Sálavé panely si získávají stále větší množství uživatelů, a to díky snadné instalaci, úspornému provozu i pozitivním zdravotním účinkům.

Sálavé panely jsou jednou z nejúčinnějších, a nejekonomičtějších variant vytápění místností. Jde o topidla ve formě plochých tenkých desek, které se připevňují přímo na zeď, popřípadě na strop v místnosti, a které pracují na bázi infračerveného sálání. Čím jsou tedy topné sálavé panely tak výjimečné? Odpověď spočívá v odlišném mechanismu šíření tepla. Z tohoto hlediska dělíme vytápění na dva druhy, tedy na konvenční a sálavé. Při konvenčním vytápění vyhřívá topné těleso okolní vzduch a celý proces využívá toho, že je teplý vzduch lehčí než studený.

Barevné variace skleněného sálavého topného panelu GR, vyrábí se i ve formě zrcadla (FENIX).Teplý vzduch se drží u stropu, kde se ochladí a klesá zpět blíže k topnému tělesu, aby se znovu ohřál. V místnosti tak probíhá cirkulace vzduchu. Zcela jinak pracuje sálavé vytápění. V místnosti je umístěn zdroj tepelných paprsků infračerveného spektra, které podobně jako sluneční paprsky nezahřívají vzduch, ale pouze pevná nebo kapalná tělesa. Teplo je tak předáváno až předmětům, na které dopadnou (zdi, nábytek), a teprve až od těchto předmětů je vzduch následně ohříván.

Co je infračervené záření?

Infračervené záření je elektromagnetické vlnění o vlnové délce větší, než je vlnová délka viditelného světla, a kratší než vlnová délka mikrovln. Šíří se rychlostí světla – necelých 300 000 km/sec. Infračervené světlo je částí spektra záření, které se šíří od slunce, je okem neviditelné, ale cítíte ho jako teplo pronikající do pokožky. Je to forma energie, která zahřívá předměty přímo, díky procesu zvanému konverze, aniž by se zahříval vzduch mezi zářičem a zahřívaným předmětem.

PŘEDNOSTI SÁLAVÉHO VYTÁPĚNÍ

– nižší energetické náklady (oproti konvenčnímu vytápění)

– nedochází k víření prachu

– rovnoměrné rozložení teploty v místnosti

– zdravější prostředí s vyšší vlhkostí vzduchu, nedochází k vysušování sliznic a k respiračním nemocem

– příznivě působí na nemocné postižené kloubními nemocemi

– volná dispozice interiéru pro rozmísťování nábytku a bytových doplňků

– bezúdržbový provoz

– vysoká životnost

– žádný komín ani emise

– vysoký tepelný komfort

Výhody sálání

Sálavé vytápění je v porovnání s konvenčním vytápěním zajímavé i z hlediska finančních nákladů, zanedbatelná však nejsou ani zdravotní a hygienická hlediska. U přenosu tepla sáláním nedochází k víření prachu ani ke vzniku průvanu, navíc tak vzniká zdravější prostředí s vyšší vlhkostí vzduchu, kde nedochází k vysušování sliznic a k respiračním nemocem. Také pro revmatiky a lidi postižené kloubními nemocemi přijdou sálavé panely vhod. V místnostech vytápěných sálavým teplem snadno dosáhneme rovnoměrného rozložení teploty, kdy není u stropu přetopeno, u podlahy není nepříjemný chlad a teplotní rozdíl mezi podlahou a stropem je minimální.

Více článků z rubriky INTERIÉR na www.dumabyt.cz nebo www.modenibyt.cz.

Možnosti a uplatnění

Sálavé panely řady Ecosun se montují na strop a jsou k dostání v nízkoteplotní i vysokoteplotní variantě (FENIX).Sálavé panely jsou vyráběny ve dvou základních provedeních, a to buď jako vysokoteplotní panely, nebo nízkoteplotní panely. Ty vysokoteplotní jsou vybaveny rovnou vyzařovací plochou, která zajišťuje záření v úhlu až 180 °C. Teplota na povrchu sálavých lamel je cca 350 °C a tato vysoká teplota zajišťuje poměrně vysokou hustotu sálavého toku. Proto jsou tyto panely určeny pro zavěšení do větších výšek 5–8 m. Nízkoteplotní panely mají rovněž rovnou vyzařovací plochu a na rozdíl od vysokoteplotních panelů je povrchová plocha vyzařovací plochy max. 110 °C. Hustota sálavého toku je nižší, doporučená výška umístění panelů je 2,5–3 m.

Okamžité teplo

Sálavé panely mohou pracovat také v přerušovaném topném režimu, kdy v mezidobí dochází ke snížení teploty stěn, stropu a podlahy na relativně nízké hodnoty. Jde o méně izolované stavby s velkou tepelnou jímavostí stěn, které využíváme jen občas a kde by bylo nehospodárné a často i nemožné topit a ohřívat stěny. Sálavý panel je zde vhodný zdroj okamžitého tepla například při pobytu v nevytopené koupelně nebo na WC, které se často v rekreačních domech nachází stranou obytných místností. Stačí jen stisknout vypínač a teplo cítíte okamžitě. Vzhledem k tomu, že panely zapínáme jen v době naší přítomnosti, je jejich provoz mimořádně úsporný. To je zvlášť významné v místnostech s vysokými stropy, které mohou být takřka nevytopitelné.

Topný panel MR ze zeleného mramoru veria green interiéru rozhodně sluší (FENIX).Pro dům i chatu

Elektrické sálavé panely jsou jako zdroj tepla vhodné všude tam, kde je vyžadováno vytápění Sálavá topidla můžete také velmi dobře kombinovat i s jinými zdroji tepla, například topnými podlahami nebo konvektory. Mohou sloužit i jako přídavné topení na vašem venkovském sídle, než se ohřejí dlouhodobě prochladlé stěny.

Dimenzování sálavého topení

Rozhodnete-li se pro vytápění topnými panely, je třeba nechat si zpracovat návrh od dodavatele. Výkon, počet a rozmístění panelů by měly vycházet z výpočtu tepelných ztrát u daného prostoru i z požadavků na topný režim podle zamýšleného využití jednotlivých místností.

text: Adam Krejčík, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem