Otázku, jak úsporně vytápět, si jistě klade každý investor. Moderní stavební materiály dokáží snížit tepelné ztráty na minimum, a tak se v tomto případě mnoho investorů přikloní k investici do tepelného čerpadla nebo jiného nízkoteplotního zdroje, například kondenzačního kotle. Uvedené zdroje tepla jsou tzv. nízkoteplotní. To znamená, že voda pro vytápění je ohřívána na nízké teploty, zpravidla v rozmezí 35 až 55 °C (standardně podle normy se počítá s teplotou vody 70 °C). Pokud se rozhodnete pro teplovodní vytápění s nízkoteplotním zdrojem, je potřeba vyřešit otázku koncového zařízení neboli otopného tělesa.

Nejrozšířenější způsob vytápění je pomocí velkoplošných systémů, tj. podlahového, stěnové či stropního vytápění, někdy s doplněním o radiátory. Jde o osvědčené kombinace s rozumnou pořizovací cenou. Zároveň se ale ukazují i nedostatky velkoplošných systémů. Jedná se zejména o dlouhou setrvačnost a reakci na změnu teploty způsobenou vnějšími vlivy, např. náhlou změnou venkovní teploty, dosažení a udržení tepelného komfortu v přechodném období na podzim a na jaře, omezené možnosti použití krycích materiálů podlah, upevňování zařízení či vybavení na zeď v případě stěnového vytápění. Správnou volbou jsou vedle těchto systémů i teplovodní konvektory.

Podlahový konvektor KORAFLEX (zdroj: KORADO)

Velkou předností konvektorů je, že se velmi rychle ohřívají a dokážou účinně předávat teplo do místnosti. Oproti standardním radiátorům disponují nižším vodním objemem (až o 90 % menším ve srovnání s běžnými radiátory - voda je obsažena pouze v trubkách výměníku, nikoli v plášti), což má za následek nižší tepelnou setrvačnost těchto těles. Pro nízkoteplotní systémy jsou nejvhodnější konvektory s ventilátorem (nucená konvekce). Ventilátor zvýší několikanásobně účinnost a to platí i pro nízké teploty otopného systému. Kromě vysoké účinnosti při vytápění je samostatnou kapitolou u konvektorů i využitelnost k ochlazování místností. Tato vlastnost může být u konvektorů velkým benefitem. V systému s tepelným čerpadlem, které umožňuje reverzní chod, tzn. že přes léto chladí, v zimě topí, je možné tohoto účelu dosáhnout pouze s jedním koncovým zařízením – konvektorem. Konvektory lze rovněž kombinovat s velkoplošným systémem vytápění, které je například v přízemí, ale konvektory jsou umístěny v dalším patře (podkroví, které se více ohřívá) a mohou přes léto místnosti dochlazovat.

Lavicový konvektor KORALINE (zdroj: KORADO)

Z výše uvedeného vyplývá, že konvektory s ventilátorem jsou vhodným doplňkem moderních nízkoteplotních systémů pro svou efektivitu, univerzálnost, úspornost a dlouhou životnost. V nabídce českého výrobce KORADO je celé portfolio inovovaných podlahových konvektorů KORAFLEX, lavicových konvektorů KORALINE či samostatných výměníků KORABASE. Zcela nová řada podlahových konvektorů KORAFLEX je již v prodeji a to od 1.7.2020. Nový je nejen design krycích mřížek ale i provedení výměníku, který díky inovovaným lamelám dosahuje vyšších tepelných výkonů. Výrazným způsobem došlo k navýšení typů i rozměrů a to jak v segmentu konvektorů s přirozenou tak i s nucenou konvekcí. V rámci inovací byl do portfolia doplněn i konvektor s nejmenší stavební hloubkou 6 cm pod názvem THIN. Nechybí ani bazénové provedení KORAFLEX POOL vyrobené z nerezové oceli AISI 316 s vyspádovaným dnem a dělící příčkou pro ochranu před zatopením.

Podlahový konvektor KORAFLEX POOL (zdroj: KORADO)

Novinkou jsou i modulární řešení konstrukce konvektorů pro atypické interiéry, kde se nachází např. sloupy, rohy či oblouky. Ze široké nabídky těchto designových modulů je možné jednoduše a rychle vytvořit požadovanou sestavu podlahových konvektorů přesně pro daný interiér a to za kratší čas i nižší náklady.  Speciální zakázková provedení konvektorů lze napojit na přívod čerstvého vzduchu např. centrální rekuperaci.

Více na www.korado.cz

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem