Prostor ve střední levé části vašeho domu či bytu (při pohledu od vstupu do bytu či domu) vyzařuje energie, které působí na vaše rodinné vztahy a na to, jakým způsobem umíte navázat na svou minulost, minulost vaší rodiny, předků. Zde se předávají ve vaší rodině tradice.

Tradice mají v našem životě velký význam. Není pochyb, že dříve bylo důležité, aby se předávaly zkušenosti z otce na syna, z matky na dceru apod. Nová generace tak mohla čerpat z toho, co vytvořila generace předešlá, a nemusela tzv. začínat od nuly. Pozornost, kterou věnujete tomuto sektoru, vám i vašim dětem usnadní lepší start do života. Není přece nutné znovu a znovu vymýšlet to, což již bylo jednou vymyšleno a prověřeno.

Vztahy mezi rodiči a dětmi

Sektor rodinných tradic také posiluje vztahy mezi rodiči a dětmi. Proto je důležité si určit, jak těsné pouto s dětmi chcete navázat. Chcete, aby kráčely ve vašich šlépějích a navazovaly na váš odkaz, nebo považujete za lepší, aby si šly svou vlastní cestou? Když tento sektor příliš posilníte, mohou se vás děti držet za sukně i v dospělosti a budou s vámi bydlet i ve čtyřiceti. Když naopak tuto energii oslabíte, mohou vám velice brzy vylétnout z hnízda a volat jen na Vánoce.

Menší chaos neškodí

Energie dřeva má také ráda menší chaos. Takže by zde neměly být věci uspořádány podle nějakých pravidel. Naopak, měly by být volně položené a vytvářet dojem nevázanosti. Vzhledem k tomu, že jde o sektor označovaný číslem 3, je vhodné sem umístit doplňky v počtu tři. Např. tři svíčky, tři hrníčky, tři kytičky apod.

Takže míru této energie musíte uvážit. Je-li příliš silná, může se vám pak také v životě stávat to, že příliš lpíte na tradicích, odmítáte přijmout do života nové rituály, děláte vše podle „maminky či babičky“ (babiččina svíčková je lepší než od manželky apod.). Naopak slabá energie tohoto prostoru vás povede k tomu, že budete vařit a vymýšlet převážně nová, nevyzkoušená jídla, a podobně se budete chovat i v jiných oblastech života.

Více článků z rubriky INTERIÉR na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Prostor pro růst

Místo pro předávání tradicEnergie střední levé části bytu se váže k elementu jangového dřeva. Je to tedy energie, kterou známe ze začátku jara – silná, pučící, aktivní, která si razí cestu ke slunci. Bude vás stále nutit k nějaké aktivitě, k začínání něčeho nového. Energii tohoto prostoru vytvoříte a podpoříte hlavně rychle rostoucími květinami, jako je např. bambus. Do tohoto prostoru také patří různé vertikály: vysoké a štíhlé skříňky, sloupky, vysoké lampy, tapiserie na výšku, motivy na zdi či obrazy na výšku, bodové světlo, které je namířeno zespodu nahoru apod. Prostě vše, co je postavené na výšku a zvyšuje tak prostor. Hodí se sem také bytové doplňky ze dřeva a dřevěný nábytek.

Čím lehčí, tím lepší. Můžeme sem také umístit obrazy květin či přírody, volného prostoru, louky, lesy, pláně, které vyvolávají pocit růstu a uvolnění. Energie dřeva potřebuje místo k růstu. Proto by tento prostor měl být vzdušný, neměl by být zastaven těžkým nábytkem, koberci, těžkými závěsy apod. Čím uvolněnější tento prostor zanecháte, tím lépe. Energii dřeva můžete posílit energií elementu vody. Můžete sem umístit např. akvárium s různými rybičkami (více druhů, aby byl vytvořen mírný chaos), misky s vodou či vodní fontánku. V těchto prostorách často větrejte. Celkový pocit musí být vzdušný a uvolněný. Energie zde musí volně proudit.

text: Jiří Černák, www.byu.cz

logo MessengerPoslat Messengerem