Rozhodování před nákupem stavebního materiálu má celou řadu nezbytných rituálů. Důležité jsou nejen informace o nabízeném produktu, ale také aspekty psychologické a emotivní. Ovlivňuje nás reklama, názory našich blízkých i profesionální výklad prodejce. Zeptali jsme se tří zástupců významných firem, co je důležité pro výběr daného produktu.

Lenka Lysá, manažer marketingu a propagace společnosti CS-BETON

Co je podle vašeho názoru důležité při výběru betonové dlažby a při výběru zahradních stěn?

Při výběru betonových prvků pro zpevněné plochy je důležité se především zamyslet nad tím, jakým způsobem budeme zpevněnou plochu užívat. Zejména zda bude plocha zatěžována pojezdem aut – pokud ano, jakou vahou a s jakou frekvencí – nebo bude sloužit pouze jako pochozí, klidová zóna. Poté podle doporučení výrobce volíme optimální výšku prvku. Na výběr jsou zpravidla dlažby ve výškách 40 až 120 mm. Obecně samozřejmě platí, že čím vyšší zátěž, tím vyšší prvek volíme.

To je jeden z nejdůležitějších faktorů, na které musíme při výběru myslet. Posléze už zbývá se rozhodnout, zda zvolíme prvky s distancemi či bez nich. Distance nám určují hloubku spár mezi jednotlivými prvky, což nám ulehčí kladení. Důležité je také říct, že i když dlažba nemá prvky vymezující distance, je při jejím kladení vždy nutné zachovávat jednotné spáry. Dlažební kameny nesmějí být ukládány bez možnosti dilatace. Spíše estetickou roli potom hraje tvar a samozřejmě barva dlažby.

Při výběru prvků pro výstavbu zahradních stěn je několik důležitých otázek, které si musíme zodpovědět, abychom zvolili vhodný systém. Nejdůležitější otázkou je, jakou funkci bude stěna plnit. Opěrnou či pouze okrasnou? Bude terasa či terasy vzniklé opěrnou zdí dále sloužit jako pochozí nebo pojezdové? Jakou výšku zdi potřebujeme docílit? Jaké podloží máme v místě výstavby, je nutné i v případě nižší stěny použít pro ukotvení geomříže? Bude možné v daném místě vybudovat dostatečnou drenážní vrstvu naší stěny? Obecně lze říci, že s rostoucí výškou stěny a s vyšším zatížením nad ní rostou také nároky na stavební prvek samotný, na uložení a ukotvení stěny.

Existuje několik možných způsobů, jak takovou stěnu vybudovat. Do menších výšek je možné použít palisády, opěrné úhlové zdi, bednicí tvárnice, štípané tvárnice, systém CSB – NATURBLOK, ale také svahové tvárnice zvané květináče. Každý ze stavebních systémů má svá omezení, ale také nesporné výhody. Vždy doporučujeme obrátit se na příslušné odborníky, kteří nejlépe posoudí vhodný postup a pomohou vám vybrat také vhodný stavební systém. Naše společnost poskytuje i takovéto odborné poradenství. V případě náročných projektů opěrných stěn vysokých dva a více metrů je ale nutné nechat stavbu posoudit také dalšími odborníky, jako je statik a geolog.

Více článků z rubriky STAVBA na www.dumabyt.cz nebo www.modernibyt.cz.

Ing. Dušan Vanko, hlavní architekt společnosti DITON

Co je podle vás důležité při výběru zatravňovacích a svahových tvárnic?

Jak vybírat stavební produkty?Při výběru svahových a zatravňovacích tvárnic je důležité si ujasnit, jakou funkci a jaký účel mají plnit. Funkce je kritérium estetické, konstrukční nebo obojí (konstrukční i estetické). Účelem jsou myšleny užitné vlastnosti výrobku sloužící kupříkladu ke zpevnění stability svahu či terénu. Toto se pak stává prvním krokem při výběru svahových či zatravňovacích tvárnic. Dále je nutné si položit otázku, co od daného prvku očekávám a jak by měl vypadat výsledný dojem. Je nutné si vše zhodnotit v kontextu komplexní úpravy terénu, která se netýká jen použití betonových výrobků, ale také celkových terénních úprav včetně zatravnění.

Dalším důležitým bodem je nutnost znát profil terénu, geologické poměry a uvědomit si, jaké zatížení stálé (tíha zásypové zeminy) a nahodilé (osobní automobil, chodci atd.) bude na daný prvek a konstrukci působit. Jestliže známe odpovědi na výše uvedené věci, přistoupíme k výběru vhodného prvku a návrhu skladby konstrukce, její založení a usazení v komplexu terénních, zahradních úprav tak, abychom s výsledným dojmem byli spokojeni a splnil nám daný účel a funkci. Každý prodávající by nám měl být schopen poradit, který výrobek je z jakého hlediska vhodný a jak správně provést pokládku.

Ing. Tomáš Březina, jednatel společnosti BEST

Co je podle vás důležité při výběru plotu a betonové opěrné zdi?

Jak vybírat stavební produkty?Bezesporu názor manželky stavebníka, není-li stavebníkem přímo ona sama. Moje osobní zkušenost je taková, že takzvaný předvýběr manžela je většinou velmi orientační. S manželkou po boku přichází k dokončení nákupu zcela jiný člověk… Teprve daleko za tímto parametrem se řadí další aspekty výběru: kvalita zdicích a plotových prvků, estetický charakter plotu či zdi (povrchy hladké, štípané, rustikální, barevnost prvků, charakter probarvení zdi, funkcionalita atd.), požadavky architekta či stanoviska a podmínky lokálních orgánů státní správy a samosprávy pro zastavované území.

Paradoxně posledním parametrem bývá cena, neboť ploty a zdi z betonových prvků jsou v porovnání s jinými materiály velmi levné z hlediska investice i údržby. Snadno je postavíte, navíc bez potřeby doprovodných stavebních činností, protože jsou dodávány v konečné stavební a architektonické podobě. Neomítají se, nenatírají, nelakují, ani neimpregnují. A není-li vadným způsobem postavena základová konstrukce zdi nebo plotu, má tato zeď či plot časově i kvalitativně neomezenou životnost. Pro vlastní výběr konkrétních prvků vřele doporučuji navštívit některé z našich ARCH CENTER, kde lze spatřit jejich nepřeberný výběr ve vzorových realizacích.

text: Vlastimil Růžička, foto: archiv

logo MessengerPoslat Messengerem