Mezi nejznámější produktové designéry současnosti patří mladý český designér Maxim Velčovský. Nezaměnitelné jsou jeho porcelánové galoše, rokokové hodiny s digitálním displejem, Lenin zdobený cibulovým ornamentem či otisk plastového kelímku do skla. Rád si pohrává s významy a odkrývá kódy minulosti i současného světa. Design považuje za sociální záležitost a důležitý kulturní fenomén.