Úpravu vnějšího vzhledu klasické vesnické stavby s obestavěným dvorem si přeje čtenářka z Mělnicka. Na původní dům dříve navazovala hospodářská část s chlévy, přičemž na opačné straně dvora bývala sýpka, případně špýchar, a výměnek. Štíty domů jsou orientovány do ulice, od níž je dvůr oddělen zdí s vjezdovými vraty.

Téměř čtvercová štítová fasáda se čtyřdílnými okny v patře i přízemí nijak nereflektuje tvar původního vesnického domu.Obytný dům byl v průběhu 20. století zcela přestavěn. Místo původního krovu se objevila nástavba s valbovou střechou, novodobá okna a cementová omítka s falešnými okenicemi ze skleněných dlaždic. Naproti tomuto se zachovala z historického hlediska hodnotná patrová roubená stavba s podélnou pavlačí, která by měla po přestavbě více vyniknout a uplatnit se mnohem důrazněji. Pro zvýraznění roubené stavby je proto nutné optické potlačení dvoupodlažního domku. Téměř čtvercová štítová fasáda se čtyřdílnými okny v patře i přízemí nijak nereflektuje tvar původního vesnického domu, takže i pro její potlačení doporučuji použití moderního architektonického řešení, respektujícího historické prostředí návsi. Přiložené skici návrhu prezentují tři varianty možné úpravy, lišící se rozsahem nezbytných stavebních zásahů.

Popínavá vegetace

Nejjednodušší (a zároveň i nejlevnější) variantou je použití popínavé vegetace ke kompletnímu pokrytí obvodových stěn a oplocení dvora.Nejjednodušší (a zároveň i nejlevnější) variantou je použití popínavé vegetace ke kompletnímu pokrytí obvodových stěn a oplocení dvora. Druhová skladba popínavých rostlin by byla specifikována dle orientace jednotlivých stěn ke světovým stranám - ze strany ulice by byl ale rozhodně nejvhodnější stálezelený břečťan (Hedera helix). Vjezdová vrata a přístavba vstupu by byly doplněny o dřevěné treláže pro podporu ovíjivých druhů popínavých rostlin (při vhodné orientaci je zde možné vytvořit malebné loubí například z vinné révy apod.). Náklady na tuto úpravu odhaduji na zhruba 200 tisíc korun.

V souladu s okolím

Dvoupodlažní hmota domu je obložena horizontálními dřevěnými lamelami s proměnlivým úhlem, který vytváří opticky odlehčený efekt otevírajících se křídel.Dvoupodlažní hmota domu je obložena horizontálními dřevěnými lamelami s proměnlivým úhlem, který vytváří opticky odlehčený efekt otevírajících se křídel. V patře jsou okna lamelami překryta. V přízemí je v obkladu vynechán okenní otvor, který však může být případně zakryt i otevírací okenicí. Horizontální obklad připomíná roubení typického chalupnického „špýchárku“, přitom jej však nijak nenapodobuje. Pod obkladem je ponechána původní omítka, vše je pouze barevně sladěné s oplocením a soklem roubené části dvora. Náklady lze odhadnout podle použitého druhu dřeva na 300–500 tisíc korun. Nosný rošt obkladu lze využít ještě pro instalaci provětrávaného zateplovacího systému.

Radikální cesta  

Nejmoderněji pojatá varianta úpravy vzhledu kompozičně navazuje na původní hmotové řešení (přízemní dům plus podkroví).Nejmoderněji pojatá varianta úpravy vzhledu kompozičně navazuje na původní hmotové řešení (přízemní dům plus podkroví). Na podezdívku roubení navazuje oplocení a zvýrazněná přízemní část obytného domu. Nástavba patra je pojata jako architektonický novotvar kvádrové hmoty s plochou střechou, opticky odlehčený průběžným dřevěným obkladem s proměnlivou geometrií. Z uliční strany tak horizontálně obložené patro připomíná tradiční dřevěné obklady štítů venkovských domů. Zároveň vytváří kompoziční protiváhu zachovaného roubeného domu s pavlačí. Stavební náklady na tuto variantu lze odhadnout na cca 400 až 700 tisíc korun.
text: Pavel Šmelhaus, architektonický návrh: Pavel Šmelhaus

logo MessengerPoslat Messengerem