Jak předejít zadlužení, ušetřit, a naopak hospodařit s přebytkem? Tajemství úspěchu se skrývá v dobře sestaveném rodinném rozpočtu.

Statistiky ukazují, že více než polovina českých domácností nedokáže ve svém hospodaření vytvářet žádné přebytky. To znamená, že většina obyvatel v podstatě žije od výplaty k výplatě a nachází se v permanentním stavu křehké finanční rovnováhy, kdy veškeré příjmy jsou okamžitě pohlcovány výdaji. Tato značně zranitelná finanční situace se mnohdy neodvíjí bezprostředně od výše příjmů, ale týká se všech příjmových supin a nevyhýbá se ani lidem s nadstandardními příjmy.

Kontakty na firmy a skrytý text se zobrazí až po registraci a přihlášení.

Příčina totiž často nespočívá v přímém nedostatku peněz, ale v chybném nakládání s nimi. (A to ani nemluvíme o současném nebezpečném trendu, kdy mnohé domácnosti začínají žít na dluh a některé z nich navíc řeší nesplácené půjčky dalšími úvěry a zabředají do stále se stupňujících problémů.)

Přitom je znám spolehlivý prostředek, jak rodinné finance efektivně řídit a možným potížím včas předejít. Je jím tvorba rodinného rozpočtu, což není nic jiného než evidence a plánování příjmů a výdajů rozčleněných do jednotlivých kategorií. Jeho příprava není nijak složitá a kromě odhodlání a trochy vynaloženého ča­su vám bude stačit papír, tužka a kalkulačka nebo některý běžně dostupný počítačový program.

Několik doporučení

- veďte si finanční deník a zapisujte si všechny své příjmy a výdaje
- každý měsíc kontrolujte bankovní výpisy
- plánujte jenom na základě příjmů, které jsou jisté
- omezte užívání platebních karet
- nepořizujte si kreditní kartu (platební karta s úvěrovým rámcem nezávislým na běžném účtu klienta; při platbě kreditní kartou klient čerpá úvěr, který splatí až následně, buď jednorázově, nebo ve splátkách), po­případě ji zrušte a vyvarujte se nakupování na dluh
- vyzkoušejte obálkovou metodu

Součet všech příjmů a výdajů

Předpokladem pro jakékoliv úvahy o rodinných financích je přehled o příjmech a výdajích a výsledném toku peněz. Jde o to najít způsob evidence, který vám bude vyhovovat. Každá do­mácnost se podobá malé soukromé firmě a je jasné, že výdaje nesmějí převyšovat příjmy, ale měla by mezi nimi být alespoň rovnováha.

Pokud je cash flow záporné a rodina utratí více, než kolik vydělá, musí rozdíl uhradit buď z rezerv, nebo z úvěru. Ve skutečnosti však má většina domácností ve svém hospodaření s penězi skryté rezervy, které je možné spořit a které dobře vedený rozpočet dokáže objevit.

Naučte se vést domácí účetnictví

Prvním krokem při tvorbě rozpočtu je soupis všech příjmů a výdajů. Získáte jasnou představu, kolik za co utrácíte, jaké položky ve vašem rozpočtu jsou největší a jaký je podíl povinných výdajů.

Nejlepší je, začít si vést po určitou dobu jednoduchý finanční deník nebo rodinné účetnictví a poctivě zapisovat jednotlivé položky.

Výdaje se dělí na povinné a nepovinné. Do povinných výdajů spadají splátky hypotéky, úvěru či leasingu, platby ná­jemného, daní, výživného, školného ne­bo úhrady v předškolních zařízeních, vý­daje na dopravu, platby za rozhlas, televizi, telefon, vodu, za dodávky energií atd., léky, pojištění a za základní potraviny. Mezi nepovinné výdaje patří to, co je zbytné a bez čeho je možné se obejít, například výdaje na dovolenou, zábavu, za nové (nikoliv nezbytně nutné) oblečení atd.

Pozor na malé výdaje

Aby evidence měla smysl, je nutné na výdajové straně zaznamenávat opravdu všechny položky včetně těch nejmenších a zdánlivě bezvýznamných, protože i velké sumy se skládají po kouscích. Z nevinně vyhlížejících desetikorun vznikají stokoruny, z nich posléze tisíce.

V ročním součtu může jít o velké částky. Zní to sice banálně, ale člověk si tyto skutečnosti dokáže plně uvědomit, až když s pečlivou evidencí výdajů doopravdy začne a uvidí příslušná čísla černé na bílém.

