Další díl seriálu o východním učení feng-šuej nás seznámí s tzv. školou formy, jejíž zákonitosti se dnes využívají zejména při výběru pozemku a určení správného umístění domu na pozemku, v interiéru pak slouží tyto prastaré znalosti k nalezení vhodného místa pro lůžko, pracovní stůl či k vybudování příjemného posezení v klidové zóně.

Škola formy neboli tvaru je nejstarší školou ve feng-šuej vůbec a je vždy nadřazena ostatním školám. Zprvu bylo jejím cílem určovat správnou orientaci hrobů, neboť v Číně byla velká úcta k předkům nedílnou součástí každodenního života. Časem se tato metoda začala využívat ke správné orientaci budov podle geografických podmínek, klimatu a výskytu vody. Někdy se škola formy také nazývá metodou země, protože pomocí ní zjišťujeme, co nám dává země v daném místě k dispozici a co zde vyjadřuje.

Pro oblast posezení je zachován aspekt „fénix“ (výhled), což podporuje chuť do života a vize do budoucnosti. Párové předměty zde posilují partnerství (ABITARE).S každým typem krajiny je spjato pět posvátných zvířat z čínské mytologie. Hlavním úkolem ­mistrů feng-šuej dříve bylo hledání místa, které by bylo v souladu s těmito zvířaty a které by pak bylo možné prohlásit za místo „Nebes na Zemi". Dnes se staletími ověřené poznatky využívají především ke zkvalitnění bydlení v moderním stylu.

Dispozice a indispozice interiéru

Lidé se často soustřeďují na interiér, ale zapomínají se dívat na informace, které poskytuje venkovní prostor. Patří k tomu samozřejmě i zvážení dispozic a indispozic, které konkrétní místo poskytuje. Z hlediska školy formy i kvality života bude mít samozřejmě lepší dispozici domek se zahradou poblíž lesa než byt v pátém patře panelového domu na sídlišti. Zároveň však musíme vzít v úvahu rušivé vlivy z okolí, což je např. blízkost továrny, vysílače, geopatogenní zóny, rušné komunikace, hřbitova, ale také konfliktních sousedů nebo věčně štěkajícího psa. Společně s „jedovatými šípy", což představují např. ostré rohy okolních domů, jsou zdrojem negativní energie, před kterou je třeba se chránit. Všechny problémy, které z této chybné dispozice mohou vzniknout, bývají chronické - přicházejí pomalu a mohou se projevit až po několika letech.

O nápravu nevhodného stavu se lze pokusit když už ne v exteriéru, tak alespoň v interiéru.

Pět pilířů školy formy

Černá želva je symbolem spolehlivé a vytrvalé síly na severu. Je statická a má pevný krunýř, kterým chrání před klimatickými podmínkami - větrem, deštěm, sněhem atd. Zároveň poskytuje zázemí a ochranu energie uvnitř domu. Měla by být za domem, ideální je přírodní svah, uměle ji můžeme vytvořit pomocí zídky nebo vysázením vzrostlejších stromů. Kvalitu želvy může narušit tekoucí voda. Želvu chápeme jako oporu, kterou je důležité dodržet nejen při umístění domu, ale i při rozmisťování některého nábytku u pevné zdi - lůžka, pracovní židle, sedací soupravy atd. Pokud opora u domu chybí nebo je nedostatečná, může to vést k pocitu, že jsme na všechno sami, obtížně získáváme pomoc a chybí nám energie. O to více bychom se pak měli snažit dodržet tento princip v interiéru.
Zelený drak je symbolizován vysokým masivem nebo větší lidskou stavbou na východní straně. Určuje svou velikostí a kvalitou, jaká bude velkorysost, naivita, vzdělanost a inteligence. Velikost „dračích hor" by měla proporčně odpovídat stavbě, kterou posuzujeme. Pokud je drak příliš malý, chybí zde nadhled a je tendence k malichernostem a hypochondrii. U příliš vysokého nebo naopak úplně chybějícího principu draka se může stát, že dojde k úniku z reality (drak vylétne příliš vysoko).
Bílého tygra na západě reprezentuje protáhlý horský hřeben nebo stavba.
Tygří hory by měly být nižší než dračí. Pokud je tygr nedostatečný, chybí ochrana ve zdraví a dochází k oslabování imunity. Pak je potřeba vytvořit si tygří oporu v interiéru. U nadbytku vzniká potřeba neustálé ochrany a sklony k nesamostatnosti.
Červený fénix patří k jihu - je to oblast výhledu, který by měl být volný, nejlépe s vodním prvkem nebo jiným energetickým tokem (například cesta nebo silnice). Jak víme, fénix vstává z popela, aby žil naplno, měl by být obnovován, tak jako cesta slunce a s ní související proměna dne. Slunce zapadne a fénix shoří, na konci však čeká nový den - nový fénix. Je potřeba vidět horizont, mít jasnou cestu. Fénixe si můžeme vytvořit i uměle na zahradě či balkonu. Prakticky je to místo, kam se budeme rádi dívat a které poskytuje dostatek energie a inspirace. Pokud fénix chybí, nebo je narušený, může docházet k dezorientaci v životě - člověk nemá jasné cíle a vize, což vede k mnoha dalším problémům. Vhodným nápravným prostředkem pro zajištění fénixe v interiéru,
je zavěšení dominantního obrazu, který poskytuje motivaci či inspiraci, do oblasti výhledu od posezení, lůžka a psacího stolu.
(Ke ztrátě fénixe, tedy výhledu, dochází u satelitních městeček, což vede ke ztrátě svébytnosti - lidé se zde nesdružují, protože nemají kde - chybí komunikační centra - kostel, obchod, náves nebo náměstí, hospoda, škola, obchod atd.. Lidé se zde cítí vykořeněni, nevědí, kam patří. Vede to k těžkému narušení vztahů a zdravotním i psychickým problémům.)
Žlutý had představuje střed. Značí se spirálou, což symbolizuje hada v klubíčku. Zároveň je to člověk v prostoru, podle kterého posuzuje všechna ostatní zvířata, a je spojován se zemí. Jinými slovy je to energetický střed obydlí, kterému také říkáme tai ti. Měl by být vždy volný, nezastavěný nábytkem, aby zde mohla energie volně cirkulovat. Kvalita této energie pak ovlivňuje celý zbývající prostor. Velkou chybou je, pokud se ve středu vyskytuje komín, stoupačky, toaleta, výtah nebo schodiště, což vede k velkým ztrátám energie a opět ke zdravotním potížím.

Individuální potřeby řeší astrologický rozbor

Pro prostor s jídelním stolem je velmi důležité dodržení školy formy. Jídlu a stolování vůbec bychom měli věnovat dostatek času a především potřebný klid (ABITARE).Tento systém vznikl později a je poněkud složitější. Bere v potaz světové strany a zároveň potřeby jednotlivce. Název získal podle své nejdůležitější pomůcky - kompasu. Čínští mistři jej používali od samých počátků a dnes je znám pod názvem Lo Pan. Kompasová škola svým významem přesahuje hranice feng-šuej. Její matematické teorie byly hojně přejímány a upravovány taoisty, takže oba tyto směry jsou si velice blízké. Pojmy jako I-ťing, Bagua, Letící hvězda nebo Pět prvků patří právě tak do taoismu jako do feng-šuej. Individuální potřeby řeší astrologický rozbor „Čtyři pilíře", který na základě roku, měsíce, dne a hodiny narození zkoumá dispozice jedince pro život a napoví mu, jaké jsou jeho silné a slabé stránky.

Další astrologií je Ming Kua, což je stanovení západní nebo východní životní skupiny na základě data narození a s tím souvisejících příslušných šťastných a nešťastných směrů pro každou životní skupinu. Ty pak můžeme využít při směrování hlavního vchodu do domu, vchodů do jednotlivých místností, umístění sporáku, lůžka, pracovní židle nebo oblíbeného křesla. Ale pozor - platí zde to, co jsme si říkali na začátku - pokud chceme pracovat se směry, musí být v první řadě dodržená škola formy.

! Prohlédněte si on-line NEJVĚTŠÍ KATALOG RODINNÝCH DOMŮ !

Energetické očištění domu

Existuje samozřejmě více škol feng-šuej, nedílnou součástí je však i škola intuitivní, která je při práci s prostorem nepostradatelná. Intuice je naším nejlepším spojencem, pomáhá nám vyciťovat energie a poznat, co který prostor potřebuje a také to, co nám vedle slov sdělují jeho obyvatelé. Společně s psychologickými a odbornými znalostmi tvoří základ pro dobrou práci na profesionální úrovni. Intuice je zároveň potřebná při rituálech, které jsou nedílnou součástí feng-šuej - například při zakládání domu, po změnách v interiéru nebo dokončení stavby či rekonstrukce, když očekáváme ve svém životě něco nového, pokud chceme prostor energeticky očistit atd.

Tzv. oporu „želvy“ zde vytvoří proutěné zástěny, které prostor vhodně oddělují od rušnější užitné zóny (kuchyně) – nábytková kolekce Ovum (STOPKA).Rituály jsou velice důležité, protože nás vracejí k naší podstatě a nutí nás na chvíli se v této uspěchané době zastavit, zamyslet se nad svým životem a uvědomit si vize do budoucna. Přitom nejde o nic jiného, než aby se energie prostoru a lidí v něm spojila a naprogramovala pozitivně k dosažení štěstí, rovnováhy a všeho, co si přejeme a co je nám příjemné.

Škola formy a škola kompasu

Jak je však možné, že existuje více škol, každá postupuje jinak a všechny jsou účinné? Pro vysvětlení nám poslouží příklad s nemocnou rukou - můžeme použít mast, akupunkturu, masáž nebo přikládat bylinné obklady. Co je z toho nejlepší? To nelze jednoznačně určit, ale cílem všech postupů je ruku vyléčit. A tak je to i s metodami feng-šuej. Většinou se kombinuje škola formy a škola kompasu, ale každý konzultant nebo mistr feng-šuej má svůj systém, který se určitě liší od těch ostatních. Všichni mají však jeden cíl - pomoci svým klientům vnést do života harmonii s jejich prostředím, a tím tento život zkvalitnit ve všech oblastech podle jejich individuálních přání a potřeb.

text: Markéta Petříková, foto: archiv autorky

logo MessengerPoslat Messengerem