Pořizujete tepelné čerpadlo? Vyberte dostatečně velkou a zavedenou instalační firmu, která se o vše postará a dokáže si poradit si i s neočekávanými situacemi. To vám ušetří spoustu času a především starostí se zařizováním. Vyhnete se tak následujícím problémům.

Nesprávně navržený systém vytápění

Aby vám tepelné čerpadlo správně fungovalo, musí být v prvé řadě správně navržen celý systém vytápění, a to na základě specifik domu a také vašich požadavků a možností. K tomu potřebuje instalační firma získat řadu informací. Některé jí můžete zadat například prostřednictvím online formuláře nebo online kalkulačky, která vám zároveň vypočítá sice orientační, ale poměrně detailní nabídku. Nicméně pro precizní návrh je nezbytné detailní zaměření přímo v místě budoucí instalace.

Neočekávané výdaje navíc

Pokud nedojde k důkladnému zaměření předem, může dojít nejen k tomu, že vytápění nebude fungovat tak, jak potřebujete, ale také s tím mohou přijít neočekávané výdaje navíc, které vyvstanou v průběhu realizace.

Jan Hanuš, ředitel české společnosti Woltair to vysvětluje: „Může se například ukázat, že stávající otopná soustava není parametrizovaná pro vytápění tepelným čerpadlem. Pak je třeba pro správnou funkci tepelného čerpadla a pro zajištění komfortní teploty v domě přistoupit i k rekonstrukci nebo nové instalaci otopné soustavy. Celá instalace se tím pádem může prodražit o 50 až 100 tisíc korun. Stejně tak může pochopitelně padnout i takové rozhodnutí, že tepelné čerpadlo není v tomto případě vhodným řešením.“

Nedostupnost komponentů

V současné době se celý trh potýká s nedostatkem materiálu. Zvolte dodavatele, který není omezen na jednu značku výrobků. Pokud by totiž došlo k problémům s dodávkami od jednoho výrobce, může vám nabídnout alternativu v odpovídající kvalitě a výrazně tak urychlit dodání.

Ilustrační foto

Nenavazující kroky instalace

Když si necháváte instalovat tepelné čerpadlo od malé firmy, může nastat problém v synchronizaci jednotlivých kroků realizace. Taková firma totiž často nepokryje všechny potřebné oblasti vy si musíte objednat více různých dodavatelů. Ty pak může být obtížné zkoordinovat, aby všechny práce navazovaly. U velké zavedené firmy to však nehrozí. Zastřeší veškeré procesy a postará se o to, aby vše proběhlo, jak má.

Nezískání dotace

Pokud tepelným čerpadlem nahrazujete neekologický zdroj vytápění, můžete na jeho pořízení čerpat dotaci. Z programu Nová zelená úsporám můžete takto získat až 100 000 Kč. Je ale potřeba dodržet přesně podmínky programu, jinak se vám může stát, že vám dotace třeba kvůli drobné formální chybě uteče. Zvolte proto instalační firmu, která za vás dotaci vyřídí, a především garantuje její obdržení.

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem