Čidlo PIR, neboli pasivní infračervené čidlo, se používá v detektorech pohybu. Ty můžete v domácnosti využít na spouštění automatického zapínání světel či bezpečnostních kamer. Zjistěte, jaké vám přinese výhody a zda se vám jeho koupě do domu vyplatí.

Jak fungují PIR čidla 

PIR čidlo rozpoznává pohyb lidí, zvířat a dalších objektů v jeho poli působnosti pomocí tepla ve formě záření, které lidské oko nevidí. Toto záření totiž objekty vyzařují na infračervené vlnové délce. A proč ho nazýváme pasivním? Zkrátka proto, že nevyzařuje energii, nerozpoznává ani neměří teplo, pouze detekuje vyzařované nebo odražené infračervené záření. Díky tomu jeho fungování neomezuje denní světlo ani vnější teplota. Jak se dozvíme níže, využívá se pro svou efektivnost a nenákladnost hojně v průmyslu i domácnostech jako spouštěč alarmu nebo automatického osvětlení.   

Na čidlech můžete nastavit různá rozmezí sledovaného prostoru. Zpravidla platí, že ty nejlevnější zachytí menší a dražší pak větší rozsah plochy. Pořídit si můžete různá čidla, která budou sledovat prostor na ploše:

 • vnitřní PIR senzory: od 25 cm do 20 m,
 • vnější PIR senzory: od 10 m do 150 m.

Rozdíl mezi PIR čidlem a pohybovým senzorem

Mnoho lidí si PIR čidla plete s pohybovými senzory. Je to docela logické, protože PIR senzory patří mezi specifickou skupinu pohybových senzorů s nízkými pořizovacími náklady, jednoduchou manipulací i pochopením principu fungování. Pohybové senzory obecně dokáží konvertovat pohyb v elektrické signály buďto tím, že vysílají stimuly a monitorují jejich odezvu z prostředí nebo získávají signál ze samotných pohybujících se objektů.Většinou se umísťují jako alarm nebo spouštěč světla k detekci pohybu kolem vchodů do budov a oken.   

Instalace PIR čidla

Pokud máte v domě alespoň základní vybavení, měli byste zvládnout detektor pohybu nainstalovat i sami. K instalaci vždy přistupujte pečlivě a řídíme se konkrétním návodem.

Obecně platí, že senzor má být instalován ve výšce asi 2 až 2,5 m od podlahy a neměl by ho zakrývat žádný jiný objekt (například kus nábytku, závěsy či žaluzie). Ideální je, pokud je umístěn na stabilní podklad, který nesmí vibrovat nebo se jinak pohybovat. Dále platí, že pokud by do prostoru vcházel pachatel, měl by být jeho pohyb kolmý k snímací charakteristice senzoru. Nezapomínejte také na to, že umístíte-li více senzorů do jednoho prostoru, měly by se jejich působiště částečně překrývat, ale nemělo by mezi nimi vzniknout “hluché místo”.    

Při nastavení optiky čidla lze zvolit 3 typy snímání:

 • Vějíř - snímá široký prostor svrchu nadol a používá se při běžné ochraně místností. Má dosah asi 12 až 15 metrů a svírá úhel od 90 do 120 stupňů. Nejlepší je instalovat ho do vrchního rohu místnosti.   
 • Záclona - snímá široký prostor ze strany na stranu a využívá se při ochraně místností s velkými okny nebo tam, kde jsou výkladní skříně.  
 • Dlouhý dosah - snímá úzký a dlouhý prostor a používá se například při ochraně dlouhých chodeb. Má dosah kolem 30 m a 45 až 60 stupňů. Nejlepší je instalovat ho do poloviny zadní stěny.   

Výhody a nevýhody PIR čidel

Mezi výhody PIR čidel rozhodně patří:

 • spolehlivé detekování pohybu ve dne i v noci,
 • menší spotřeba energie - od 0,8 do 1 W,
 • nízké pořizovací náklady,
 • ideální využití v menších prostorech.

Naopak nevýhody PIR čidel mohou být:

 • malá senzitivita k velmi pomalým pohybům objektů,
 • menší spolehlivost v místnostech s vysokou teplotou (nad 35 ℃),
 • pachatelé mohou senzor oklamat díky přítomným “hluchým místům”.

Komu se tedy PIR čidlo nejvíce vyplatí

Pokud přemýšlíte nad klasickým zabezpečením svého domu včetně zahrady PIR senzorem, určitě se vám to vyplatí. Jde o nenákladnou možnost, jak se postarat o bezpečnost pomocí spolehlivého nástroje. V případě, že však vlastníte větší prostory či si přejete velmi důkladně zabezpečit opravdu cenné objekty, rozhodněte se raději třeba pro pokročilejší mikrovlnné senzory. 

Zdroj: Marketingové sdělení

logo MessengerPoslat Messengerem