Odstranit problém bahnité nebo neupravené příjezdové cesty umožní zatravňovací panely.