Život v zemích na severu Evropy s rozdílným klimatem i tradicemi může být pro nás Středoevropany pozoruhodným zdrojem inspirace v mnoha oblastech, design nevyjímaje.

Severské státy jsou země ležící na severu Evropy (Dánsko, Finsko, Is­land, Norsko, Švédsko). Norsko, Švéd­sko a Dánsko označujeme jako Skandinávii. Dánsko vyniká nížinami a ma­lými kopečky, větrnými elektrárnami a tradičními doškovými chalupami. Norsko, které je nejsevernější zemí Evropy, se může pochlubit nádhernou přírodou, Švédsko zase nespočtem jezer. Severské země se proslavili nejenom li­teraturou, sociálním systémem, ocelí či sklem, ale též bohatými dějinami.

Design Švéd­ska, Norska, Dánska, Finska a Islandu

Látky Marimekko (Finsko), vzor Unikko (velké květy) a Pieni Unikko (menší květy), design Maija a Kristina Isola, vzor Kierto (listy), design Pia Holm (DESIGNOR).Charakteristickým rysem severského po­jetí designu je jednoduchost a používání přírodních materiálů. Pod pojmem severský design rozumějme design Švéd­ska, Norska, Dánska, Finska a Islandu. Seveřané používali vždy především dřevo - například břízu, ale také teak a borovici. Dřevo se však začalo stávat vzácnějším, což podnítilo ohleduplnost k přírodním zdrojům.

Bottna talíř (leknínové listy), výrobce Iittala, design Anna Danielsson.Hlavním inspiračním zdrojem severského designu je i by­la příroda ve svých rozličných formách a projevech: vítr, moře, kameny a světlo. Seveřané preferují jednoduchost, ale barvami nešetří. Severský den není na světlo příliš štědrý a právě odtud pramení záliba v zajímavých barevných kom­binacích. V zemi, kde je po velkou část roku chladno a málo světla, převládá snaha pomocí barev vytvářet pocit slu­nečné letní pohody po celý rok. Skandinávci kladou velký důraz také na funkčnost a ergonomii.

Vikingové

Kdo by neznal odvážné a drsné mořeplavce v rohatých přilbách, s kulatými štíty, krátkými meči a těžkými sekerami. Vikingové, dávní předkové dnešních seveřanů, podnikali od konce osmého století loupeživé výpravy do Anglie či Západofranské říše. Norští Vikingové byli největšími cestovateli, osídlili Orkneje a Shetlandy, později založili osady v Irsku, část se vystěhovala na Island a později kolonizovala Grónsko. Vikingové z Dánska se vydávali na výpravy až do severního Španělska a Portugalska. Švédští Vikingové se v devátém století usazovali kolem Baltského moře a pronikali do Ruska. Slované nazývali Vikingy Varjagy, oni sami si říkali Rhos nebo Rus, což znamenalo mořeplavci. Z tohoto vikingského slova vznikl ná­zev Rus, Rusko. Založili zde řadu nových měst - Novgorod, Kyjev a další, v nichž se ujali moci (známý je rod Rurikovců). Když se potom do Skandinávie rozšířilo západní křesťanství, ruští Vikingové (Varjagové) přestupovali na pravoslaví. Později postupně opustili kočovný a nájezdnický způsob života a usadili se v samotné Skandinávii, kde vznikly klasické středověké státy.
Více článků z rubriky INTERIÉR na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Sklo a textil

365+, třípatrový servírovací tác, cena 299 Kč. Vyjímatelné talíře můžete různě kombinovat a nastavit jejich výšku podle potřeby. Sklo, nerezavějící ocel. Design: Lovisa Wattman (IKEA).Finský sklářský průmysl sice nemá tak dlouhodobou tradici jako třeba české sklářství, ale je velmi proslavený. Například finské vázy a skleničky jsou oblíbené v celé Evropě. Vyhlášené jsou také skan­dinávské textilní doplňky, které čerpají z bohaté tradice dekorativního textilu ve Finsku nazývaného ryijy.

IKEA

Färgrik Högst, miska, Ø 16, v. 7 cm. Design: Sissi Edholm/ /Lisa Ullenius. Cena 69 Kč (IKEA).Koncepce IKEA se zrodila ve Smalandu na jihu Švédska. Půda je tam velmi chudá a neúrodná, a tak místním lidem nezbývá nic jiného, než využívat svou pracovitost, skromnost a vynalézavost k tomu, aby omezené zdroje, jež mají k dispozici, vy­užili co nejlépe. IKEA byla založena v do­bě, kdy se Švédsko stávalo příkladem společnosti, která pre­feruje citlivý sociální přístup ke všem vrstvám obyvatelstva. Na­příklad tím, že si zákazníci sestavují ná­by­tek vlastními silami, přispívají k nižším vý­robním nákladům. Není divu, že si takový přístup k přírodě i k zákazníkům právem zjednává respekt a oblibu.

text: Adam Krejčík, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem