Ve svém okolí bych těžko hledala někoho, kdo by si stěhování vyloženě užíval. Mám tím na mysli především organizaci a následně realizaci stěhování. Také administrativa spojená s novými doklady vám zabere čas a energii.

Autorka

Anna Dolejská je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Spolupracuje s naší redakcí a zabývá se mimo jiné dopady nového občanského zákoníku na dotčené oblasti.

Anna DolejskáSama bych, po zkušenostech se stěhováním, volila snad nejraději stěhování na klíč. Jednoznačně i v tomto případě platí, že čas jsou peníze. Důležitost této životní situace podtrhuje zákonná povinnost zaměstnavatele uvolnit z práce zaměstnance, který se stěhuje. Uvedená povinnost vyplývá z § 199 zákoníku práce (zák. č. 262/2006), který se odkazuje na vládní nařízení č. 108/1994 Sb., obsahující výčet konkrétních případů, kdy má zaměstnanec nárok čerpat volno, které zároveň není dovolenou. Na stěhování dostane zaměstnanec volno pouze na nezbytně nutnou dobu – jeden den (stěhování v rámci jednoho města) až dva dny (stěhování mimo město). Volno spjaté se stěhováním vám však nikdo nezaplatí. Zákoník práce označuje tuto životní situaci jako překážku na straně zaměstnance. 

Podmínkou k získání volna je stěhování vlastního zařízení. Na stěhování kamaráda spolu s jeho nábytkem se nárok na uvolnění samozřejmě nevztahuje. Pokud se budete stěhovat a bude to zaměstnavateli ku prospěchu (např. kvůli přeřazení na jiné pracoviště), náhrada mzdy za volno, které k tomu účelu dostanete, vám z tohoto důvodu pochopitelně náležet bude. 

Zvolíte-li nakonec cestu dovolené, zákonného volna nebo pracovního víkendu, je čistě na vás. Více se zřejmě (finančně) vyplatí vzít si dovolenou. Kdo ji raději šetří na lepší příležitosti, nebo kdo na ni z nějakého důvodu (ještě nebo už) nemá nárok, má alespoň jistotu, že získat v práci volno může přímo ze zákona.

Více článků z rubriky STAVBA najdete na www.dumabyt.cz.

Strategie stěhování aneb jak to nejlépe naplánovat 

Odpovědí je plán, do nějž zanesete, kdo, co, jak, kdy a kde. Zdá se to banální, ale věcí, které je třeba zařídit (od objednávky stěhovací služby až po vyřízení nových osobních dokladů), je hodně. 

Místo, kde bydlíte, budete určitě chtít (muset) uvést do toho nejlepšího stavu. Na tom závisí podpis předávacího protokolu bez záznamu o vadě v případě pronájmu, či při prodeji nemovitosti. Také způsob stěhování vyberte s předstihem. Pečlivě zvažte, zda na vlastní pěst, nebo se stěhovací firmou. Nezapomeňte si zajistit parkování v místě původního i nového bydliště na celý den stěhování, případně si ověřit, že parkování nebude problém. Rada cenná zvláště pro stěhování ve velkých městech! Určete si přesné datum stěhování, abyste k tomuto datu mohli směřovat všechny ostatní změny, které bude nutno provést ještě před samotným stěhováním. Předpokládejme, že současně se změnou bydlení plánujete změnit adekvátně také adresu trvalého bydliště. Pojem trvalého bydliště je upravený zákonem o evidenci obyvatel (zák. č. 133/2000 Sb.,), přičemž adresu trvalého bydliště lze mít vždy pouze jednu. 

Dodávky tepla, plynu, elektrické energie, vody 

Všechny uvedené dodávky bude třeba odhlásit, tzn. zrušit smlouvu s dodavatelem nebo se domluvit na jejich převedení na jinou osobu (jste-li v pronájmu a nemáte-li smlouvy převedené na sebe, dojde k vypořádání s pronajímatelem a k provedení odečtů měřidel s provedením záznamu ke konci nájmu). Chcete-li smlouvu rušit, bude potřeba zjistit podmínky toho kterého dodavatele. Bude pravděpodobně nutné počítat s určitou výpovědní lhůtou či lhůtou pro provedení změny. Někteří dodavatelé (např. ČEZ) uvádějí ve svých obchodních podmínkách možnost dohody se zákazníkem o ukončení dodávek, hlídejte si v této souvislosti svou platební morálku, jinak se o možnost dohody můžete velmi snadno připravit. Většina větších dodavatelů v tomto směru zákazníkům vychází spíše vstříc. Nezapomeňte na sebe nechat novou korespondenční adresu pro zaslání konečného vyúčtování.

Vlastní změna trvalého bydliště 

Provedete ji na obecním úřadě, v jehož obvodu se vaše nová adresa nachází. S sebou je třeba vzít platný občanský průkaz a výpis z katastru nemovitostí (ačkoli ten by si měl umět úřad „vytáhnout“ sám), případně nájemní smlouvu – zkrátka doklad, ze kterého bude patrné vaše oprávnění k užívání domu nebo bytu. Vyplníte formulář, za který zaplatíte správní poplatek 50 Kč (děti do 15 let věku neplatí). Na základě vyplněného formuláře obdržíte potvrzení o změně trvalého pobytu, kterým se budete nadále prokazovat, a váš občanský průkaz bude znehodnocen. 

Jakmile dojde k nahlášení změny trvalého pobytu, začne běžet 15denní lhůta určená k podání žádosti o nový občanský průkaz. Při porušení uvedené lhůty se podle zákona o občanských průkazech dopouštíte přestupku, za který vám hrozí pokuta až 10 000 Kč. O občanský průkaz půjdete žádat na obecní úřad, úřad městské části či městského obvodu (podle toho, kam se stěhujete). Podrobnosti týkající se vydávání, změn a ostatních záležitostí vztahujících se k osobním dokladům si můžete přečíst na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

O změnu řidičského průkazu je nutné požádat na příslušném odboru dopravy ve lhůtě 5 dní ode dne nahlášení změny (toleruje se ale také počítání lhůty ode dne vydání nového občanského průkazu). V tomto případě již bude nutné vzít si s sebou i fotografii (v případě občanského průkazu si vás vyfotí sami). Vyplníte rovněž formulář a zaplatíte správní poplatek. Nutnost nahlášení změny se vás bude týkat pouze za předpokladu, že se stěhujete do jiného města.

S řidičským oprávněním úzce souvisí vlastnictví automobilu. Jste-li jeho vlastníkem, budete muset navštívit také dopravní inspektorát (registr vozidel) kvůli výměně poznávacích značek. S sebou si vezměte velký i malý technický průkaz, potvrzení o pojištění, zelenou kartu, potvrzení o technické kontrole a obě poznávací značky. Správní poplatek i v tomto případě činí 50 Kč.

Centrální registr

Mnoho úřadů je dnes připojeno na centrální registr a jakákoliv změna, kterou nahlásíte jednomu úřadu, by se měla automaticky „propsat“ do ostatních institucí veřejné správy (živnostenský rejstřík, správa sociálního zabezpečení apod.). V současné době ale na to ještě nelze plně spoléhat, a tak doporučuji vždy se alespoň telefonicky informovat a poradit, jakou formou změny nahlásit.

Povinnosti spojené s podnikáním 

Jste-li podnikatelé, je třeba nahlásit změnu bydliště do 8 dnů na živnostenském úřadě. Je tolerovatelné přijít ve lhůtě 30 + 8 dní (raději se ale na konkrétním úřadu informujte). Rovněž můžete dostat pokutu za prodlení. Doporučuje se navštívit živnostenský úřad ještě před návštěvou zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení a finančního úřadu, tam všude je také vaší povinností změnu ohlásit. Návštěvě se můžete vyhnout, zadáte-li na živnostenském úřadu požadavek, aby změny byly elektronicky přeneseny i na ostatní tři zmíněná místa. Doporučuji ale si vše telefonicky ověřit. 

Nepodnikáte-li, nahlaste změnu co nejdříve své zdravotní pojišťovně. Ostatní za vás udělá zaměstnavatel, kterému změnu samozřejmě také bez prodlení sdělte. Některé zdravotní pojišťovny by již měly být napojeny na centrální registr, což znamená, že informace o změně trvalého bydliště by se k nim měla dostat automaticky. Nelze na to ovšem spoléhat. Informaci si ověřte telefonicky, než se vydáte vstříc frontám.

Povinné ručení. Vzhledem k tomu, že změna bydliště může mít vliv na celkovou výši pojistné částky povinného ručení, oznamte změnu co nejdříve své pojišťovně, které povinné ručení hradíte. 

Pošta. Prostřednictvím formuláře lze zažádat o změnu místa dodání (dosílku) poštovních zásilek. Služba stojí 182 Kč měsíčně. Při návštěvě pošty můžete zároveň provést změnu SIPO – necháte převést platbu poplatků za rozhlas a televizi, případně další platby, do místa nového bydliště. 

Banky a jiné finanční instituce. Nahlaste změnu adresy (a nové číslo občanského průkazu) všem finančním institucím, u kterých máte zřízen jakýkoli finanční produkt. 

Katastr nemovitostí. Vlastníte-li nemovitost, oznamte novou adresu také na místně příslušném katastru nemovitostí. Je to velmi důležité s ohledem na oznamovací povinnost úřadu. Zjistí-li úřad například změnu v katastru týkající se vaší nemovitosti, bude vás o tom písemně informovat. Jinak riskujete dokonce to, že přijdete o možnost obrany před podvodným převodem vaší nemovitosti. 

Úřad práce. Navštívit ho musí ti, kteří jsou v danou dobu vedeni v evidenci úřadu.

text: Anna Dolejská, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem