Dnes už nikdo nepochybuje, že tepelná čerpadla či solární panely opravdu fungují. Vynechejme tedy fyzikální principy, na jejichž základě pracují, a zaměřme se na praktickou stránku výběru a instalace.

Kolektor CTE 319 CH řady Kompakt má zvětšenou plochu (2,53 m2) a antireflexní sklo, čímž dosahuje vysokého jmenovitého výkonu 2,0 kW (SCHÜCO).Domnívali jste se, že se tepelné čerpadlo hodí pouze do novostaveb nebo do nízkoenergetických domů? Právě naopak. Použití tepelného čerpadla je nejvýhodnější právě tam, kde je spotřeba energie na vytápění a ohřev vody vysoká. Kvalitní tepelné čerpadlo je tak schopno topit do venkovní teploty –20 °C, a to za nejvýše poloviční náklady než plynový kotel. Oproti vytápění elektrokotlem jsou náklady třetinové.

Dobré rady pro tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo zásadně instalujte podle plnohodnotného projektu. Nikdy nedovolte, aby se montáž dělala podle „zkušeností“ topenáře. Vždy vyžadujte minimálně vzorový typizovaný projekt výrobce a všechny úpravy konzultujte s projektantem nebo výrobcem.
Předtím, než se rozhodnete pro konkrétní systém a model čerpadla, nechte si spočítat předběžné provozní náklady na vytápění. Všichni kvalitní výrobci dělají tuto službu zdarma. Také si zjistěte, jakou teplotu výstupní vody vám garantuje výrobce tepelného čerpadla a zda bude tato teplota topné vody pro váš dům dostatečná i v největší zimě.

Dnes už nikdo nepochybuje, že tepelná čerpadla či solární panely opravdu fungují.Nezapomínejte, že v topném systému musí vždy cirkulovat upravená topná voda. Od ní se odvíjí životnost tepelného čerpadla. Osvědčení výrobci mají k dispozici diagnostiku, kterou vodu přeměří, případně ji upraví.

Dejte přednost výrobkům s integrovanými nebo doplňkovými ukazateli spotřebované elektrické energie a vyrobeného tepla, abyste si mohli kdykoliv zkontrolovat reálnou úspornost tepelného čerpadla.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Nepodceňujte montáž a servis

Dnes už nikdo nepochybuje, že tepelná čerpadla či solární panely opravdu fungují.Přednost dejte výrobcům, kteří nabízejí nejlépe vlastní servis a poskytnou vám 24 hodin denně možnost spojení pro nahlášení servisního problému. Informují klienty o blížícím se termínu servisní kontroly a jsou dostupní na zelené lince.

Zajímejte se o reference montážní firmy, protože jen zkušená a zaškolená montážní firma vám je schopna dodat kvalitní ucelenou kotelnu. Vyžadujte vždy dodávku na klíč. Spolehlivé montážní firmy vždy vyřizují vše od projektu přes realizaci po předání. Ptejte se na uvedení do provozu.

U renomovaných výrobců bývá spuštění tepelného čerpadla vždy v základní ceně a neodborná manipulace se nepřipouští.

Jak poznat kvalitu tepelného čerpadla

Pro lepší orientaci v kvalitě tepelných čerpadel bylo zavedeno certifikování pod záštitou Evropské asociace tepelných čerpadel (EHPA). Kvalitní tepelné čerpadlo má tedy značku Q (Qualiy Label) Evropské asociace výrobců tepelných čerpadel. V každé zemi, kde má EHPA svoji národní organizaci, pak tuto značku uděluje pro dané území, protože součástí podmínek certifikace je i kvalita technické podpory a servisu v dané zemi. V České republice je součástí EHPA a garantem Q-Label Asociace pro využití tepelných čerpadel – AVTČ.

Elektřina ze slunce

„Skryté“ komponenty solární elektrárny – sřídače a řídicí elektronika – nezaberou mnoho místa a kontrolovat je můžete i na dálku, např. mobilem (SOLARINVEST).Přímá výroba elektrické energie pomocí fotovoltaických solárních článků zažívá navzdory názorovým veletočům ze strany státu dynamický rozmach. I bez státní podpory se totiž výroba elektrické energie ze slunce stále vyplácí.

Solární panely už asi každý někde na střeše viděl, ale to je pouze jedna část systému. Samotná solární elektrárna se kromě panelů skládá také z kabeláže, dalších jisticích a pomocných prvků, ale hlavně ze střídače proudu, protože solární panely vyrábějí proud stejnosměrný. Střídač (někdy bývá označován jako měnič) jej převádí na běžný střídavý proud s kmitočtem 50 Hz. Protože žádná ze součástí neobsahuje pohyblivé části, je domácí fotovoltaická elektrárna prakticky bezúdržbová a její životnost se počítá na několik desítek let.

Instalace solární elektrárny

Ke stavbě solární elektrárny se využívají především vhodné střešní plochy domů, výrobních hal nebo rekreačních objektů. Instalace na střeše je nejvýhodnější i po stránce bezpečnosti – odpadají náklady na její ostrahu. Ideální je sedlová střecha orientovaná na jih s možným odklonem na východ či západ cca 10–15 % a sklonem střechy 35–45 %. Lze využít i plochy s odlišnou orientací, kdy se ale snižuje maximální účinnost elektrárny. S použitím pomocných konstrukcí není problém instalace ani na ploché střeše, na fasádě nebo na zemi na zahradě.

