Odpady byly, jsou a budou. Jeden občan v ČR ročně vyprodukuje několik set kilogramů odpadu. S přibývajícím množstvím odpadů roste nutnost hledat racionální řešení jejich opětovného využití. Tomu ovšem musí předcházet důsledné třídění. Nechceme nikoho strašit, ale nesprávné zacházení s odpady může mít i nepříjemné zdravotní dopady.