Extrémní povětrnostní podmínky posledních let mohly uspíšit chátrání střech na starších objektech. Pokud jste i vy dospěli k názoru, že by to chtělo opravit, nebo dokonce vyměnit celou střešní krytinu, seznamte se s tím, jaké máte možnosti.

Nejrozměrnější část střešního pláště stavby tvoří prvky střešní krytiny. Tyto dílčí elementy určují funkčnost, životnost a samozřejmě i vzhled střechy i objektu jako celku. Výběr střešní krytiny se mimo jiné řídí dělením střech na šikmé se sklonem vnějšího povrchu od 5˚ do 45˚, strmé se sklonem od 45˚ do 90˚ a na ploché se sklonem do 5˚. Skládané krytiny (pálené tašky režné, engobované a glazované, betonové tašky, šablony, břidlicové desky atd.) se standardně používají na plochách od sklonu 15˚.

Materiálová nabídka je skutečně pestrá (beton, pálená hlína, asfaltové šindele, hliník, pozinkovaný nebo poplastovaný plech a další varianty). Jde tedy „jen“ o vhodné skloubení historie se současností.Existují však i systémy, které lze pokládat na střechy od sklonu 7˚. Při výběru střešní krytiny je třeba zohlednit také nadmořskou výšku, v níž bude stavba stát. Platí totiž, že drážkové tašky, vlnovky a prejzy by se neměly používat v polohách nad šest set metrů nadmořské výšky. Přihlédnout je třeba i k místnímu klimatu. Jiné podmínky budou působit na střechu ve sněhových (horských) oblastech, jiné v místech se zvýšenou větrností, s vyšším počtem slunečných dnů... Roli hraje i čistota ovzduší. V projektu je nutno vycházet také z orientace střechy vůči světovým stranám. Teprve pak nastupují architektonické požadavky, podřízené stavu rekonstruovaného domu, krovu, záměru k využití podkroví, tvaru střechy aj.

Základní prvky krytiny

Skládané krytiny se většinou navrhují z plošných rovinných nebo tvarovaných prvků, hydroizolačně propojených přesahem nebo spojováním na drážky či lišty.
K položení a upevnění krytiny slouží pomocná konstrukce - rošt. Převislé části střechy musí být navrženy tak, aby krytinu nepoškozoval vítr a aby nedocházelo k zatékání srážkové vody ani tvorbě ledových valů.

Doporučují se střechy větrané. Dílčími komponenty se pokrývají rovinné plochy šikmých střech, střechy oblých tvarů, vikýře typu volské oko nebo typu napoleonský klobouk.

Více článků z rubriky STAVBA najdete na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Hlína versus beton

Betonové a pálené (keramické) střešní tašky patří k tzv. těžkým krytinám. Ty pochopitelně kladou zvýšené nároky na kvalitu střešní vazby. Tašky totiž nesou střešní latě, jejichž rozměry stanoví jasné normy. Tloušťka latí je závislá na vzdálenosti krokví.

Příklad: při maximální osové vzdálenosti krokví 90 cm by rozměry latí měly být minimálně 30 x 50 mm atd. V některých případech, třeba při realizaci bednění nebo při aplikaci difuzní fólie, se používají kontralatě, kladené souběžně na krokve.  Existují však i tzv. posuvné tašky s výhodou pokládky na původní laťování (díky vůli v krycí délce se hodí takřka pro všechny rozteče latí, proto se tašky často používají i při rekonstrukcích objektů). Více střešních krytin najdete v přehledu na předchozí straně.

S hliníkem na věky

Střecha, tedy její typ, tvar a hlavně druh a barva krytiny, dává domu šmrnc a definuje jeho celkovou podobu. Životnost má na starosti materiál a kvalita provedení.Tento materiál, ačkoli se v povědomí lidí řadí spíše ke stavebním novinkám, se konkrétně na střechy používá už desítky let. Nejvíce určitě v sousedním Rakousku (od roku 1946) a v Německu. Jeho obliba sice pomalu, avšak přece jen stoupá i u nás. Důvodů je mnoho, k těm prvořadým náleží dlouhá životnost materiálu, estetický vzhled střechy jako celku a samozřejmě také odolnost hliníku vůči zhoršujícím se povětrnostním podmínkám i průvodním ekologickým vlivům. Výrobce si proto může dovolit nabídnout zákazníkovi až čtyřiceti (i víceletou) garanci. A pokud nedojde k závadě na konstrukci střechy, krytina na ní může spolehlivě vydržet sto, sto padesát, dvě stě let.

Hliník je ekologický, nekorodující, nenasákavý, tvárný, mechanicky velmi odolný a stoprocentně recyklovatelný materiál s dokonalou povrchovou úpravou. To mu zajišťuje bezúdržbovost po celou dobu životnosti střechy.  Nepůsobí na něj například ani roztažnost mrznoucího ledu, ani spousta jiných vlivů. K největším přednostem tohoto materiálu však jednoznačně patří jeho váha, která se pohybuje okolo pouhých 2,3 kg/m2.

Ocel s ochrannou slupkou

Plechové střešní krytiny (např. Lindab) patří k lehkým krytinám z vysoce kvalitního ocelového plechu s barevnou (v podstatě plastovou) povrchovou úpravou. Splňují nejen estetické, ale i technické a funkční požadavky kladené na střešní krytinu. Dílčí produkty jsou profilovány do tvaru klasických tašek. Právě nízká hmotnost jakoby materiál předurčovala k rekonstrukcím starších objektů.

Povrchová úprava zajišťuje estetický vzhled a současně chrání ocelové jádro proti korozi. Ochranné vrstvy z polyesteru nebo HB polyesteru dávají spolu s ocelovým jádrem krytině odolnost a pevnost, díky čemuž velmi dobře čelí náročným klimatickým podmínkám. Charakteristickou předností krytiny je snadná a rychlá montáž a minimální údržba, přičemž životnost dosahuje 40-60 let.

Mistři cechu klempířského

Součástí střechy jsou i tzv. klempířské prvky. V tradičním pojetí v sobě klempířské řemeslo soustřeďuje veškerou činnost při zpracování tenkého plechu z nejrůznějších materiálů.
Vývoj a používání moderních materiálů i technologií chápe klempířské prvky jako prvky, plnící funkci ochrany stavby proti srážkové vodě. Spadají sem nejen střešní prvky, ale i okapy, žlaby, lemování, nároží, hřebeny, spojovací a připevňovací díly, těsnicí materiál a mnohé jiné součásti.

text: Petr Saulich, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem