Hotel Scandic Vulkan v Oslu vybočuje z řady. Zatímco ostatní hotely sítě Scandic rozeseté po celé Skandinávii i městech Holandska, Belgie, Německa a Polska poskytují vysoce kvalitní, leč uniformní ubytování pro obchodníky, Vulkan má srdce umělců.