Nenápadné sádrokartonové desky jsou dnes součástí skoro každého moderního interiéru či rekonstrukce.

Sádrokartonem lze vytvářet nejrůznější tvary a konstrukce, dokonce i takové, které jiné materiály nezvládnou (RIGIPS).Sádrokartonové desky umožňují flexibilitu, rychlost, technologickou jednoduchost, cenovou dostupnost a ekologičnost. V neposlední řadě mají velmi zajímavé spotřebitelské vlastnosti, které napomáhají výraznému uživatelskému komfortu.

Kam s nimi

Nejčastěji se sádrokartonové desky využívají k vytváření podhledů šikmých střech, stropů, suchých omítek, zakrytí instalací, vyrovnávání zdí, staví se z nich příčky, suché podlahy i speciální interiérové doplňky. Dále je použití sádrokartonu výhodné při vytváření příček nebo obkladů k zakrytí větších instalačních celků, které by kvůli svým rozměrům v interiéru působily rušivě.

Typy sádrokartonových konstrukcí

Příčky – nenosné stěny, které rozdělují prostor bytu nebo domu na jednotlivé místnosti. Nenosné se jim říká proto, že nejsou oporou pro stropy, a lze je tedy snadno přemísťovat.

Podhledy – lehké zavěšené konstrukce pod nosným stropem zakrývající často členitou část nosného stropu. Prostor nad sádrokartonovými podhledy nabízí také možnost skrytého vedení různých instalací.

Předsazená stěna – lehká stěna postavená před stávající, většinou nosnou stěnu a zlepšující tepelné, zvukové, požární apod. parametry stěny původní.

Šachtová stěna – je varianta předsazené stěny, která se využívá k obezdění nejrůznějších šachet, umožňující opláštění sádrokartonovými deskami pouze z jedné strany.

Instalační příčka – je příčka, jejíž dutý prostor uvnitř je připraven a využit k vedení rozměrnějších domovních instalací, například odpady WC v horizontálním směru apod.

Suchá omítka – místo klasického omítání maltou je možné na stěnu nalepit speciálním sádrovým lepidlem sádrokartonové desky, a tím vyloučit mokrý proces.

Lehká sádrokartonová plovoucí podlaha – dílce podlahy ze sádrokartonu jsou položené na vrstvu tepelné nebo zvukové izolace nebo suchého podsypu a tvoří podklad pod nášlapnou vrstvou. Tou může být vrstva z lamelových parket či například koberec.

Pro všechny tyto konstrukce je synonymem nízká hmotnost, krátká lhůta výstavby a vysoké parametry technických vlastností – zvuková izolace, požární odolnost, dostatečná tuhost a únosnost (byť jsou to konstrukce tzv. nenosné) a prakticky neomezená životnost. To vše je ale podmíněno dodržením stanovených komponent a technologických pravidel montáže.

To jiný neumí

Sádrokartonem se dá vybudovat kompletní interiér. Pomocí tohoto materiálu a jeho vlastností se dají v interiéru realizovat i taková řešení, která žádný jiný materiál neumožňuje. Pokud v souvislosti se sádrokartonem mluvíme o ideálně rovných stěnách, stropech, šikminách podkrovních prostor, pak je na místě zdůraznit i možnosti speciálních estetických úprav prostoru, kde dekorativní prvky často plní velmi účelové požadavky. Takové jsou například zavěšené stropní konstrukce s tlumicím akustickým účinkem či speciální ohýbané – například oblé tvary otvorů, jakými jsou kruhy, elipsy či výklenky a jinak modifikované tvary prostoru.

Mnohé z nich z jiného materiálu prostě vyrobit nelze, a pokud ano, bylo by to velmi složité, náročné a drahé. Jednoduché  vychytávky dokážou dodat prostředí nádech elegance i luxusu. Vrcholem je pak bezesporu možnost vyrobit si nejrůznější druhy nábytku, který je hezký, levný, snadno realizovatelný i snadno demontovatelný a přenositelný. Příkladem mohou posloužit stěna v obýváku, různé skříňky a skříně či další možnosti využitelné v dětském pokoji – od stolu či sezení až po postýlku. U nábytku ze sádrokartonu se navíc dá i snadno měnit barva: stačí vzít štětku a znovu ho natřít.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Chytrý papír

Sádrokartonové desky se vyrábějí ze sádry, papíru a vody. Sádra, která se pro výrobu desek používá, se od té nám dobře známé ničím podstatným neliší. Nejnáročnější složkou z hlediska technologického je ale výroba kartonu. Jde o pevnostní, několikavrstvý, speciální a normami přesně stanovený papír. Je to to nejchytřejší, co na sádrokartonové desce je. Papír totiž umožňuje, aby sádrokartonová deska vůbec držela pohromadě.

Působí jako tahová výztuž a zajišťuje přenesení ohybového napětí. Jinými slovy zajišťuje to, aby se deska jen tak nezlomila. Kdyby nebyl použit tzv. chytrý papír, znamenalo by to při každé změně teploty i výraznou změnu kvality. Chytrý papír dokáže tyto změny minimalizovat. Jeho výroba není jednoduchá, a tak je produkován pouze několika papírnami v Evropě.

Základní výhody sádrokartonových desek

– nízká hmotnost 

– rychlý postup stavby (bez dlouhých technologických přestávek)

– suchý proces výstavby (bez zanášení vlhkosti do stávajících konstrukcí) 

– snadná opravitelnost stěn ze sádrokartonu

– rovinnost sádrokartonových konstrukcí 

– neprůzvučnost 

– udržování vnitřního mikroklimatu (regulace poměru vlhkosti ve vzduchu) 

– splnění požadovaných stavebně-fyzikálních nároků 

– ekonomická efektivita

Formáty a druhy desek

Sádrokartonové desky se vyrábějí v několika formátech, parametry toho základního a nejpoužívanějšího jsou 1,2 metru x 2 metry s tloušťkou 12,5 milimetru. K dalším běžným typům patří i desky o síle 10 mm, které jsou pokládány spíše za hobby formát na malé plochy a nepodstatné části konstrukce či 15mm desky určené především pro zabudování do konstrukcí s vysokou požární odolností. Nejsilnější desky se vyrábějí o síle 25 mm.

Ale ať už vezmete do ruky sádrokartonovou desku jakéhokoli formátu, neubráníte se pocitu, že jde o velmi křehký materiál. O to překvapivější je praxe, která sádrokarton řadí mezi velmi univerzální materiály nejenom stavebně, ale i po stránce estetických a funkčních možností úpravy interiéru. Desky se vyrábějí od univerzálních až po řady speciálních, například do vlhkého prostředí, se zvýšenou únosností, požární odolností či zvukovou pohltivostí atd. Dále pak existuje řada systémových řešení, které vlastnosti desek umocňují. 

Klasika versus sádrokarton

Užitné vlastnosti sádrokartonových desek nejlépe dokreslí srovnání se zděnou konstrukcí. Přepážku ze sádrokartonu mezi dvěma místnostmi mají sádrokartonáři hotovou za den. Na zděnou obdobu potřebují zedníci týden. Sádrokarton spadá do tzv. suché výstavby, takže tu nejsou žádné technologické přestávky, například tvrdnutí malty, zrání omítky, schnutí apod. Díky tomu při práci vzniká minimální nepořádek. U příčky zděné jsou naopak technologické přestávky i zvýšený nepořádek během realizace nutnou součástí stavebního procesu. Jiné jsou i případné nároky na další energetické, technické a personální vstupy: míchačka, elektřina, kolečko, přidavač atd.

Uživatelský komfort se liší i po dobudování příčky. U zděné příčky musíte dlouho čekat, než konstrukce úplně vyschne, sádrokartonová je k užívání prakticky ihned po dokončení. Ve zděné příčce se musí pracně vysekávat různé cesty pro dráty a zásuvky. Nic jiného se do tenké plné zdi nevejde. U sádrokartonu je to řešeno elegantně dutinou příčky, kam se vejdou nejenom dráty, ale další nejrůznější instalace. Odpadá tak sekání do zdi a její následná oprava. Stěnu také nehyzdí různá olištování a vedení plastovými tunýlky.

Zajímavé možnosti při práci nejenom se sádrokartonovými deskami nabízí novinka Michno systém (HPI-CZ).Bez požehnání statika

Při porovnání hotových příček pak překvapí ještě několik údajů – například sádrokartonová má lepší tepelněizolační vlastnosti. Zajímavá je i lepší požární odolnost. Sádra má v sobě cca 21 % krystalicky vázané vody, a proto můžeme u sádrokartonových desek mluvit nejenom o efektu odolnosti, ale i zhášivosti.  Teplo uvolní 15 % vody, zbylých 6 % zůstane ve struktuře a ta během požáru funguje jako jakýsi hasičák. 

Obě příčky se ale liší ještě jedním velmi podstatným faktorem – zatížením na nosnou konstrukci. Hmotnost sádrokartonové stěny je při stejné výšce a šířce pětkrát menší než cihelné. Z toho vyplývá i menší zátěž na nosnou konstrukci domu. Projektant pak může při použití sádrokartonu dimenzovat nosnou konstrukci na nižší zátěž. Ani při rekonstrukci staršího domu či chalupy není nutné dělat dodatečná opatření. Jinými slovy, sádrokartonovou příčku můžeme postavit v interiéru, aniž bychom potřebovali požehnání statika. A to už jsou velké úspory materiálu, práce i financí.

Systém pro bezprofilovou montáž desek

Systém pro bezprofilovou montáž desekSystém pro bezprofilovou montáž desekSystém pro bezprofilovou montáž desekJednoduchý a originální systém pro bezprofilovou montáž deskových materiálů, jakými jsou sádrokarton, dřevotřískové desky apod., uvedla na trh firma HPI-CZ. Díky tzv. Michno Systému se jednoduše – prakticky s pomocí vrtačky a šroubováku, vytvoří prostor pro rozvod kabelů a izolace. Tvoří jej distanční nastavitelné talířové kotvy vhodné pro upevnění na zdivo, beton, pórobeton i dřevěné konstrukce. Michno Systém je certifikovaným řešením pro montáž předsazených stěn, podhledů a podlah, které nahrazuje tradiční kovové konstrukce (UD a CD profily) a usnadňuje instalaci. Jeho výhodou je velkorysost k nerovnostem podkladů, variabilita kotvení jednotlivých prvků a snadná regulovatelnost vzdálenosti od podkladu. Lze tak vytvořit volný prostor pro rozvod kabelů nebo izolace.

Snadná rekonstrukce

Využitím sádrokartonového systému pro stavbu příček ušetříte až 30 % nákladů ve srovnání se zděnou příčkou při zachování velmi dobrých vlastností zvukové izolace a maximální pevnosti.

Děrovaná deska Knauf Cleaneo® obsahuje speciální složku Zeolith, která rozkládá škodlivé látky katalyticky na vodu a oxid uhličitý. Díky tomu pomáhá Cleaneo® permanentně čistit vzduch v interiéru. Současně také plní funkci pohlcovače hluku.Náklady nejsou vysoké ani při pozdějších úpravách. Ty drobné, například úpravy elektrických rozvodů, jdou lehce zakrýt sádrovými tmely a velké změny provedete na rozdíl od klasické zdi rychle a bezbolestně. Snadná je i změna dispozic v bytě. Pokud se rozhodnete sloučit pokoje, není složité stěnu odmontovat a vytvořit tak jednu velkou místnost. Dokud ji potřebujete, chová se jako běžná zeď, když vám již nevyhovuje, odstraníte ji velmi snadno, rychle a levně. A při použití například konstrukcí RigiStabil nemusíte mít obavy, že se desky někde poškodí a vytvoří se nehezké promáčkliny, které bude třeba maskovat.

Díky vysoké odolnosti proti nárazu těchto desek nezůstanou stopy ani po řádění dětí nebo večírku. Tyto desky můžete použít i v koupelně, pokud chcete přímo do stěny zavěsit žebříkový radiátor, těžké zrcadlo nebo umyvadlovou skříňku, a to vše bez potřeby speciální podkonstrukce. Na jednoduché opláštění lze v případě této vylepšené technologie přímo lepit standardní obklady při běžné rozteči profilů, zatímco pro obyčejné sádrokartonové konstrukce se musí zhustit, aby obklady unesly.

Při použití těchto desek můžete obklady lepit už na první vrstvu opláštění, takže ve výsledku ušetříte mnoho práce a peněz. Obecně platí, že při stavbě nebo rekonstrukci se sádrokartonem je patrná výrazná úspora času, neméně důležité ale také je správně zvolit ten správný typ a kvalitu materiálu pro daný účel a dodržet technologické postupy. Pak stavba či rekonstrukce ze sádrokartonu vydrží po generace.

text: Stojan Černodrinski, foto: archiv firem

logo MessengerPoslat Messengerem