Život v zemích na severu Evropy s rozdílným klimatem i tradicemi může být pro nás Středoevropany pozoruhodným zdrojem inspirace v mnoha oblastech, design nevyjímaje.