Teplo ze slunce

Kromě výroby elektrického proudu se sluneční paprsky využívají k ohřevu užitkové vody pomocí solárních fototermických kolektorů (panelů). Sluneční energie se přeměňuje na teplo, které se pak pomocí teplonosné látky přivádí do solárního zásobníku (tepelného výměníku), kde se akumuluje. Tepelný výměník předává teplo užitkové vodě a ta je pak pomocí oběhových čerpadel rozváděna po objektu. Průměrný roční výkon slunečního záření se v našich podmínkách pohybuje (se započtenou 35% účinností kolektorů) kolem 350 kWh na 1 m2. K pokrytí 2/3 celkové roční spotřeby energie na ohřev vody pro běžnou domácnost postačují solární kolektory o ploše 6 m2 (3 kolektory).

Pozor na kutily

Aleš Hradecký ze společnosti Solarinvest
Aleš HradeckýTaké pro domácí fotovoltaickou elektrárnu platí: pečlivě vybírejte dodavatele i montážní firmu. Můžete totiž natrefit na partu řemeslníků, kteří se před dvěma roky zabývali například zateplováním a pak si řekli, že zkusí štěstí s fotovoltaickými panely. To může být pro funkci, výkon a efektivitu vaší elektrárny naprosto fatální. Pro fungování fotovoltaických panelů je totiž velmi důležité jejich správné propojení, aby se jejich napětí sčítalo. Pokud toto montážní firma neví, tak je vůbec nepouštějte na svůj pozemek. Zfušovaných solárních elektráren, které díky neodbornému zapojení pracují jen na částečný výkon, je na našich střechách habaděj. Mnoho montážníků také ve snaze ušetřit nepoužívá přepěťovou ochranu, což je velmi důležitý prvek správně instalovaného systému. Stačí pak jedna bouřka a blesk může trvale zničit celou vaši střešní elektrárnu.
Jako blýskání na lepší časy v domácí fotovoltaice lze označit založení Cechu malé fotovoltaiky, který by měl kvalitu práce v oboru hlídat a zastřešovat prověřené a vyzkoušené firmy.

Druhy a účinnost solárních kolektorů

Solární kolektory se dělí na ploché, trubicové a koncentrační. Podle způsobu přenosu tepla rozlišujeme kolektory kapalinové, teplovzdušné a kombinované.

Základem úspěchu je dobře vyprojektovaná sestava tepelných čerpadel, zásobníku na vodu a dalších prvků, včetně elektronického řízení a regulace (STIEBEL).Důležitým pojmem pro solárně-termické kolektory je jejich účinnost, tedy schopnost využít sluneční energii a přeměnit ji na teplo. Rozlišujeme mezi maximální účinností, které kolektory dosahují za optimálních podmínek (dostatek slunečního záření, venkovní teplota), a reálnou účinností. Maximální účinnost se u běžných kolektorů pohybuje nejčastěji mezi 75–80 %. Použitím speciálního solárního skla ji lze zvýšit až na 85 %.

Reálná účinnost kolektorů je ve skutečnosti nižší a odvíjí se od aktuálních klimatických podmínek, jako je venkovní teplota nebo intenzita slunečního záření. V létě, kdy je obloha bez mráčku, je možné pomocí 1 m2 plochého kolektoru ohřát až 100 l vody (na teplotu kolem 55 °C), v zimě dokážou solárně-termické kolektory vodu ohřát pouze o několik málo stupňů. Pak se voda dohřívá elektřinou, což se navzdory vysoké ceně elektřiny stále vyplatí.

Víte, že...

– Běžná domácnost spotřebuje ročně na ohřev užitkové vody asi 2 600 kWh energie. Solární kolektory mohou uspořit až 70 % této energie.
– Průměrná roční hodnota energetického zisku standardního kolektoru je 300 kWh/m2 absorpční plochy.
– Maximálního výkonu dosahuje kolektor za slunného dne kolem 14.00 hod.
– Pro celoroční přípravu dostatečného množství teplé vody je nutné instalovat ještě základní zdroj ohřevu užitkové vody (např. el. bojler).
– Solární kolektory se vyplatí hlavně u objektů s vyšší spotřebou teplé užitkové vody, při průmyslovém využití a při ohřevu vody v bazénu.
– Sluneční kolektory se instalují nejčastěji na šikmou střechu se sklonem 45° s jižní až jihozápadní orientací.
– Životnost slunečních kolektorů se pohybuje kolem 30 let.
– Investiční náklady na pořízení 2 ks slunečních kolektorů včetně příslušenství se pohybují okolo 70 000 Kč.

Teplý vzduch

Solární panely se dají instalovat na každou střechu, je ale nutné použít kvalitní kotevní a konstrukční prvky, které vydrží desítky let (SOLARINVEST).K novinkám na trhu patří teplovzdušný kolektor – solární panel určený k přímému ohřevu vzduchu. Sluneční záření se při dopadu na absorbér mění na teplo a ohřívá vzduch uvnitř kolektoru. Při teplotě vzduchu nad 30 °C se automaticky uvádí do provozu ventilátor, který nasává chladný venkovní vzduch a vhání do místnosti vzduch ohřátý. Vtip spočívá v tom, že zařízení není třeba připojovat do elektrické sítě. Ventilátor je totiž napájen fotovoltaickým článkem, který je součástí kolektoru, a sluneční paprsky jej spouštějí automaticky. Mírný přetlak umožňuje cirkulaci vzduchu uvnitř objektu, odpadní vzduch odchází pryč komínem a netěsnostmi v oknech.

Tento typ kolektoru slouží k přitápění a temperování objektů, odvlhčování sklepů, okysličování a udržování příjemného klimatu, zajišťuje výměnu vzduchu v dlouhodobě nevětraných místnostech. Lze jej používat nezávisle v kombinaci s jakýmkoliv klasickým systémem vytápění.

text: Adam Krejčík, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem