda v potrubí zchladne. Dále byste se měli zamyslet nad zaizolováním potrubí silnou izolací, případně nad zateplením prostoru, v němž bude bojler umístěn. Při samotném zateplování je ovšem potřeba dbát na prostorovou náročnost ohřívače vody a umožnit tak k němu jednoduchý přístup. Kvůli pravidelné kontrolní a čisticí periodě, bez níž by mohlo dojít k jeho poškození, ho nesmíte zabudovat do pevně zaizolované schránky s minimálními rozměry, výklenků nebo jiných těžko dostupných míst,“ vysvětluje Martin Grygar, produktový ředitel DZ Dražice.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem