Okna pasivního domu patří k technicky nejkomplikovanějším prvkům. Nejenže musí zajistit optimální denní osvětlení, ale hlavně se stará o co nejmenší tepelné ztráty s využitím solární energie.