Výměna vzduchu a vytápění jsou v pasivním domě náročnou disciplínou. Podívejme se na možnosti nabízené dnešními technologiemi.

V pasivních a nízkoenergetických stavbách vytápění spotřebuje maximálně 30 % z celkové energetické spotřeby objektu. Majitel proto řeší v prvé řadě komfort bydlení, pravidelnou výměnu vzduchu, zdroj teplé vody a podíl energetické soběstačnosti například fotovoltaikou, teprve až pak záložní zdroj tepla pro obzvlášť chladné dny. Vše do sebe musí zapadat i s ohledem na to, aby investice do příslušného větracího či topného zařízení byla adekvátní provozním nákladům. 

Zelená úsporám

Instalace větrání s rekuperací tepla je podmínkou pro získání maximální dotace v rámci programu Zelená úsporám ve výši 50 % nákladů na snížení energetické náročnosti domu. Určitě se vyplatí.
Srdcem větracích jednotek Renovent je tepelný výměník, který dokáže využít až 95 % tepla z proudu odváděného vzduchu.

Jak funguje rekuperace

Z technických místností, jako jsou koupelny, WC a kuchyně, je odsáván vlhký a znehodnocený vzduch a je odváděn do větrací jednotky. Současně je z venku nasáván čerstvý vzduch, ve větrací jednotce je filtrován a předehříván v tepelném výměníku odváděným znehodnoceným vzduchem. Tento čerstvý, filtrovaný a již ohřátý vzduch přichází potrubím do obytných místností.

Správně navržený a realizovaný systém větrání pracuje tak, že o něm v podstatě „vůbec nevíte a nevnímáte jej“. Majitel sám rozhoduje o aktuální intenzitě větrání prostřednictvím ovládacího panelu jednotky. Některé větrací jednotky je možné doplnit o čidla CO2 a vlhkostní čidla, která zautomatizují provoz a zajistí potřebné větrání při maximálně energeticky úsporném provozu. Větrací jednotky je možné provozovat podle požadavku uživatele třeba jen v topném období a na léto je vypnout a větrat okny. Nebo je možné zvolit celoroční provoz a používat tzv. bypass klapku, která umožňuje přívod čerstvého vzduchu zvenčí bez ohřátí v tepelném výměníku.

Dobrá rada

Co by měla splňovat kvalitní větrací rekuperační jednotka
− nízká vlastní spotřeba energie a nízká hlučnost
− automatická regulace vyvážené dodávky vzduchu; reaguje na změny způsobené zanášením filtrů a změny povětrnostních podmínek, které ovlivňují výkon, a tedy i účinnost větrací jednotky a umožňuje tak trvale vysokou účinnost větrací jednotky
− protimrazová ochrana s předehřevem – zaručí rovnotlaké větrání i v mrazivých zimních dnech a tím maximální možnou účinnost rekuperace
− jednoduché ovládání a možnost připojení ovladačů čidel apod.
− objektivní porovnání výrobků najdete na internetových stránkách nezávislého Passive Haus Institutu (www.passiv.de)

To je vhodné především v letních dnech, kdy chcete přivádět studenější venkovní vzduch. Pro zajištění požadované vlhkosti v mrazivých zimních dnech je možné jako příslušenství k některým jednotkám dodat entalpický výměník tepla, který na jedné straně zabraňuje pronikání odváděného vzduchu do přiváděného čerstvého vzduchu, ale na druhé straně dovoluje prostup části vodních par zpět do přiváděného čerstvého vzduchu. Tím se optimalizuje vlhkost vzduchu v interiéru v zimních měsících.

Vysoký komfort bydlení v pasivním domě zajistí elektricky vytápěná podlaha, kterou lze snadno regulovat v každé místnosti. V kombinaci s rekuperací a slunečními paprsky umožní pružně reagovat na momentální tepelnou situaci (fenix).Tento jev umožňuje zvláštní syntetická membránová fólie ve výměníku, která zcela odděluje přiváděný vzduch od odváděného, ale přitom nebrání přenosu vlhkosti mezi nimi. Výsledkem je komfortnější vnitřní klima s vyšší relativní vlhkostí vzduchu než při použití konvenčního výměníku tepla. Nejnovější entalpické výměníky s antibakteriální vrstvou navíc umožňují běžné čištění vodou.

Větrací jednotku je možné vyměnit, potrubní rozvod jen velmi obtížně – je skrytý v konstrukcích domu. Proto by se měla věnovat značná pozornost systému větrání jako celku a vyžadovat komplexní řešení větrání, včetně potrubních rozvodů. 

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Přitápění v úsporných domech

I v pasivních domech je v našich klimatických podmínkách potřeba počítat se záložním zdrojem tepla. Podobně jako v nízkoenergetických domech, kde rovněž není nutné vynakládat příliš velké množství energie na vytápění, je i zde investičně a provozně výhodnou variantou elektrické podlahové topení, a to navzdory vysokým cenám elektřiny. Pokud je elektrické podlahové topení hlavním zdrojem tepla v domě, je jeho úkolem vyhřát místnost na požadovanou teplotu, samotná teplota podlahy má nižší prioritu – pokud teplota vzduchu v místnosti dosáhne požadované úrovně, systém podlahového vytápění se vypíná, i když je teplota podlahy nižší, než by si uživatel v danou chvíli mohl přát. Toto opatření je nezbytné pro úsporný provoz vytápění – přetápění místností vede k nežádoucím energetickým výdajům. Velikost topné plochy je závislá na požadovaném výkonu, obvykle se ale vytápění instaluje v celé volné ploše místnosti.

K dočasnému přitápění či k vytvoření příjemné atmosféry řada lidí volí krbové vložky a krbová kamna. Jejich použití bylo donedávna v pasivním domě hned z několika důvodů problematické, to už však nyní neplatí. Více se dozvíte na následujících stránkách.

text: Stojan Černodrinski, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem