Fotovoltaické panely se obvykle montují na hotový střešní plášť, méně známá je ale možnost integrovat panel přímo do střešní krytiny nebo do fasády.

Fotovoltaické panely většinou upevňujeme na pomocné konstrukce z aluminiových profilů. Může se však stát, že toto klasické řešení s panely na konstrukci není zrovna vhodné, a to buď kvůli estetice nebo statice. V prvním případě se panely vystupující z roviny střechy neslučují se záměrem architekta či názorem památkářů, ve druhém případě by panely zase příliš zatěžovaly střechu (například u rekonstrukcí).

Tašky, šindele i fólie

Fotovoltaické prvky integrované do střešního pláště lze rozdělit na ploché solární moduly a na solární tašky, fólie či šindele. Solární fotovoltaické fólie jsou určeny především pro ploché střechy, kde plní funkci hydroizolační povlakové vrstvy a současně fungují prostřednictvím integrovaných fotovoltaických článků jako výkonný generátor elektrického proudu. U šikmých střech se uplatní ploché solár­ní panely, které se integrují do střechy na podbití či na latě, nebo přímo fotovoltaické tašky a šindele. Na našem trhu se setkáte s fotovoltaickými šindeli, ale v poslední době se objevila novinka v podobě pálené tašky s vloženým fotovoltaickým prvkem. 

Pro tuto „drobnou solární skládanou krytinu“ je společné to, že se klade přímo na podbití nebo na latě a tvoří tak nedílnou součást střešního pláště.

Do tašek se vkládají solární moduly s vodiči ukrytými pod střechou (SOLARNITASKY.CZ).Solární šindele

Fotovoltaické střešní šindele jsou pružné a ohebné a nevyžadují žádnou speciální podkladní konstrukci. Lze je tedy jednoduchým způsobem montovat na záklop střechy místo střešní krytiny (s tím souvisí mimo jiné i úspora nákladů na pořízení a montáž běžné krytiny). Materiál je lehký, plochý a pochozí. Díky povrchové úpravě mají panely samočisticí schopnost, takže jejich údržba není nutná. Jedná se o ideální řešení pro střechy z asfaltových šindelů. Z estetického hlediska tyto šindele nijak nenarušují vzhled střechy, naopak naznačují technickou propracovanost střešního pláště, protože panely tvoří část střešní krytiny.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Solární tašky

Na střešní tašky s fotovoltaickými schopnostmi čekali stavebníci poměrně dlouho, ale přece jen se dočkali. Mnoho majitelů domů se šikmými střechami mělo problém s příliš technicistní podobou klasických fotovoltaických panelů a nechtěli střechy svých domů „hyzdit“ jinak velmi prospěšnou fotovoltaikou. 

Na sklonku roku 2013 rozčeřil hladinu české fotovoltaiky příslib výroby fotovoltaických tašek z recyklovaných PET lahví, avšak tento projekt se nikdy neuskutečnil. Naštěstí pak na náš trh přišly skutečné solární tašky ze Švýcarska. Jde o klasickou pálenou tašku s integrovaným fotovoltaickým modulem, a to bez dalších rušivých nebo viditelných prvků – kabely jsou položeny pod pokrytí. Fotovoltaický minipanel v této tašce sestává z jednotlivých monokrystalických buněk, které jsou vzájemně spojené do série.

Celý fotovoltaický modul se tak skládá ze čtyř dohromady spojených jednotlivých panelů, které vykazují jmenovitý výkon každý po 6,25 Wp. Na 1 m2 střešní plochy z pálených tašek tedy vykazuje výkon 75 Wp. Čtyřčlenná rodina spotřebuje v průměru za rok 3 500 až 6 000 kWh elektrické energie, což odpovídá přibližně 45 až 80 m2 solárních střešních tašek.

Ploché střechy

Ohebné fotovoltaické střešní šindele na bázi amorfního křemíku lze použít i na oble tvarované střechy (TEGOLA).Základem specifického řešení fotovoltaiky integrované do plochých střech jsou pásy hydroizolační fólie o tloušťce 2,8 až 3,5 mm, na jejichž povrchu jsou integrovány tenkovrstvé flexibilní fotovoltaické články na bázi amorfního křemíku. Tyto články jsou sériově propojené do modulů, kdy jeden modul systému sestává z 22 nebo 11 článků v závislosti na délce role základní fólie. Standardně jde o délku 6 m nebo 3,5 m. Celý systém je lehký, jeho průměrná hmotnost nepřekračuje 5 kg/m2, což umožňuje osazení i na subtilních střešních konstrukcích.

Nevýhody fólií

Prokazatelnou nevýhodou fotovoltaických fólií na plochých střechách je nutnost použít tepelněizolační desky z minerální plsti nebo jiný izolační materiál vhodný jako podklad pod pásy, který umožňuje vytvoření kanálků pro vedení napojovacích kabelů. Z těchto důvodů je tato technologie vhodná pouze pro novostavby a objekty, kde montáž hydroizolace na ploché střechy a fotovoltaického systému probíhají současně, nebo u rekonstrukcí střech s dodatečným zateplením, což navýší pořizovací cenu o podstatnou částku. Jinými slovy, chcete-li na hotovou plochou střechu aplikovat fotovoltaickou fólii, musíte „sáhnout“ i do vrstvy tepelné izolace.

text: Adam Krejčík, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem