Když má někdo naprosto výjimečnou parcelu a v prostředcích vynaložených na svůj budoucí dům se nemusí nijak omezovat, každý pochopí, že si takový stavebník nechce svoje vlastní sny zhmotňovat formou typového řešení… V drtivé převaze úplně jiných případů je však volba typového rodinného domu naprosto jasná.

Jedna z padesáti letošních novinek společnosti G SERVIS CZ, typový rodinný dům Windy.Přednosti typových projektů jsou dobře známé. Typový dům vůbec neznamená oslabení funkční kvality, nebo dokonce tak pomíjivých hodnot, jakými jsou líbivost či módnost. Projekty typových domů jsou výrazně levnější, než projekty zpracovávané individuálně. Ovšem podceňovat nelze ani fakt, že budoucí stavebník dostává do rukou zcela konkrétní řešení hned poté, co si svoje představy ujasnil a rozhodl se pro určitý typ domu.

Kompletní typový projekt pro stavební řízení, i pro následné provedení stavby, je od specializovaného dodavatele k dispozici už během několika dnů! Důležité je, že jde navíc o opakovaně prověřenou kvalitu, protože stejné domy už obvykle stojí. Nebývá jich zase tolik, aby se další majitel takového stavení musel obávat nežádoucí uniformity… Dále je nespornou výhodou typového projektu vysoká odborná kvalita a nadstandardní rozsah dokumentace. A tohle všechno vychází z nejžádanějších aktuálních trendů v oboru.

O konfrontacích typů s unikáty

Společnost G SERVIS CZ, jejíž typový dům Vox je na obrázku se stala značkou, která už dlouhodobě ovlivňuje zásadní trendy a módní směry na českých staveništích rodinných domů.Prodejce typového projektu obvykle nabízí pro každý typ domu několik variant v rámci základní ceny a také individuální úpravy, včetně osazení domu do specifického terénu konkrétní parcely za příplatek. Opakovanou realizací typového domu podle typového projektu se pak v etapě výstavby eliminuje možnost vzniku eventuálních "výrobních" problémů. Dodavatel typového projektu svoji práci navíc velmi často aplikuje na konkrétní stavební systém a často dokáže zajistit i dodavatele stavby v tomto smyslu specializovaného.

Základním omylem tvrdošíjných zastánců individuálně řešených rodinných domů je ničím nepodložený předpoklad, že takový postup přinese vždy a jaksi samozřejmě excelentní výsledek. Že stačí prostě najmout šikovného architekta… Jakékoli individuální projektování a stavění ovšem ve skutečnosti bývá vždycky do značné míry experimentem, který nemusí pokaždé dopadnout jen brilantně. Což konečně praxe věrně potvrzuje.

Kvalitu typových projektů rodinných domů není důvod jakkoli podceňovat, o radikální způsoby zcela unikátních řešení většina investorů nestojí. Společnost G SERVIS CZ přesto nabízí více než 1100 typových projektů a také projekty individuální!Další problém v konfrontaci domů typových a domů vyprojektovaných v unikátní verzi, představují stavební pozemky. Ty výjimečné jsou už dávno zastavěné a místo v satelitu rozkládajícím se na ještě loňském poli, žádoucí originalitě domu nijak nepřispěje. Je zvláštní, že i ti nezatvrzelejší zastánci individuálně řešených rodinných domů přistupují na eventualitu situování takové stavby na zcela tuctový pozemek a do zcela tuctového okolí. Tedy na nevelkou parcelu posazenou v zajetí okolních objektů velmi rozličných pojetí, tváří i celkových konečných kvalit.

Souboje o tisícikoruny…

Důkazem, že i typový projekt pasivního domu může být nejen dokonale funkční, ale dokonce také spontánně oceňovaný, je dům společnosti G SERVIS CZ označovaný jako GS Pasiv 3. Ten získal už v roce 2009 ocenění České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě za architektonicky přitažlivé řešení rodinného domu v rámci soutěže Český energetický a ekologický projekt /Česká energetická a ekologická stavba. GS Pasiv 3 zaujal porotce v konkurenci celkového počtu 56 přihlášených objektů.Nadto všechno si uvědomme, že dnes snad devadesát procent stavebníků je v obvykle dramatických soubojích, provázejících stavbu vlastního rodinného domu, připraveno bojovat o každou tisícikorunu! Tato skutečnost pochopitelně zase upřednostňuje veškerá typová řešení.

A ruku na srdce – drtivá většina budoucích majitelů rodinného domu má v podstatě velmi podobné potřeby, přání, nároky a sny. Ve všech takových případech je pak stavba typového domu ideálním a hlavně finančně výhodnějším řešením, které by investorovi nemělo přinášet sebemenší traumata. Naopak! Bude se pohybovat ve všestranně zvládnutém prostoru, kde už není místo pro nemilá překvapení a jeho stavba se rozhodně nestane experimentálním pracovištěm, jako tomu u realizace ryzích originálů a postupů často bývá.

Typové projekty rodinných domů obvykle splňují tradičně uznávané nároky na dispoziční řešení a architekturu moderního rodinného domu. A také často s předstihem a rezervou rovněž splňují čím dál přísnější parametry související s budoucím provozem domu i s jeho spotřebou energií. Často jsou dodavateli projekty žádaných typů domů předkládané ve více variantách energetické náročnosti. Nízkoenergetické domy už jsou v těchto nabídkách samozřejmostí.

Dům s typovým označením GS Pasiv 12 je v nabídce společnosti G SERVIS CZ jednou z novinek letošní nabídky. Jedná se o bungalov, a jak známo, u staveb tohoto typu je dosažení pasivního energetického standardu obtížnější, než třeba v případě dvoupodlažních rodinných domů. Bungalov má při stejné podlahové ploše výrazně větší plochy základové desky a střechy, což konečnou bilanci zisků a ztrát poněkud komplikuje… Zároveň však bungalov patří k nejžádanějším typům domů, takže v tomto případě právě pasivní standard se nepochybně stane velmi vítanou kvalitou.Svého druhu velmoc

Zatímco většina architektů pochopitelně o typovém řešení rodinného domu nemluví příliš hezky, samotní stavebníci můžou dodavatelům typových projektů už delší čas doslova ruce utrhat! Česko je v kategorii typový projekt bez nadsázky velmoc, existuje tu silná poptávka, prodejem typových projektů se zabývají desítky firem. Ty nejsilnější vydávají periodicky vlastní výpravné katalogy, permanentně svoji nabídku prezentují na internetu a prodávají ročně stovky kompletů projektové dokumentace pro stavební povolení, i projektů prováděcích. Špičce této skupiny dlouhodobě vévodí společnost G SERVIS CZ. Od svého založení před 18 lety dodala individuálním stavebníkům i stavebním společnostem už zhruba 23 tisíc souborů projektů typových rodinných domů různých velikostí a kategorií.

Kvalitu typových projektů rodinných domů není důvod jakkoli podceňovat, o radikální způsoby zcela unikátních řešení většina investorů nestojí. Společnost G SERVIS CZ přesto nabízí více než 1100 typových projektů a také projekty individuální!Pro svoje často stovky nabízených typových projektů, z nichž ty nejúspěšnější se ročně prodávají v mnoha desítkách exemplářů, mají zdatní prodejci perfektně zpracovanou nabídkovou dokumentaci. Díky vizualizacím je možné si dům detailně prohlédnout dávno předtím, než bude postaven. Multimediální formy prezentace – trojrozměrné zobrazení a animace – umožňují prozkoumat objekt z každého úhlu a strany, doslova ho obejít, vyzkoušet různé barevné kombinace fasády, střechy a konstrukčních prvků, často se projít také interiérem a posoudit funkčnost jeho dispozičního řešení. To tvůrce individuálně řešeného projektu nenabídne. A pokud ano, jen se zase zvýší propast mezi cenami obou možných způsobů přístupu k získání projektové dokumentace.

Projev svobody jednání

Sledování pohnutek investorů volících typový dům, by vydalo na zvláštní článek. Ale zatím podtrhněme, že oni prostě sázejí na jistotu. V případě typového projektu stavebník vlastně okamžitě ví, co může očekávat a na co se těšit.

Ovšem výběr typového projektu je v praxi, byť trochu paradoxně, také projevem mnohem individuálnější volby a svobody jednání, než je tomu při procesu zrodu projektu individuálního! Ne každý touží po vyčerpávajícím dialogu s architektem, v jehož průběhu jde nejednou spíše o bourání představ onoho architekta, než o naplňování představ svých vlastních.

Pokud se v tomto názorovém střetu prosadí stavebník, je to v pořádku. Když však stavebník neví úplně jasně, co vlastně přesně chce, pokud neosvědčí dostatek síly a dá na názory druhé strany v míře přesahující únosnou hranici, může být na konci svého dlouhodobého úsilí velmi zklamán. Stane se mu, že bude žít v domě, který za ideální považuje úplně někdo jiný. Nikoli on sám, jemuž dům patří a kdo také jeho stavbu financoval. Přitom jsou to stavebníkovy peníze, je to jeho parcela, jeho dům a hlavně je to jeho život v něm!

Nezapomínejme navíc, že každý, kdo dal dnes dohromady poctivé peníze na pořízení vlastního rodinného domu, má rovněž právo na hodně silné ego. Obvykle jde o jedince mimořádně tvořivého. A tvořiví jedinci nemívají příliš volného času. I oni pochopitelně touží intenzívně prožívat chvíle zrodu vlastního domova, ale zároveň jsou okolnostmi nuceni chovat se nanejvýš racionálně.

Dobrý tip je zvolit typ

Rozšířená realita: Nová možnost pro chytré mobilní telefony a tablety. Více informací o rozšířené realitě a aplikacích ke stažení hledejte na www.vybersidum.cz.Už delší čas panující obliba typového projektu a typového rodinného domu rozhodně není módní záležitostí, ale trvalým výsledkem praktického myšlení a chování. Představuje hospodárnou formu řešení dané situace. A aktuální recese postihující české stavebnictví ji jen podporuje. Ovšem hlavním důvodem skutečnosti, že se dnes v Česku stavějí typové rodinné domy oproti individuálně vyprojektovaným v drtivé převaze, je prostě fakt, že dne už jsou ty typové skutečně dobré!

Dovolme si v rámci tohoto článku i drobnou vizi – typový projekt a typový rodinný dům mají před sebou také skvělou budoucnost. Argumenty k tomuto tvrzení jsou po ruce.

Trh totiž žádá jediné – skvělé rodinné domy se skvělými parametry, za co nejméně peněz! Jinak než typizací se takových řešení dopracovat nelze. Má-li rodinný dům zůstat i v budoucnu relativně dostupný a snad být dokonce ještě dostupnější, sotva se dalším procesům typizace vyhne.

Více než 1100 projektů rodinných domů z nabídky společnosti G SERVIS CZ najdete na www.vybersidum.cz

logo MessengerPoslat Messengerem