Rozpočet v 5 krocích

- evidence příjmů a výdajů (vedení rodinného účetnictví)
- vyhodnocení a analýza výdajů
- sestavení rozpočtu
- kontrola, vyhodnocení, analýza
- po stanoveném čase nebo při
změně situace přehodnocení a aktualizace

Plánování příjmů a výdajů

Po sečtení všech položek se ukáže, jaká je celková bilance. Nezapomeňte, že některé platby neplatíte každý měsíc, ale jenom občas nebo v delším intervalu, třeba jednou za půl roku nebo jednou za rok. Sem patří například výdaje za oblečení, letní dovolenou, některé léky, školné, kupon hromadné dopravy nebo platby povinného ručení a většinou i dalších pojištění atd.

U těchto výdajů je nutné pořídit podrobný seznam a poté je rozpočítat na jednotlivé měsíce. Totéž je třeba učinit, pokud máte i nějaké příjmy za delší období (například příjmy z dividend).
Jelikož v případě příjmů budeme při přípravě rozpočtu počítat s příjmy budoucími, které teprve nastanou, je třeba k jejich predikci přistupovat obezřetně a se střízlivým pohledem, zvláště pokud jde o různé prémie a mimořádné platby. U některých příjmů je nutné uvažovat s určitou rezervou a nekalkulovat s nimi v plné výši. Pokud například máme příjmy z pronájmu, počítejme, že tento příjem nemusí plynout nepřetržitě, ale mů­že dojít třeba k dvouměsíčnímu výpadku, což je potřeba zohlednit.

Více článků z rubriky FINANCE na www.dumabyt.cz.

Kladná bilance

Pokud chceme docílit přebytku příjmů - a to je naším cílem, jen tak je možné dosáhnout akumulace určitého kapitálu a naplnění nejrůznějších životních záměrů (například pořízení rodinného domu) - nestačí rozpočet koncipovat jako vyrovnaný. Ukáže-li se proto po spočtení rozdílu mezi příjmy a výdaji, že bilance je vyrovnaná nebo dokonce záporná, bude nezbytné provést úpravy. Na výběr máme ze dvou možností: buď zvýšit příjmy, nebo omezit výdaje, tj. některé položky vyškrtat, jiné minimalizovat. V úvahu přichází i nějaký mix obou alternativ.

Důležitá je analýza výdajů

Předpokládejme, že všichni, kdo do rozpočtu přispívají, se snaží vydělávat co nejvíce. Tím je příjmová strana dána a většinou ji příliš ovlivnit nedokážeme. Z toho je zřejmé, že rozhodující význam má v rozpočtu výdajová strana, kde je v naší moci a v našich silách, abychom výši některých položek ovlivnili.

Proto při přípravě rodinného rozpočtu je nejdůležitější důkladná analýza a revize na straně výdajů. Zvažte, jaké výdaje jsou povinné a jaké nikoliv a které by by­lo možné snížit nebo úplně odstranit.

Plánované výdaje rozdělte do jednotlivých kategorií, jako jsou náklady na bydlení, potraviny, dopravu, ošacení, kulturu, sport, zábavu a koníčky atd. Budete moci sledovat, kolik jste v jednotlivých „kapitolách" utratili a jak se vám daří rozpočet plnit. Jednou za měsíc rozpočet vyhodnoťte a podle potřeby aktualizujte.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

Kde najít rezervy?

Ideální prostor pro úspory poskytují drobné, ale často se opakující výdaje, o nichž jsme již hovořili, které v souhrnu dokáží na výdajové straně vytvořit pozoruhodné částky.

Zkuste osvědčenou metodu našich babiček a prababiček: namísto placení kartou, kdy peníze máte neustále snadno k dispozici, se vraťte k placení v hotovosti. Vyberte peníze najednou na celý měsíc a rozdělte je do obálek podle jednotlivých kapitol rozpočtu: jídlo, bydlení, doprava atd.

Obálkové metoda vám zaprvé zaručí vy­nikající přehled a poskytne okamžitou kontrolu, jak situace v jednotlivých kapitolách vypadá a kolik si ještě můžete do­vo­lit utratit, zadruhé má nesporný pod­půr­ný dopad na výdajovou morálku. Po­hled na ztenčující se obsah obálky do­ká­že člověka přimět k větší disciplíně a včas jej zabrzdit, aby nepřekročil rámec vý­dajů, který si v rozpočtu naplánoval.

text: Julius Moravec, foto: www.sxc.hu

logo MessengerPoslat Messengerem