Hledání cest, jak ušetřit za teplo v domácnosti, nás může zavést i do oblastí, kde bychom si výraznější úspory nedokázali představit. Typickým příkladem je ohřev teplé vody, která je v domácnostech používána na každodenní mytí.

Běžná spotřeba čtyřčlenné rodiny, která teplou vodou zbytečně neplýtvá a koupel ve vaně si namísto sprchování dopřává spíše občas, činí 200 l teplé vody na den o teplotě 50°C. V tomto případě je nutné počítat s potřebou přibližně 4 MWh tepla pro ohřev vody za rok. Pro samotný ohřev potřebujeme zdroj tepla, kterým v běžných případech bývá plynový kotel nebo elektrický bojler.

Energeticky přívětivější variantou pro ohřev vody je použití tepelného čerpadla. V některých případech je ale instalace jeho kompletního systému, které zároveň zajišťuje vytápění objektu, finančně náročnější variantou nebo v případě přímého elektrického vytápění je tato instalace v podstatě nereálná. Nejen pro tyto případy existují naštěstí speciální tepelná čerpadla. Princip jejich fungování je velmi obdobný běžným tepelným čerpadlům typu vzduch-voda (tzn. velmi zjednodušeně odebírají teplo ze vzduchu tím, že ho ochladí).

Tepelné čerpadlo pro ohřev vody řady SHP-F Premium

Jednotlivé typy zařízení se mezi sebou liší umístěním. Pro přímé umístění do vytápěné části domu se používá přístroj SHP-F Premium s napojením na venkovní vzduch přes izolované vzduchotechnické potrubí. Pro umístění v rámci temperovaných vnitřních prostor je možné použít zařízení SHP-A Plus, které umožňuje pracovat přímo se vzduchem v místnosti. U obou typů je možné zvolit ze dvou velikostí vnitřního zásobníku teplé vody – 220 nebo 300 l. Speciální aplikace nabízí také variantu s napojením na fototermické solární panely. Zařízení umí v základu rovněž komunikovat s fotovoltaickým systémem v případě přebytků elektrické energie.

Vrátíme-li se k ekonomice provozu, zásadní úsporu zde přináší samotný princip tepelného čerpadla, díky kterému lze v reálném sezónním provozu používat zařízení s topným faktorem 3,0 nebo lepším, což ve zkratce znamená, že z 1 kWh elektrické energie lze získat 3 kWh tepla. V našem zmíněném modelovém příkladu, kde počítáme s roční spotřebou 4 MWh, by tedy byla celková roční spotřeba elektrické energie třetinová, konkrétně cca 1,4 MWh elektřiny za rok.

Tepelné čerpadlo pro ohřev vody řady SHP-A  Plus

Jednoduchými počty se při aktuálních vysokých cenách energií lze dostat k ročním provozním úsporám, které oproti elektrickému bojleru dosahují více než 25 000 Kč (oproti plynu kolem 12 000 Kč) za rok. Investice v několika desítkách tisíc za instalaci tepelného čerpadla, má tedy návratnost v řádu jednotek let.

Zkrácení návratnosti investice je navíc možné podpořit dotací z programu Nová zelená úsporám v rámci podoblasti podpory C.2, určené pro nové ekologické systémy pro přípravu teplé vody. Žadatel dokládá zjednodušený projekt s technickou zprávou, výkresovou část a další dokumenty, se kterými vám pomůže energetický specialista. Instalaci tepelného čerpadla běžně provádí prověřená montážní firma s oprávněním dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění. Maximální výše podpory může činit až 45 tisíc korun.

Kontakt:
STIEBEL ELTRON spol. s r. o., E-mail: info@stiebel-eltron.cz, www.stiebel-eltron.cz


Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem