Žebrající labutí rodina u terasy a kolem místo aut jen tiché lodě sunoucí se jako výjevy ze zpomaleného filmu. Pokud vás představa idylického hausbótu oslovuje, seznamte se blíž s jednou z oblíbených levných konstrukcí plovoucích staveb.

Nabízíme vám příklad právě dokončeného hausbótu s obytnou plochou 24 m2 a s terasou, který jeho majitel postavil dílem sám a zčásti s po­mocí řemeslníků.

Problémy se STAVBOU? Ptejte se v PORADNĚ ZDE.

Plovoucí základ je nejpracnější

Terasa na vodě je ideální místo k rozjímání i k opalování.Základní nosný prvek hausbótu tvoří svařovaná konstrukce z ocelových profilů o rozměrech 9 x 6 m. Ta je zespod uzpůsobená pro vložení sudů, jež stavbu nadnášejí. Osvědčené jsou dvousetlitrové plastové sudy od koncentrátu limo­nády mirinda, jichž v tomto případě bylo zapotřebí 55 kusů.

Ocelovou konstrukci, sestavenou z několika dílů, zpevňuje příčný rošt z použi­tých ošetřených trámků, provázaných krát­kými spojnicemi. Trámky jsou po stra­nách opatřené lištami (hranoly) k pokládce dna, resp. spodního pláště podlahy z palubek. Prostor mezi trámky vyplňuje 5 cm silná izolační vrstva z ne­nasákavého polystyrenu. Podlahu tvoří desky z vodovzdorné překližky, v místě terasy a na postranní přístupové cestě s pro­tiskluzovou úpravou. Překližka je při­lepená k polystyrenové izolaci speciál­ním lepidlem.

Stavbu komplikuje nedostatek místa i obtížná chůze po konstrukci.Stavba kotví pomocí dvou výkyvných ra­men a jisticích lan, která se zvedají s hla­dinou řeky.
Dál už jde o klasickou jednoduchou dřevostavbu využívající běžné izolační ma­teriály. Dřevěný plášť i střecha jsou z vnit­řní strany překryty paropropustnou, respektive parotěsnou fólií, tepelnou izo­la­ci obstarávají desky z čedičové vaty. Po montáži oken a dveří stavba po­kračuje instalací měděných rozvodů vo­dy a elektřiny a finální úpravou interié­ru - obkladem z palubek.

Hausbót je ukotven pomocí výkyvných ramen.Oproti běžné stavbě se však na rozestavěném hausbótu budete potýkat s nedostatkem místa pro složení stavebního materiálu a nevyhnete se ani klopýtání po členité konstrukci podlahové části.

Práci ztěžuje i prostá skutečnost, že se hausbót v jednotlivých etapách stavby kvůli nerovnoměrnému zatížení naklání. V tomto případě se tak stalo po dokončení koupelny - plně vybavenou místnost s keramickými obklady následně alespoň částečně vyvážila krbová kamna instalovaná v protilehlém rohu. Zátěž však můžete kompenzovat i dodatečným přidáváním nebo přemísťováním sudů - pokud na něj zbývá místo zkraje, vložíte sud ještě poměrně snadno. Ať však plovoucí stavbu vybalancujete se­belépe, na kulečník to určitě stačit nebude.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Komfort na vodě

Jakmile je „plovoucí podlaha“ hotová, stavíte běžnou dřevostavbu.Pokud jde o zařízení interiéru, majitel šetří místo patrem na spaní, kdy jednoduše přibil prkna na stropní trámy.

Hausbót je vybavený chemickým WC a dalším zařízením - sprchovým koutem, kuchyňskou linkou (vodu z koupelny a kuchyně do řeky můžete vypouštět) a krbovými kamny.

Interiér ozvláštňují po stěnách rozvěšené drobnosti z lodních vraků a dobře v něm působí i stará mosazná nástěnná svítidla. Jak si majitel ověřil při týdenním pobytu letos v lednu, kdy na řece našel klid k přípravě na zkoušky, hausbót by bylo možné obývat i celoročně - bylo v něm teplo, jen přívod vody správce přilehlého pozemku přes zimu zavírá.

text: David Horák, foto: autor

logo MessengerPoslat Messengerem